Nevladna organizacija Višina prejetih sredstev (v EUR)
OSEBNA ASISTENCA POMURJA, ZAVOD ZA IZVAJANJE OSEBNE ASISTENCE IN DRUGIH SOCIALNIH STORITEV, MURSKA SOBOTA 7.724.068,41
ZAVOD BREZ OVIR SO.P. - ZAVOD ZA IZBOLJŠANJE DOSTOPNOSTI OBJEKTOV ZA INVALIDE IN TURIZEM ZA INVALIDE TER ZA NAMEN TRAJNEGA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 6.834.049,59
SONČEK - ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE SO.P. 6.777.956,61
ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE 6.367.203,58
DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE 6.350.803,80
ZAVOD SV. STANISLAVA ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN KULTURNE DEJAVNOSTI 5.735.295,17
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - ZVEZA ZDRUŽENJ 5.609.350,76
WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA 5.238.809,22
ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE 4.919.147,92
YHD - DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO HENDIKEPA 4.295.507,93
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ 3.789.935,84
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA MARIBOR 3.461.200,32
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KOPER - ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE NON VEDENTI E IPOVEDENTI CAPODISTRIA 3.350.325,44
SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO 3.048.539,96
PRAVICA - ZAVOD ZA IZVAJANJE OSEBNE ASISTENCE IN DRUGIH SOCIALNIH STORITEV TURNIŠČE SO. P. 2.961.324,47
ZDRUŽENJE SAZAS K.O. 2.926.716,02
SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD VITADOM 2.878.342,48
ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE 2.807.502,95
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG 2.774.053,01
ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE 2.602.991,89
DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV SLOVENIJE 2.484.141,05
ZAVOD ZA SOCIALNO OSKRBO PRISTAN 2.340.532,61
ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE 2.208.175,56
GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE 2.196.937,67
SLOVENSKA KARITAS 2.029.451,25
ZAVOD SV. FRANČIŠKA SALEŠKEGA ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN KULTURNE DEJAVNOSTI 1.912.426,67
OZARA SLOVENIJA NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA 1.855.760,67
NOVA UNIVERZA 1.840.609,44
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR 1.832.716,39
DRUŠTVO ZA OPAZOVANJE IN PROUČEVANJE PTIC SLOVENIJE 1.654.012,63
FIRIS SKUPNOST-ZAVOD ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA V SKUPNOSTI 1.617.214,42
ZVEZA DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE 1.595.217,91
ZAVOD KARITAS ZA OSKRBO, NEGO IN SOCIALO 1.575.432,60
UNIVERZA V NOVEM MESTU 1.555.825,81
ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE 1.531.630,74
ZVEZA SOŽITJE - ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE 1.440.087,81
ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA 1.409.322,80
ORTHOS ZAVOD ZA ORTODONTIJO IN MAKSILOFACIALNO ORTOPEDIJO, LJUBLJANA 1.398.787,30
BELETRINA, ZAVOD ZA ZALOŽNIŠKO DEJAVNOST 1.383.450,15
MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE 1.354.434,70
DRUŠTVO NAMAKALNIH NAPRAV BREG ROJE 1.333.420,32
GORSKA REŠEVALNA ZVEZA SLOVENIJE 1.320.640,43
DOM SV.JOŽEF DUHOVNO PROSVETNI CENTER 1.296.300,14
ZAVOD SVETEGA CIRILA IN METODA ZA SOCIALNO VARSTVENO, ZDRAVSTVENO IN VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DEJAVNOST BELTINCI 1.266.842,01
DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK 1.184.344,36
NAPREJ, CENTER ZA OSEBE S PRIDOBLJENO MOŽGANSKO POŠKODBO MARIBOR 1.127.542,12
ZDRAVSTVENI ZAVOD ZDRAVJE LJUBLJANA 1.109.059,51
ZAVOD ZA OSKRBO LJUDI OSKRBAL 1.095.285,19
FAKULTETA ZA DIZAJN, SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVOD, PRIDRUŽENA ČLANICA UNIVERZE NA PRIMORSKEM 1.084.330,36
KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 1.080.917,87
INŠTITUT MONTESSORI, ZAVOD ZA POMOČ STARŠEM PRI RAZVOJU OTROK 1.073.135,29
GASILSKA ZVEZA LJUBLJANA 1.059.799,13
ZAVOD ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZVAJALCEV IN PROIZVAJALCEV FONOGRAMOV SLOVENIJE, K.O. 1.047.588,93
SLOVENSKA FILANTROPIJA - ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA 1.022.972,97
DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO 1.008.858,50
INŠTITUT ZA RAZISKOVANJE PODJETNIŠTVA TOVARNA PODJEMOV MARIBOR 1.006.615,79
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH PTUJ 996.185,94
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POSAVJA 988.168,43
KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 984.016,30
EKVILIB INŠTITUT, ZAVOD 969.140,45
ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE 945.299,25
CENTER KORAK ZA OSEBE S PRIDOBLJENO MOŽGANSKO POŠKODBO 934.859,47
MOZAIK - DRUŠTVO ZA SOCIALNO VKLJUČENOST, SOCIALNO PODJETJE 934.200,28
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 921.406,25
ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 906.667,77
NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 902.282,88
SKUPINA STIK, ZAVOD ZA PREUČEVANJE POVEZOVALNIH PODROČIJ PRETEKLOSTI IN SEDANJOSTI 891.667,29
ČRTOVJE, DRUŠTVO ZA KULTURO BIVANJA 882.342,22
INŠTITUT ZA VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA MARIBOR 866.652,12
OSEBNA ASISTENCA, ZAVOD ZA IZVAJANJE OSEBNE ASISTENCE IN DRUGIH SOCIALNIH STORITEV, SLOVENJ GRADEC 865.209,22
ZAVOD ZA KULTURO, UMETNOST IN IZOBRAŽEVANJE KERSNIKOVA 848.676,13
ZAVOD SV. TEREZIJE ZAVOD ZA SOCIALNO VARSTVENO DELO 843.637,48
DRUŠTVO VITA ZA POMOČ PO NEZGODNI POŠKODBI GLAVE 839.491,54
ANIN ZAVOD, OSEBNA ASISTENCA, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 837.694,22
FRACTALS, ZAVOD ZA DRUŽBENE INOVACIJE 822.276,69
DRUŠTVO ALTRA - ODBOR ZA NOVOSTI V DUŠEVNEM ZDRAVJU 812.029,07
ZAVOD ZA NUDENJE OSEBNE ASISTENCE IN POMOČI NA DOMU VELIKO SRCE 802.415,33
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, KULTURNE IN IZOBRAŽEVALNE PROGRAME IN TEHNOLOGIJO EPEKA, SOCIALNO PODJETJE 799.667,48
ZAVOD ZA IZVAJANJE PODPORNIH STORITEV ZA SAMOSTOJNO ŽIVLJENJE 799.013,11
ZAVOD ZA POMOČ, OSKRBO IN OSEBNO ASISTENCO ŽAN 754.548,59
ZAVOD ZDRUŽENJE TOLMAČEV ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK 747.249,47
ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 738.831,25
ZAVOD DOM MARIJE IN MARTE - KARITAS LOGATEC, DOM ZA OSTARELE 738.362,55
ZAVOD SVETEGA MARTINA ZA SOCIALNOVARSTVENO, ZDRAVSTVENO, VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO IN VZGOJNO-VARSTVENO DEJAVNOST 730.986,13
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH POSLEDIC DROG - DROGART - SOCIALNO PODJETJE 729.844,11
ZAVOD SV. RAFAELA VRANSKO, SOCIALNO, VARSTVENO IN ZDRAVSTVENO DELO TER DRUGE DOBRODELNE DEJAVNOSTI 729.662,33
ZASEBNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD WALDORFSKA ŠOLA MARIBOR 728.250,09
FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI 727.776,27
INSTITUT ZA PSIHOLOŠKO SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 723.922,58
ZAVOD PELIKAN - KARITAS ZAVOD ZA SOCIALNO VARSTVENO, PREVENTIVNO, VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO IN ZDRAVSTVENO DELO 720.193,14
ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE 700.419,71
PAPILOT ZAVOD ZA VZPODBUJANJE IN RAZVIJANJE KVALITETE ŽIVLJENJA, LJUBLJANA 699.801,97
DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ BREZDOMCEV KRALJI ULICE 684.686,14
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR 671.935,10
ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE - SLOVENSKI PARALIMPIJSKI KOMITE 670.795,15
ZAVOD USMILJENK, DUHOVNO - KARITATIVNI IN PROSVETNI ZAVOD 670.785,24
GEA COLLEGE - FAKULTETA ZA PODJETNIŠTVO 664.927,05
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO POSTOJNA 664.751,60
ŽUPNIJSKI VRTEC VRHNIKA 660.732,70
ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 660.580,12