učinkovite metode komuniciranja s težavnimi sogovorniki

Če se pri svojem delu srečujete s težavnimi sogovorniki, boste z delavnice vsekakor odšli obogateni z znanjem, ki vam bo soočanje z njimi olajšalo, hkrati pa boste povečali vašo učinkovitost in učinke vašega dela in prizadevanj. Doseganje zastavljenih ciljev v procesu pogajanj, na sestankih, predstavitvah in pri zagovarjanju idej je ena od ključnih aktivnosti nevladniškega komuniciranja in delovanja. Zato lahko poznavanje učinkovitih prijemov, osnov psihologije in procesov odločanja posameznika ter sistema vrednotenja vsebine pogovorov zagotovo pripeljejo do začrtanih ciljev in uspešne izvedbe le-teh.

Ljudje sicer velikokrat menimo, da to ali že znamo ali da to znanje niti ni tako pomembno, a to prepričanje dostikrat velja samo do trenutka, ko prvič ne dosežemo zastavljenih ciljev. Z učinkovitimi prijemi se lahko vaša učinkovitost in število doseženih ciljev v vaši nevladni organizaciji precej povečata. Na delavnici boste udeleženci spoznati več o tem, kdo sploh je lahko vaš nasprotnik in kakšni so lahko vse njegovi načrti. Pogovarjali se boste o tem, kako čustveno komponento spremeniti v racionalno in kako svojo osebno in profesionalno moč usmerjati v zastavljen cilj.

 

Komu je delavnica namenjena?

Delavnica je v prvi vrsti namenjena vsem, ki komunicirate z državnimi, regionalnimi, vladnimi, nevladnimi ustanovami in želite v prihodnosti uspešno predstaviti svoje projekte. Namenjena je tudi tistim, ki si želite nadgradnje svoje priprave pred sestanki, pogajanji in zahtevnimi usklajevanji za realizacijo vaših ciljev.

 

Delavnico bo vodila

Magistra Mojca Jović, specialistka mednarodnega poslovanja, ima 23 let delovnih izkušenj v gospodarstvu. Znanje je pridobivala na EF Ljubljana in na Harvard Law School, kjer je pridobila certifikat s področij Skrivnosti uspešnega sklepanja poslov in Kako naporne pogovore spremeniti v produktivne. Iz poslovnega in osebnega coachinga se je certifirala na HarvardX po metodi Immunity to change in tudi pridobila certifikat iz poslovnega coachinga MGSCC (Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching). Mojca je v svojem delu usmerjena v praktične, uporabne, učinkovite pristope, ki dajejo takojšnje rezultate tako na poslovnem kot tudi osebnem področju.

 

Telefon: 01 542 14 22

e-mail: info@cnvos.si

Ponujamo dve brezplačni mesti na delavnici za vse člane CNVOS, ki letno razpolagajo z manj kot 10 000 EUR sredstev (več o članstvu v CNVOS in pristopno izjavo najdete tukaj). Prijavo na brezplačno mesto pošljite na naslov info@cnvos.si. V njej navedite 1.) opis vaše organizacije, 2.) vaše dosedanje izkušnje na predmetnem področju, 3.) vaša pričakovanja – kaj bi se radi na delavnici naučili ter 4.) v največ 200 besedah tudi, zakaj bi bili prav vi upravičeni do brezplačne udeležbe na delavnici. Pri tem zlasti izpostavite, kako bo znanje iz delavnice koristilo oz. v praksi pomagalo vaši organizaciji. Pri tem bodite čim bolj konkretni, saj bo slednje tudi kriterij izbora v primeru, da bo prijav več kot prostih mest. Rok prijave na brezplačno mesto je najkasneje teden dni pred pričetkom delavnice. [pojasnilo]