Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Evropski ekonomsko-socialni odbor za obdobje 2015-2020. Za predstavnika nevladnih organizacij je bil imenovan Primož Šporar.

Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Evropski ekonomsko-socialni odbor za obdobje 2015-2020.

Do roka, navedenega v pozivu, je prispelo 128 popolnih prijav za upravičence, to je organizacij, ki so se prijavile kot organizacije z glasovalno pravico. Nevladne organizacije so predlagale sledeče kandidate:
 

  • Vojko Bernard (predlagatelj: Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave)
  • Miha Lobnik (predlagatelj: Društvo informacijski center LEGEBITRA)
  • Emanuela Malačič Kladnik (predlagatelj: Društvo DAM - društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami)
  • Primož Šporar (predlagatelj: Sklad 05, Ustanova za družbene naložbe)


Ker na javni predstavitvi dne 17. 7. 2015 med kandidati ni prišlo do imenovanja s soglasjem, so se izvedle volitve, na katerih je največje število glasov prejel Primož Šporar, ki je bil nato imenovan za predstavnika nevladnih organizacij.