Zaključil se je postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja. Za predstavnike so bili imenovani: Lidija Živčič, Renata Karba, Nina Štros in Tomaž Jančar.

Zaključil se je postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij, ki na področju varstva okolja v Republiki Sloveniji delujejo v javnem interesu, v Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja.  Ker med predlaganimi kandidati ni prišlo do soglasja o tem, kdo bi bili najprimernejši kandidati, so se izvedle volitve, na podlagi katerih so bili za predstavnike NVO imenovani (po abecednem vrstnem redu):

  • Lidija Živčič
  • Nina Štros
  • Renata Karba
  • Tomaž Jančar