obvladovanje stresa in preprečevanje izgorelosti

Na vsakodnevne stresne okoliščine na delovnem mestu smo manj pozorni, ker so ponavljajoče in jih zaznavamo kot povsem običajne, stresni mehanizem pa se s svojimi negativnimi posledicami kljub temu sproži, kar dolgoročno načenja naše delovne sposobnosti, dobro počutje in zdravje. Bolezni, povezane z njim, naj bi bile vzrok za več kot polovico obiskov pri zdravniku.

Na interaktivni delavnici se boste naučili prepoznavati lastne stresne odzive in okoliščine, ki stresni mehanizem sprožijo, ter uporabljati učinkovite strategije za upravljanje z njim. Poleg tega pa se boste naučili prepoznati, kako lahko en stresen dogodek in/ali posameznik vpliva na delovno klimo.

Vsebina interaktivne delavnice:

  • različni znaki stresa (poudarek na vedenjskih in čustvenih znakih)
  • povezava med kroničnim stresom in neučinkovitostjo, izgorelostjo in depresijo
  • vsakodnevne strategije za upravljanje stresa (ti. self-care)
  • povezava med različnimi osebnostnimi strukturami in odzivanjem na stres
  • prepoznavanje stresnih odzivov pri sogovorniku in kako prilagoditi komunikacijo
  • povezava med stresom in samozavestjo, zadovoljstvom in lojalnostjo
  • dolgoročne praktične tehnike za zmanjševanje stresa (zaveza na nivoju ekipe)

Komu je delavnica namenjena

Delavnica je namenjena vodjem in zaposlenim v nevladnem sektorju, ki se pogosto srečujejo s stresnimi situacijami, veliko količino dela in številnimi pritiski, se v zadnjem obdobju prilagajajo na spremembe ali pa se soočajo z izzivi, kako optimalno podpreti in voditi svoje zaposlene.

Delavnico bo vodila

Mia Bone je psihologinja, ki pri svojem predavateljskem delu vedno vijuga med praktičnimi in učinkovitimi rešitvami. Prav zaradi želje po učinkovitih rešitvah je svoji osnovni izobrazbi dodala nevrolingvistično programiranje ter magisterij iz coachinga in mentorstva. Dodatno se je izobraževala v ZDA in Angliji ter Nemčiji, magisterij pa uspešno zaključila v Oxfordu (VB). S svojimi interaktivnimi delavnicami in motivacijskimi predavanji podjetjem in organizacijam že 15 let pomaga pri učinkovitejšemu doseganju ciljev, večji zavzetosti zaposlenih in hitrejšemu premagovanju najrazličnejših ovir.  

Prijava

Na delavnico se prijavite prek spodnjega obrazca. Prijava na delavnico ne pomeni avtomatsko zagotovljene udeležbe. V prijavi navedite, kakšne so vaše dosedanje izkušnje na predmetnem področju in kako vam bo znanje z delavnice koristilo oz. v praksi pomagalo vaši organizaciji. Pri tem bodite čim bolj konkretni, saj bomo udeležence izbrali na podlagi tega opisa. O izboru vas bomo obvestili najkasneje pet delovnih dni pred delavnico.

 

Prijava na delavnico

 
 
Izvedbo delavnice sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 - 2023.
 
 

Telefon: 01 542 14 22

e-mail: info@cnvos.si