donacije iz 0,5 dohodnine

Podatki o donacijah iz 0,5 % dohodnine

  število zavezancev, ki so donirali svojo dohodnino število NVO, upravičenih do dohodninskih donacij skupen znesek vseh dohodninskih donacij (v EUR)
nerazporejena sredstva
(v EUR)
dohodnina 2007 210.840 3.979 2.664.946 6.220.804
dohodnina 2008 261.766 4.180 3.114.523 6.621.747
dohodnina 2009 290.212 4.417 3.379.428 6.233.437
dohodnina 2010 302.290 3.976 3.412.296 6.073.263
dohodnina 2011 327.856 4.689 3.768.903 5.949.478
dohodnina 2012 354.825 4.889 3.946.373 5.577.909
dohodnina 2013 374.928 4.953 3.599.946 4.840.725
dohodnina 2014 399.970 5.193 3.839.579 4.773.842
dohodnina 2015 416.067 5.426 3.999.802 4.810.190
dohodnina 2016 441.562 5.707 4.603.843 4.833.331
dohodnina 2017 461.764 5.969 4.599.271  

Leta 2017 je bilo podanih 461.764 zahtev za doniranje dela dohodnine. Skupen znesek donacij je sicer znašal cca. 4,60 milijona eurov, ki se je porazdelil med 5.228 prejemnikov. Od vseh organizacij, ki so bile upravičene do dohodninskih donacij (to so poleg nevladnih organizacij tudi sindikati, politične stranke in verske skupnosti), jih 987 ni prejelo niti ene same donacije. Nevladne organizacije pa so prejele okoli 95,01 % vseh doniranih sredstev oziroma 4,37 milijona eurov.

Celoten seznam nevladnih organizacij, ki so prejele donacije iz 0,5% dohodnine, skupen znesek in število donacij je na voljo tukaj (iz seznama so izvzete organizacije, ki so prejele skupaj manj kot 1 euro donacij).

 

Povprečna višina donirane dohodnine v EUR (2007-2016)

 
 

Dohodninski zavezanci so za javno koristne namene v povprečju namenili 10,43 eurov, kar je 17,5% manj kot leta 2007, ko je ta možnost prvič obstajala in ko je bila vrednost 12,64 eura. Povprečna vrednost donacije je vse do 2015 padala, ko se je začela počasna rast. Leto 2016 je drugo leto, v katerem je bil znesek višji glede na leto poprej.
 


Vir: FURS