donacije iz 0,5 dohodnine

Podatki o donacijah iz 0,5 % dohodnine

  število zavezancev, ki so donirali svojo dohodnino število NVO, upravičenih do dohodninskih donacij skupen znesek vseh dohodninskih donacij (v EUR)
nerazporejena sredstva
(v EUR)
dohodnina 2007 210.840 3979 2.664.946 6.220.804
dohodnina 2008 261.766 4180 3.114.523 6.621.747
dohodnina 2009 290.212 4417 3.379.428 6.233.437
dohodnina 2010 302.290 3976 3.412.296 6.073.263
dohodnina 2011 327.856 4689 3.768.903 5.949.478
dohodnina 2012 354.825 4889 3.946.373 5.577.909
dohodnina 2013 374.928 4953 3.599.946 4.840.725
dohodnina 2014 399.970 5193 3.839.579 4.773.842
dohodnina 2015 416.067 5426 3.999.802 4.810.190
dohodnina 2016 441.562 5707 4.603.843 4.833.331
dohodnina 2017 461.764 5969 4.599.271 5.042.904
dohodnina 2018 467.980    6194 5.040.712 5.466.381
dohodnina 2019 496.363 6318 5.456.656 5.298.507

Leta 2019 je bilo podanih 496.363 zahtev za doniranje dela dohodnine. Skupen znesek donacij je sicer znašal cca. 5,5 milijona eurov, ki se je porazdelil med 5554 prejemnikov. Od vseh organizacij, ki so bile upravičene do dohodninskih donacij (to so poleg nevladnih organizacij tudi sindikati, politične stranke in verske skupnosti), jih 1020 ni prejelo niti ene same donacije. Nevladne organizacije pa so prejele okoli 94,18 % vseh doniranih sredstev oziroma 5.139.018 milijona evrov. 

Celoten seznam nevladnih organizacij, ki so prejele donacije iz 0,5% dohodnine, skupen znesek in število donacij je na voljo tukaj (iz seznama so izvzete organizacije, ki so prejele skupaj manj kot 1 euro donacij).

 

Povprečna višina donirane dohodnine v EUR (2007-2019)

 
 

Dohodninski zavezanci so za javno koristne namene v povprečno namenili 10,99 EUR, kar je 0,22 evra več kot leto poprej. Povprečna vrednost donacije je od leta 2007, ko je ta možnost prvič obstajala, do leta 2014 padala. Leta 2015 se je začela počasna rast, leto 2019 pa je tako peto zaporedno leto (sicer manjše) rasti.

 

Vir: FURS