*
*
*
*
*

V največ 200 besedah napišite, kakšne so vaše dosedanje izkušnje na predmetnem področju in kako vam bo znanje iz delavnice koristilo oz. v praksi pomagalo vaši organizaciji. Pri tem bodite čim bolj konkretni, saj bo slednje tudi kriterij izbora v primeru, da bo prijav več kot prostih mest.

*
*

Osebne podatke oddane preko prijavnice bomo uporabili za potrebe organizacije spletne delavnice (npr. da vam lahko zagotovimo dostop, da vas lahko glede organizacije spletne delavnice še kontaktiramo).

Ministrstvu za javno upravo kot financerju dogodka bomo posredovali fotografijo zaslona, iz katere bodo razvidni udeleženci. V tem primeru lahko posnetek zaslona vsebuje vaše ime, priimek, naziv organizacije ali vašo fotografijo. V primeru, da ne želite posredovati vaše fotografije, je vaša obveznost, da izklopite video način.

Več informacij o obdelavi in varstvu vaših osebnih podatkov, o dobi hrambe in njihovem posredovanju tretjim osebam in podlagah za obdelavo najdete tukaj.