Vlada se je v mesecu marcu seznanila s strateškimi usmeritvami in prioritetami inšpekcij v 2018. Ena od prioritet ostaja boj zoper sivo ekonomijo, v okviru katerega bo poseben poudarek namenjen tudi iskanju društev, ki opravljajo izključno pridobitno dejavnost.

Vlada se je v mesecu marcu seznanila s strateškimi usmeritvami in prioritetami inšpekcij v 2018. Ena od prioritet slovenskih inšpektorjev ostaja tudi boj zoper sivo ekonomijo, v okviru katerega je FURS predvidel poseben poudarek tudi identifikaciji društev, ki opravljajo izključno pridobitno dejavnost. Takšna usmeritev FURS do dejavnosti društev sicer ni novost, saj je bila to prioriteta že v 2017.

 

Nadzori FURS bodo tako predvidoma usmerjeni v društva, za katera se sumi, da izvajajo samo pridobitno dejavnost, za kar pa oblika društva ni primerna, pač pa je v tem primeru potrebno poslovati preko kakšne druge oblike, kot npr. preko gospodarske družbe.

 

Ker gre za nadzor v zvezi z izvajanjem pridobitne dejavnosti predvidevamo, da bo ta usmerjen v to, kako društva pridobitno dejavnost knjižijo v svojih poslovnih knjigah (po Zakonu o društvih je namreč potrebno prihodke iz pridobitne dejavnosti voditi ločeno) ter v ugotavljanje, ali društvo poleg pridobitne dejavnosti izvaja še kakšno drugo nepridobitno dejavnost (po Zakonu o društvih lahko namreč društvo izvaja pridobitno dejavnost samo kot dopolnilno dejavnost svojim nepridobitnim dejavnostim).