pravni okvirji trženja in optimalne obdavčitve v nvo

Četudi osnovni namen nevladnih organizacij ni pridobivanje dobička, lahko pridobitna (tržna) dejavnost predstavlja svež vir povsem nenamenskih sredstev in način uravnoteženja svojih financ. Organizacija koncertov, predstav in drugih dogodkov z vstopnino, prodaja knjig in založništvo, prodaja koledarjev, majic, izdelovanje recikliranih izdelkov, zaračunavanje za svoje izobraževalne, svetovalne, raziskovalne ali športne storitve predstavljajo zgolj majhen delež možnosti.

V sklopu treh spletnih  predavanj bodo celostno prikazani pravni okvirji izvajanja tržnih dejavnosti v nevladnih organizacijah, pogoji za njihovo izvajanjeposledice, ki jih prinašajo, in vse ostalo, kar je dobro poznati, preden se lotimo prodaje blaga ali storitve.

Z izvajanjem tržne dejavnosti so povezane tudi davčne obveznosti, zato bodo predstavljeni tudi davčni vidiki delovanja nevladnih organizacij, načini obračunavanja davčnih obveznosti in praktični nasveti za njihovo znižanje. Seminar pojasnjuje tudi, kaj vse sodi med davčno upravičene stroške in katere davčne olajšave poznamo. 

Celotna delavnica bo potekala preko Zooma in bo izvedena v okviru treh srečanj:

1. Sklop: Pogoji za opravljanje pridobitne (tržne) dejavnosti v NVO:

 • Kdaj lahko društva,  zavodi in ustanove izvajajo pridobitno dejavnost,
 • kako pridobitno dejavnost opredeliti v statutu ali aktu o ustanovitvi in kako jo registrirati,
 • katere pogoje morajo upoštevati NVO, ki izvajajo dejavnost trgovine, gostinstva, organizacije izletov ali prodaje prek spleta.

2. Sklop: Posledice izvajanja pridobitne dejavnosti v NVO

 • zakonita poraba presežka (»dobička«) v društvu, zavodu in ustanovi
 • odgovornosti predsednika društva, direktorja zavoda in ustanovitelja zavoda pri izvajanju dejavnosti
 • odškodninska odgovornost društva, zavoda in ustanove pri nudenju blaga in storitev
 • obveznosti pri (ne)izdaji računov

3. Sklop: Davčne posledice izvajanja pridobitne dejavnosti v NVO

 • kdaj NVO plača davek pri opravljanju pridobitne dejavnosti (davek od dohodov, davek na dodano vrednost)
 • obdavčitev članarine
 • davčni vidik donacije in sponzorstva za NVO in donatorja/sponzorja
 • optimizacija davka od dohodkov pravnih oseb (izračun odhodkov in davčne olajšave)

Zadnji del vsakega sklopa je rezerviran za vaša vprašanja in dileme. Da jih bomo lahko obdelali karseda temeljito, vas prosimo, da jih zapišete že ob prijavi.

 

Komu je delavnica namenjena

Delavnica je namenjena predsednikom, direktorjem, tajnikom, članom upravnih ali izvršnih odborov in drugim osebam v društvih in drugih nevladnih organizacijah,  ki skrbijo za njihov razvoj in jih zanimajo posebnosti izvajanja pridobitne (tržne) dejavnosti v nevladnih organizacijah.

 

Delavnico bo vodil

Matej Verbajs, dolgoletni vodja pravne službe CNVOS, sedaj zaposlen na Zvezi paraplegikov Slovenije. Matej Verbajs se že več kot petnajst let ukvarja s pravnim svetovanjem nevladnim organizacijam, zanje pripravlja pogodbe, pravilnike, tožbe in druge pravne akte ter izvaja predavanja in delavnice. Sodeloval je tudi pri pripravi mnogih predlogov predpisov, novel predpisov in zakonskih iniciativah v korist nevladnih organizacij.

 

Prijava

Na delavnico se prijavite prek spodnjega obrazca. Prijava na delavnico ne pomeni avtomatsko zagotovljene udeležbe. V prijavi navedite, kakšne so vaše dosedanje izkušnje na predmetnem področju in kako vam bo znanje z delavnice koristilo oz. v praksi pomagalo vaši organizaciji. Pri tem bodite čim bolj konkretni, saj bomo udeležence izbrali na podlagi tega opisa. O izboru vas bomo obvestili najkasneje pet delovnih dni pred delavnico.

 

Prijava na delavnico

 

Izvedbo delavnice sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 - 2023.

 

Telefon: 01 542 14 22

e-mail: info@cnvos.si