S Sklepom o izboru predstavnika NVO v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva v Mestni občini Novo mesto z dne 23. 7. 2010 je predstavnica v omenjeni Komisiji postala Tanja Tušek.