*
*
*
*
*

V največ 200 besedah napišite, kakšne so vaše dosedanje izkušnje na predmetnem področju in kako vam bo znanje iz delavnice koristilo oz. v praksi pomagalo vaši organizaciji. Pri tem bodite čim bolj konkretni, saj bo slednje tudi kriterij izbora v primeru, da bo prijav več kot prostih mest.

*
*

Osebne podatke oddane preko prijavnice  bomo uporabili za potrebe organizacije webinarja (npr. da vam lahko zagotovimo dostop, da lahko vsebino webinarja prilagodimo, da vas lahko glede organizacije webinarja še kontaktiramo).

Podatke o NVO, ki se bodo udeležile webinarja, bomo posredovali tudi Ministrstvu za javno upravo kot financerju dogodka.

Več informacij o obdelavi in varstvu vaših osebnih podatkov, o dobi hrambe in njihovem posredovanju tretjim osebam in podlagah za obdelavo najdete tukaj.