razpisi za NVO

Javni razpis za čezmejno sodelovanje

Višina razpoložljivih sredstev: skupaj 100.000 evrov

Od tega za Slovenijo: 40.000 evrov

Upravičeni prijavitelji: izvajalci osnovnih projektov

Višina sredstev na projekt: do 5.000 evrov

 

_________________________________

Financirano s strani Evropske unije. Vsebina strani, izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.