razvoj in krepitev voditeljskih veščin

Na 3-dnevni intenzivni delavnici boste razvijali in krepili svoje voditeljske veščine, kar bo prispevalo k trajnostnemu delovanju vaše organizacije in razvoju njenega potenciala za uresničevanje poslanstva. Tekom delavnice boste raziskovali strukturo, način delovanja in kulturo svoje organizacije z vidika vodenja, spoznali in izkusili orodja participativnega vodenja ter iskali ravnotežje med uvajanjem novih in ohranjanjem obstoječih dobrih načinov delovanja.

Na delavnici boste spoznavali različne organizacijske modele, ki prevladujejo v organizacijah, ter modele vodenja, ki presegajo tradicionalne načine vodenja. Raziskovali boste komunikacijske vzorce in strukturo časa v komunikaciji, ki vplivajo na organizacijsko kulturo.

Velik del delavnice bo posvečen voditeljskim kompetencam, praksam ustvarjanja prostorov odprte komunikacije, aktivnemu poslušanju in načinom za prenos pridobljenih znanj v prakso.

Program je zastavljen tako, da bodo udeleženci skozi ves čas delavnice razmišljali tudi o konkretni uporabi pridobljenih znanj in veščin v njihovih organizacijah, čas med dvema deloma delavnice pa bodo lahko izkoristili za praktični preizkus pridobljenih veščin v svojem delovnem okolju.

 

Komu je delavnica namenjena

Delavnica je namenjena nevladnikom, ki se v svoji organizaciji ukvarjajo z vodenjem in upravljanjem. Po koncu delavnice bodo udeleženci opremljeni z učinkovitimi orodji za vodenje organizacije ter uporabnimi tehnikami za uspešno komunikacijo.

 

Delavnico bosta vodila

Alenka Oblak je že dvajset let izobraževalka in fasilitatorka v neformalnem izobraževanju, mag. znanosti s področja antropologije in socialna pedagoginja. Ustvarjalne pristope vnaša v delo z raznolikimi organizacijami v vseh sektorjih družbe, tako na izobraževanjih kot konferencah. S temo voditeljstva se ukvarja okoli 20 let, zadnjih nekaj let pa tudi v okviru pristopa Art of Participatory Leadership. Uporablja pristope, ki ustvarjajo prostor za aktivne načine sodelovanja vseh ter kreiranje novih rešitev.

Sašo Kronegger je izvajalec usposabljanj in fasilitator v neformalnem izobraževanju že preko 20 let. Kot socialnega pedagoga so ga od vedno zanimali načini podpore najšibkejšim, tako v sistemskih rešitvah, kot tudi na poljih komunikacije in vključevanja v skupnost. Zadnjih 10 let se intenzivno ukvarja z voditeljstvom in ustvarjanjem prostorov za vključujočo komunikacijo.

 

Prijava

Na delavnico se prijavite prek spodnjega obrazca. Prijava na delavnico ne pomeni avtomatsko zagotovljene udeležbe. V prijavi navedite, kakšne so vaše dosedanje izkušnje na predmetnem področju in kako vam bo znanje z delavnice koristilo oz. v praksi pomagalo vaši organizaciji. Pri tem bodite čim bolj konkretni, saj bomo udeležence izbrali na podlagi tega opisa. O izboru vas bomo obvestili najkasneje pet delovnih dni pred delavnico.

 

Prijava na delavnico

 
 
Izvedbo delavnice sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 - 2023.
 
 

Telefon: 01 542 14 22

e-mail: info@cnvos.si