Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Koordinacijsko skupino za deinstitucionalizacijo. Za predstavnico je bila imenovanja dr. Suzana Oreški.

Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Koordinacijsko skupino za deinstitucionalizacijo.

Do roka, navedenega v javnem pozivu, je prispelo osem prijavnic nevladnih organizacij za sodelovanje in ena kandidatura, in sicer je Društvo ALTRA predlagalo kandidatko dr. Suzano Oreški.

Ker je bil namen postopka izbor enega predstavnika in je bila tudi predlagana le en kandidatka za predstavnico, je bila za predstavnico nevladnih organizacij avtomatično imenovana dr. Suzana Oreški.
 

Sklep o imenovanju