Z odredbo o čakanju na delo na domu nevladna organizacija, ki zaposlenemu delavcu zaradi epidemije ne more zagotavljati dela in želi hkrati ohraniti njegovo zaposlitev, odredi delavcu, da do nadaljnjega (in največ za šest mesecev) na delo čaka na domu. V času čakanja delavcu pripada nadomestilo plače v višini 80 % povprečne plače zadnjih treh mesecev.

Odredba predvideva odreditev čakanja na domu takoj naslednji dan po njeni izdaji, traja pa do preklica.

Ta odredba je bila namenjena za izdajo pred 11. 4. 2020, to je, pred uveljavitvijo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)  in njegovih sprememb (ZIUZEOP-A), ki so določile posebnosti glede odrejanja čakanja na domu.

Če izdajte odredbo med 11. 4. in 30. 4. 2020 uporabite odredbo tukaj. Če izdajate odredbo 1 . 5. 2020 ali kasneje uporabite odredbo tukaj.

Več o odrejanju čakanja na delo na domu najdete tukaj.

 

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.