urejanje delovnih razmerij v invalidskih in humanitarnih organizacijah

Delavnica na temo delovnih razmerij, prilagojena za invalidske in humanitarne organizacije, ki izvajajo socialnovarstvene programe. Pri urejanju teh delovnih razmerij je potrebno upoštevati specifiko financiranja (pravila MDDSZ, občin in FIHO) na eni strani ter omejitve Zakona o invalidskih organizacija in Zakona o humanitarnih organizacijah na drugi strani.

Ker so te zahteve pogosto na nasprotnih straneh, boste udeleženci delavnice skupaj s predavateljem poiskali rešitve, ki bodo zadovoljile obe strani. Delavnica bo zajela vse ključne vidike delovnih razmerij – evidence, obvezne akte, ključne pravice in obveznosti delavcev, uporabo kolektivnih pogodb za javni sektor, določitev plač in povračila stroškov – s poudarkom na pravilnem sklepanju in odpovedi pogodb o zaposlitvi.

 

Komu je delavnica namenjena?

Delavnica je namenjena predvsem predsednikom, vodjem programov in tistim, ki skrbijo za kadrovske ali delovnopravne zadeve v invalidski ali humanitarni organizaciji.

 

Delavnico bo vodil

Matej Verbajs, vodja pravne službe CNVOS, ki se že 15 let ukvarja s pravnim svetovanjem nevladnim organizacijam, zanje pripravlja pogodbe, pravilnike, tožbe in druge pravne akte ter izvaja predavanja in delavnice. Sodeloval je pri pripravi mnogih predlogov predpisov, novel predpisov in zakonskih iniciativah in zakonih (tudi pri prihajajočem Zakonu o nevladnih organizacijah) v korist nevladnih organizacij.

 

Telefon: 01 542 14 22

e-mail: info@cnvos.si

Ponujamo dve brezplačni mesti na delavnici za vse člane CNVOS, ki letno razpolagajo z manj kot 10 000 EUR sredstev (več o članstvu v CNVOS in pristopno izjavo najdete tukaj). Prijavo na brezplačno mesto pošljite na naslov info@cnvos.si. V njej navedite 1.) opis vaše organizacije, 2.) vaše dosedanje izkušnje na predmetnem področju, 3.) vaša pričakovanja – kaj bi se radi na delavnici naučili ter 4.) v največ 200 besedah tudi, zakaj bi bili prav vi upravičeni do brezplačne udeležbe na delavnici. Pri tem zlasti izpostavite, kako bo znanje iz delavnice koristilo oz. v praksi pomagalo vaši organizaciji. Pri tem bodite čim bolj konkretni, saj bo slednje tudi kriterij izbora v primeru, da bo prijav več kot prostih mest. Rok prijave na brezplačno mesto je najkasneje teden dni pred pričetkom delavnice. [pojasnilo]