Z odredbo o skrajšanem delovnem času nevladna organizacija, ki zaradi posledic epidemije ne more zagotavljati dela in želi hkrati ohraniti  zaposlitev, zaposlenemu delavcu za polni delovni čas (40 ur tedensko), odredi delo v skrajšanem delovnem času, a najmanj za polovični delovni čas (20 ur tedensko). 

Nevladna organizacija lahko za takšnega delavca na podlagi Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 pridobi subvencijo plače, če delavcu zagotavlja od 20 do 35 ur dela tedensko. 

Odredba predvideva odreditev skrajšanega delovnega časa takoj naslednji dan po njeni izdaji, traja pa do preklica, a najdlje do 30. 6. 2021.

Odredbe ni mogoče izdati delavcu, ki dela s krajšim delovnim  časom (ne glede na razlog za krajši delovni čas).

Več o odrejanju skrajšanega delovnega časa, obveščanju delavcev in o pogojih za pridobitev subvencij plač (državne pomoči) v tem primeru najdete tukaj.

 

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.