vaš uspeh je zapisan v vašem poslovnem modelu

Predavateljica Mojca Jović pravi, da moramo biti pri snovanju poslovnega modela osredotočeni na razvoj in izvedbo ideje, predvsem pa na dodano vrednost/učinek za kupca/državljana/državo. Dodaja, da so biti jasen in natančen, vsebinski in uporaben, zanimiv in dostopen, imeti dodano vrednost, obenem pa biti drugačen in to združiti s preprostim in človeškim pristopom, ključi, ki jih v razvoju od ideje do poslovnega modela uporabljajo majhna, velika, startup ali socialna podjetja. V času nastajanja poslovni modeli prenesejo skoraj vse, ne prenesejo pa ideje brez potenciala – in prav tu se pokaže njihova velika vrednost: rešijo nas lahko pred bankrotom in hkrati dvignejo med zvezde. Dober poslovni model je lahko uporaben na lokalni, državni ali svetovni ravni. Omejitev ni.

Delavnica poslovnega modeliranja vam bo odgovorila na vprašanja, kaj je poslovni model, kakšne vrste poslovnih modelov poznamo glede na panogo in kakšna je uporabnost poslovnih sistemov. Delo bo usmerjeno v praktično pripravo poslovnega modela z vašimi primeri. Na delavnici boste izvedeli, zakaj tudi nevladne organizacije nujno potrebujejo poslovni model, spoznali boste nabor ključnih korakov in vprašanj ter razvoj kreativnosti pri posameznih elementih poslovnega modela, ki bodo temelja na elementih poslovnega modela oziroma predloge Canvas.

 

Komu je delavnica namenjena?

Delavnica je namenja vsem, ki želite uspeh v predstavitvi vaših projektov z različnimi uporabniki vaših storitev. Vsem tistim, ki želite z optimizacijo svojih storitev izboljšati učinke, rezultate v svojem delu in delovanju; in vsem, ki prijavljate projekte na razpise, saj boste z znanji z delavniceenostavneje opredelili ključno sporočilo in učinek na zahtevah razpisa.

 

Delavnico bo vodila

Magistra Mojca Jović, specialistka mednarodnega poslovanja, ima 23 let delovnih izkušenj v gospodarstvu. Znanje je pridobivala na EF Ljubljana in na Harvard Law School, kjer je pridobila certifikat s področij Skrivnosti uspešnega sklepanja poslov in Kako naporne pogovore spremeniti v produktivne. Iz poslovnega in osebnega coachinga se je certifirala na HarvardX po metodi Immunity to change in tudi pridobila certifikat iz poslovnega coachinga MGSCC (Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching). Mojca je v svojem delu usmerjena v praktične, uporabne, učinkovite pristope, ki dajejo takojšnje rezultate tako na poslovnem kot tudi osebnem področju.

 

Telefon: 01 542 14 22

e-mail: info@cnvos.si

Ponujamo dve brezplačni mesti na delavnici za vse člane CNVOS, ki letno razpolagajo z manj kot 10 000 EUR sredstev (več o članstvu v CNVOS in pristopno izjavo najdete tukaj). Prijavo na brezplačno mesto pošljite na naslov info@cnvos.si. V njej navedite 1.) opis vaše organizacije, 2.) vaše dosedanje izkušnje na predmetnem področju, 3.) vaša pričakovanja – kaj bi se radi na delavnici naučili ter 4.) v največ 200 besedah tudi, zakaj bi bili prav vi upravičeni do brezplačne udeležbe na delavnici. Pri tem zlasti izpostavite, kako bo znanje iz delavnice koristilo oz. v praksi pomagalo vaši organizaciji. Pri tem bodite čim bolj konkretni, saj bo slednje tudi kriterij izbora v primeru, da bo prijav več kot prostih mest. Rok prijave na brezplačno mesto je najkasneje teden dni pred pričetkom delavnice. [pojasnilo]