kaj prinaša novi zakon o nevladnih organizacijah?

Aprila prične veljati Zakon o nevladnih organizacijah. Ta med drugim določa, katera organizacije se bo po novem lahko štela za nevladno organizacijo in katera ne, kaj je v zvezi s tem potrebno napisati v statute ali ustanovitvene akte. Zakon uvaja tudi status nevladne organizacije v javnem interesu, ki povsem nadomešča sedanji status društva v javnem interes, novi so tudi pogoji za pridobitev takšnega statuta in novosti so tudi pri poročanju organizacij s statusom. Na predavanju vam bo Matej Verbajs, član delovne skupine za pripravo zakona, predstavili vse ključne rešitve novega zakona, ki bi ga moral poznati prav vsak nevladnik.

 
Program:
 • Katere pogoje mora organizacija izpolnjevati, da se šteje za nevladno organizacijo in kaj to pomeni za društva, zavode in ustanove?
 • Kakšni so pogoji za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, kako se ta status razlikuje od dosedanjega statusa društva v javnem interesu in kdo lahko takšen status dobi?
 • Kaj mora imeti vloga za pridobitev statusa nevladne v javnem interesu in katero ministrstvo jo bo obravnavalo?
 • Kakšne so obveznosti društev, ki imajo status društva v javnem interesu že od prej?
 • Kaj zakon pomeni za invalidske, humanitarne in druge organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu po »posebnih zakonih«, kot sta Zakon o invalidskih organizacijah in Zakon o humanitarnih organizacijah?
 • Kakšne so po novem obveznosti poročanja za organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu ali ki ga bodo šele dobile?
 • Katere pravice in ugodnosti prinaša zakon nevladnim organizacijam?
 • Kakšna bo evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu in kako se organizacija vanjo vpiše?
 • Kakšno podporo predvideva zakon za nevladne organizacije?
 • Kdo so t.i. subjekti podpornega okolja za nevladni sektor?
 • Kaj je sklad za razvoj nevladnih organizacij?
 

Delavnico bo vodil

Matej Verbajs, vodja pravne službe CNVOS in aktiven član delovne skupine za pripravo tega Zakona o nevladnih organizacijah.

 

Telefon: 01 542 14 22

e-mail: info@cnvos.si