donacije iz 0,5 dohodnine

Podatki o donacijah iz 0,5 % dohodnine

  delež zavezancev, ki so donirali svojo dohodnino število NVO, upravičenih do dohodninskih donacij skupen znesek vseh dohodninskih donacij (v EUR)
nerazporejena sredstva
(v EUR)
dohodnina 2007 20,8 3.979 2.664.946 6.220.804
dohodnina 2008 24,9 4.180 3.114.523 6.621.747
dohodnina 2009 28,6 4.417 3.379.428 6.233.437
dohodnina 2010 30,2 3.976 3.412.296 6.073.263
dohodnina 2011 32,6 4.689 3.768.903 5.949.478
dohodnina 2012 35,6 4.889 3.946.373 5.577.909
dohodnina 2013 39,4 4.953 3.599.946 4.840.725
dohodnina 2014 41,2 5.193 3.839.579 4.773.842
dohodnina 2015 ni primerljivega podatka 5.426 3.999.802 4.810.190
dohodnina 2016 ni primerljivega podatka 5.707 4.603.843 4.833.331

Leta 2016 je bilo podanih 441.562 zahtev za doniranje dela dohodnine. Skupen znesek donacij je sicer znašal cca. 4,60 milijona eurov, ki se je porazdelil med 5.054 prejemnikov. Od vseh organizacij, ki so bile upravičene do dohodninskih donacij (to so poleg nevladnih organizacij tudi sindikati, politične stranke in verske skupnosti), jih 893 ni prejelo niti ene same donacije. Nevladne organizacije pa so prejele okoli 94,47 % vseh doniranih sredstev oziroma 4,35 milijona eurov.

Celoten seznam nevladnih organizacij, ki so prejele donacije iz 0,5% dohodnine, skupen znesek in število donacij je na voljo tukaj (iz seznama so izvzete organizacije, ki so prejele skupaj manj kot 1 euro donacij).

 

Povprečna višina donirane dohodnine v EUR (2007-2016)

 
 

Dohodninski zavezanci so za javno koristne namene v povprečju namenili 10,43 eurov, kar je 17,5% manj kot leta 2007, ko je ta možnost prvič obstajala in ko je bila vrednost 12,64 eura. Povprečna vrednost donacije je vse do 2015 padala, ko se je začela počasna rast. Leto 2016 je drugo leto, v katerem je bil znesek višji glede na leto poprej.
 


Vir: FURS