Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti medobčinskega redarstva občine Šempter-Vrtojba. Za predstavnika je bil imenovan Humbert Zvonko Mavrič.

Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti medobčinskega redarstva občine Šempter-Vrtojba.

Do roka, predvidenega za prijavo, je prispela samo ena prijava za sodelovanje in ena kandidatura, in sicer je Ustanova Fundacija Bit planota predlagala kandidata Humberta Zvonka Mavriča.

Ker je bil namen postopka izbor enega predstavnika in je bil tudi predlagan le en kandidat za predstavnika, je bil za predstavnika nevladnih organizacij avtomatično imenovan Humbert Zvonko Mavrič.