*
*
*
*
*

V največ 200 besedah napišite, s kakšnimi izzivi in stresnimi situacijami se soočate na vašem delovnem mestu in kako vam bo znanje iz delavnice koristilo oz. v praksi pomagalo vaši organizaciji. Pri tem bodite čim bolj konkretni, saj bo slednje tudi kriterij izbora v primeru, da bo prijav več kot prostih mest.

*
*
*

Več o soglasju za vpis osebnih  podatkov na skupno listo prisotnosti,  o obdelavi vaših osebnih podatkov, vključno z njihovim posredovanjem financerjem delavnice, najdete  tukaj.