Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva v Občini Škofja Loka. Za predstavnika NVO je bil imenovan Jure Trbič.

Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva v Občini Škofja Loka.

Do roka, predvidenega za prijavo, je prispela ena prijava za sodelovanje in ena kandidatura, in sicer je Zavod UP, zavod za upravno poslovanje, predlagal kandidata Jureta Trbiča.

Ker je bil namen postopka izbor enega predstavnika in je bil tudi predlagan en kandidat za predstavnika, je bil za predstavnika nevladnih organizacij samodejno imenovan Jure Trbič.
 

Sklep o imenovanju