donacije iz 0,5 dohodnine

Podatki o donacijah iz 0,5 % dohodnine

  število zavezancev, ki so donirali svojo dohodnino število NVO, upravičenih do dohodninskih donacij skupen znesek vseh dohodninskih donacij (v EUR)
nerazporejena sredstva
(v EUR)
dohodnina 2007 210.840 3.979 2.664.946 6.220.804
dohodnina 2008 261.766 4.180 3.114.523 6.621.747
dohodnina 2009 290.212 4.417 3.379.428 6.233.437
dohodnina 2010 302.290 3.976 3.412.296 6.073.263
dohodnina 2011 327.856 4.689 3.768.903 5.949.478
dohodnina 2012 354.825 4.889 3.946.373 5.577.909
dohodnina 2013 374.928 4.953 3.599.946 4.840.725
dohodnina 2014 399.970 5.193 3.839.579 4.773.842
dohodnina 2015 416.067 5.426 3.999.802 4.810.190
dohodnina 2016 441.562 5.707 4.603.843 4.833.331
dohodnina 2017 461.764 5.969 4.599.271 5.042.904
dohodnina 2018 467.980    6.194 5.040.712 5.466.381

Leta 2018 je bilo podanih 467.980 zahtev za doniranje dela dohodnine. Skupen znesek donacij je sicer znašal cca. 5 milijona eurov, ki se je porazdelil med 5.394 prejemnikov. Od vseh organizacij, ki so bile upravičene do dohodninskih donacij (to so poleg nevladnih organizacij tudi sindikati, politične stranke in verske skupnosti), jih 1.229 ni prejelo niti ene same donacije. Nevladne organizacije pa so prejele okoli 94,09 % vseh doniranih sredstev oziroma 4.752.331 milijona evrov

Celoten seznam nevladnih organizacij, ki so prejele donacije iz 0,5% dohodnine, skupen znesek in število donacij je na voljo tukaj (iz seznama so izvzete organizacije, ki so prejele skupaj manj kot 1 euro donacij).

 

Povprečna višina donirane dohodnine v EUR (2007-2018)

 
 

Dohodninski zavezanci so za javno koristne namene v povprečno namenili 10,77 EUR, kar je 0,8 evra več kot leto poprej. Povprečna vrednost donacije je od leta 2007, ko je ta možnost prvič obstajala, do leta 2014 padala. Leta 2015 se je začela počasna rast, leto 2018 pa je tako četrto zaporedno leto rasti.

 

Vir: FURS