Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Delovno skupino za spremljanje izvajanja akcijskega načrta na področju drog. Za predstavnico nevladnih organizacij je bila imenovana Žanin Čopi.

Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Delovno skupino za spremljanje izvajanja akcijskega načrta na področju drog.

Do roka, navedenega v pozivu, je prispelo 15 popolnih prijav za upravičence, to je organizacij, ki so se prijavile kot organizacije z glasovalno pravico. Nevladne organizacije so predlagale sledeče kandidate:

  • Žanin Čopi (predlagatelj: Zveza nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti)
  • Matej Košir (predlagatelj: Inštitut za raziskave in razvoj "Utrip")
  • Božidar Radišič (predlagatelj: ONEJ - društvo prekmurske pobude)


Dne 6. 7. 2015 je potekala javna predstavitev, na kateri med prisotnima kandidatoma ni prišlo do imenovanja s soglasjem, zato so se izvedle volitve, na katerih je največje število glasov prejela Žanin Čopi, ki je bila nato imenovana za predstavnico nevladnih organizacij.

Sklep o imenovanju predstavnika