posebnosti varstva osebnih podatkov za nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z ranljivimi skupinami

Nova evropska uredba o varstvu osebnih podatkov, bolj znana kot uredba GDPR, velja za vse organizacije, ki se pri svojem delu srečujejo z osebnimi podatki – in nič drugače ne velja za nevladne organizacije. Tiste organizacije, ki se ukvarjate z ranljivimi skupinami, kot npr. društva bolnikov, invalidske in humanitarne organizacije, izvajalci socialnovarstvenih programov in organizacije, ki se ukvarjate npr. z osebami s težavami v duševnem zdravju, brezdomci, žrtvami nasilja ali kaznivih dejanj, istospolno usmerjenimi, (nekdanjimi) uporabniki drog itn., pa morate biti pri obdelavi t.i. posebnih in posebej občutljivih osebnih podatkov še posebej previdne. Za organizacije, ki obdelujete takšne podatke, smo v CNVOS pripravili prav posebno delavnico, na kateri boste izvedeli:

  • kdaj lahko nevladna organizacija uporablja osebne podatke svojih članov ali uporabnikov, ki so predstavniki ranljivih skupin,
  • kakšno mora biti po novem soglasje osebe, da lahko zakonito obdelujemo njene osebne podatke,
  • kdaj pri vključitvi v program ali dejavnost nevladne organizacije ne potrebujemo soglasja uporabnika,
  • kaj narediti z osebnimi podatki o uporabnikih, ki jih že imamo, pa zanje v arhivih ne najdemo soglasja,
  • kako ustrezno zavarovati osebne podatke članov in uporabnikov,
  • kdaj lahko uporabnike fotografiramo in kaj lahko počnemo s temi fotografijami,
  • kdaj lahko podatke o članih ali uporabnikih posredujemo tretjim osebam, npr. občini ali Inštitutu RS za socialno varstvo,
  • katere so osnovne pravice članov ali oseb iz ranljivih skupin, katerih podatke hrani nevladna organizacija, in kako ravnati v primeru zahtevkov teh oseb,
  • katere so ključne obveznosti nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z ranljivimi skupinami: katere evidence morajo voditi, kako naj izvajajo ocene učinkov in imenovanja oseb, pooblaščenih za varstvo osebnih podatkov,
  • kakšne so obveznosti nevladnih organizacij, če pride do neljube izgube osebnih podatkov?

Na delavnici se boste posvetili tudi konkretnim primerom in vašim dilemam. Da jih bomo lahko obdelali karseda temeljito, vas prosimo, da vprašanja, ki se vam porajajo v zvezi z varstvom osebnih podatkov ranljivih skupin, zapišete že ob prijavi.

 

Komu je delavnica namenjena

Delavnica je namenjena predsednikom društev, direktorjem zavodov, članom upravnih in nadzornih odborov, vodjam programov in projektov, vodjam pisarn in sekretarjem, in nasploh vsem, ki pri svojem delu obdelujete osebne podatke ranljivih skupin, ste zadolženi za varstvo osebnih podatkov ali pa skrbite za zakonitost dela organizacije.

 

Delavnico bo vodil

Matej Verbajs, univ. dipl. pravnik, zaposlen na CNVOS kot vodja pravne službe, ki že več kot 15 let pravno svetuje in predava nevladnim organizacijam. Sodeloval je pri pripravi več predpisov z namenom izboljšanja položaja nevladnih organizacij, med drugim tudi pri pobudah k novemu slovenskemu Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

 

Telefon: 01 542 14 22

e-mail: info@cnvos.si

Ponujamo dve brezplačni mesti na delavnici za vse člane CNVOS, ki letno razpolagajo z manj kot 10 000 EUR sredstev (več o članstvu v CNVOS in pristopno izjavo najdete tukaj). Prijavo na brezplačno mesto pošljite na naslov info@cnvos.si. V njej navedite 1.) opis vaše organizacije, 2.) vaše dosedanje izkušnje na predmetnem področju, 3.) vaša pričakovanja – kaj bi se radi na delavnici naučili ter 4.) v največ 200 besedah tudi, zakaj bi bili prav vi upravičeni do brezplačne udeležbe na delavnici. Pri tem zlasti izpostavite, kako bo znanje iz delavnice koristilo oz. v praksi pomagalo vaši organizaciji. Pri tem bodite čim bolj konkretni, saj bo slednje tudi kriterij izbora v primeru, da bo prijav več kot prostih mest. Rok prijave na brezplačno mesto je najkasneje teden dni pred pričetkom delavnice. [pojasnilo]