novosti varstva osebnih podatkov v nevladnih organizacijah - dodatni termin

25. maja 2018 začne veljati in se uporabljati nova evropska uredba o varstvu osebnih podatkov – to je seveda tudi datum, ko bodo nova pravila veljala tudi za vsa društva in druge nevladne organizacije. Delavnica na to temo, ki jo bo vodil Matej Verbajs, pravnik in vodja pravne službe na CNVOS, bo prilagojena potrebam nevladnih organizacij in boste na njej analizirali in iskali rešitve za najpogostejše situacije v nevladnem sektorju.

 

Spremembe pravil, ki bodo podrobneje in s primeri predstavljene na delavnici so precejšnje, recimo:

 • kdaj in kako moramo pridobiti soglasja uporabnikov, katerih podatke hranimo,
 • kdaj lahko društva po novem še uporabljajo podatke o svojih članih brez njihovega soglasja,
 • katere podatke sploh še lahko obdelujemo in uporabljamo,
 • kaj narediti z osebnimi podatki, ki jih že imamo, pa zanje v arhivih ne najdemo soglasja,
 • kaj bo po novem potrebno napisati v pogodbo z zunanjim sodelavcem glede varstva osebnih podatkov in kaj v pogodbo z zunanjimi obdelovalcem osebnih podatkov kot je računovodski servisi ali računalniško podjetje, ki gostuje spletno stran,
 • katere nevladne organizacije morajo svoje člane ali uporabnike do 25. maja obvestiti o tem, katere podatke o njih imajo,
 • kakšne evidence moramo po novem vzpostaviti,
 • kaj je »ocena učinkov« in katere nevladne organizacije jo bodo morale izvesti,
 • kako po novem ravnati, če posameznik od nevladne organizacije zahteva seznanitev z lastnimi podatki,
 • kako po novem hraniti in varovati osebne podatke,
 • katere nevladne organizacije morajo imenovati posebno osebe za varstvo osebnih podatkov in
 • kakšne so naše obveznosti, če pride do neljube izgube osebnih podatkov.

 

Komu je delavnica namenjena

V prvi vrsti predsednikom društev, direktorjem zavodov, članom upravnih in nadzornih odborov, pa vodjem pisarn in sekretarjem. A delavnica je namenjena tudi vsem tistim, ki delajo z osebnimi podatki – imajo individualne ali skupinske stike z uporabniki pri delu in obdelujejo njihove podatke, ter tistim, ki so zadolženi za varstvo osebnih podatkov v organizaciji ali skrbijo za zakonitost dela organizacije.

Delavnico bo vodil

Matej Verbajs je pravnik in vodja pravne službe CNVOS, ki se že 15 let ukvarja s pravnim svetovanjem nevladnim organizacijam, zanje pripravlja pogodbe, pravilnike, tožbe in druge pravne akte ter izvaja predavanja in delavnice. Sodeloval je pri pripravi mnogih predlogov predpisov, novel predpisov in zakonskih iniciativah in zakonih (tudi pri prihajajočem Zakonu o nevladnih organizacijah) v korist nevladnih organizacij.

Telefon: 01 542 14 22

e-mail: info@cnvos.si

Ponujamo dve brezplačni mesti na delavnici za vse člane CNVOS, ki letno razpolagajo z manj kot 10 000 EUR sredstev (več o članstvu v CNVOS in pristopno izjavo najdete tukaj). Prijavo na brezplačno mesto pošljite na naslov info@cnvos.si. V njej navedite 1.) opis vaše organizacije, 2.) vaše dosedanje izkušnje na predmetnem področju, 3.) vaša pričakovanja – kaj bi se radi na delavnici naučili ter 4.) v največ 200 besedah tudi, zakaj bi bili prav vi upravičeni do brezplačne udeležbe na delavnici. Pri tem zlasti izpostavite, kako bo znanje iz delavnice koristilo oz. v praksi pomagalo vaši organizaciji. Pri tem bodite čim bolj konkretni, saj bo slednje tudi kriterij izbora v primeru, da bo prijav več kot prostih mest. Rok prijave na brezplačno mesto je najkasneje teden dni pred pričetkom delavnice. [pojasnilo]