omejitve in drugi ukrepi vlade rs za zajezitev bolezni covid-19: kaj je dovoljeno in kaj ne?

 

RAZGLASITEV EPIDEMIJE

Na območju Republike Slovenije je od 17. januarja 2021 do 17. marca 2021 razglašena epidemija nalezljive bolezni COVID-19.

Vir: Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/21) - povezava            

OMEJITEV GIBANJA

Veljavnost: do 12. marca 2021

1. Omejeno je gibanje ljudi med 21.00 in 6.00. Izjeme so:

 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • prihod na delo, odhoda z dela in izvajanja nujnih delovnih nalog,
 • dostop in nudenje storitev za nujne primere,
 • opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil,
 • potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji.

2. V Obalno-kraški statistični regiji je gibanje omejeno na to regijo. Pod določenimi izjemami je možno prehajanje med to regijo in drugimi. Izjeme so:

 • prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog,
 • opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
 • dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 • dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 • dostop do storitev za nujne primere,
 • dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 • dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 • izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
 • potovanja oseb z namenom tranzita čez statistično regijo iz prejšnjega člena, v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
 • nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Prehajanje regije je pod navedenimi izjemami mogoče za ožje družinske člane in člane istega gospodinjstva.  Za prehod regijske meje potrebujete dokazilo o kateri od zgoraj navedenih izjem ter izjavo, ki je dostopna tukaj

Prav tako je prehajanje regij omogočeno z negativnim rezultatom testa na virus SARS-CoV-2 (PCR ali hitri antigenski test), ki ni starejši od 48 ur.  Prehod regijske meje Obalno-kraške je možen tudi bodisi z dokazilom o cepljenju z dvema odmerkoma (ki mora biti staro vsaj teden, če gre za cepivo Biontech/Pfizer ali 14 dni če gre za cepivo AstraZeneca), bodisi z dokazilom o cepljenju z enkratnim odmerkom cepiva AstraZeneca, ki je starejše od 21 dni, bodisi z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejše od šestih mesecev ali pa s potrdilom zdravnika, da ste preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. 

 

Vir: Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20, 196/20, 204/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 27/21 in 30/21) - povezava   

          

 

OMEJITEV ZBIRANJA

Veljavnost: do 12. marca 2021

Začasno je prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi. Poleg tega so začasno so prepovedane vse javne prireditve in javni shodi, slavja, praznovanja in poroke na javnih mestih. 

V statistični regiji Obalno-kraška je prepovedano vsakršno zbiranje (tudi manj kot 10 ljudi). 

Zbiranje na javnih mestih je dovoljeno, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Dodatno pojasnilo:

Na CNVOS podpiramo vse preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 in kot krovna mreža nevladnih organizacij začasno odsvetujemo vsa zbiranja, torej tudi tista v zasebnih prostorih.

Pogosto zastavljena vprašanja:

Ali lahko član društva v društvenem prostoru opravlja administrativna dela za društvo?  

Da, gre za opravljanje prostovoljskega dela za društvo. V tem primeru tako ne gre za zbiranje, ki bi bilo prepovedano. Je pa potrebno tudi pri opravljanju prostovoljskega dela spoštovati vse ukrepe, ki preprečujejo širjenje bolezni covid-19. 

Vir: Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20, 196/20, 204/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 27/21 in 30/21) - povezava     

 

UPORABA ZAŠČITNIH MASK

Veljavnost: do 12. marca 2021

Nošenje mask je obvezno, in sicer:

 • pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih,
 • pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra in
 • v osebnih vozilih, če ne potujete sami ali z osebami iz istega gospodinjstva.

Izjeme:

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnem oddelku,
 • vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike
 • višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 • osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
 • neposredno komunikaciji z gluhimi in naglušnimi osebami (če je mogoče zagotoviti uporabo zaščitne pregrade, vezirja ali razdaljo 2 m) ter za tolmače slovenskega znakovnega jezika.

Vir: Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 20/21, 27/21 in 30/21) - povezava

Veljavnost: od 8. do 12. marca 2021

Prepovedano je zbiranje v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, in sicer:

 • glasbenih šolah, razen za izvedbo individualnega pouka, ki je nujno potreben za nadaljevanje in zaključek programa
 • višjih strokovnih šolah, univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, razen za študente, za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev, laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov)
 • študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentskih družin, študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, ter študentov, ki opravljajo laboratorijske vaje in individualni pouk,

Za zaposlene, ki delajo v prostorih zavodov, je obvezno tedensko testiranje s hitrim antigenskim testom. Testiranja jim ni potrebno opravljati, če predložijo bodisi dokazilo o cepljenju z dvema odmerkoma (ki mora biti staro vsaj teden, če gre za cepivo Biontech/Pfizer ali 14 dni če gre za cepivo AstraZeneca), bodisi dokazilo o cepljenju z enkratnim odmerkom cepiva AstraZeneca, ki je starejše od 21 dni, bodisi dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejše od šestih mesecev ali pa imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. 

 

Vir: Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 30/21) - povezava

Veljavnost: do 12. marca 2021

Organiziran proces športne vadbe (npr. rekreativni treningi iz karateja) ni dovoljen. Izjeme:

 • športniki z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda,
 • športniki v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, ki so člani državnih reprezentanc (registrirani po ZŠpo-1),
 • poklicni športniki nad 15 let (vpisani v razvid pri ministrstvu), 
 • športniki, ki se udeležujejo na najvišji kakovostni ravni nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in futsal-mali nogomet,
 • športniki, ki se udeležujejo mednarodnih športnih prireditev in 
 • športniki, ki se udeležujejo državnih prvenstev, velike mednarodne športne prireditve z 74. člena ZŠpo-1 in izvajanje evropskih pokalov za člane v individualnih športnih panogah.

Proces športne vadbe za športnike v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, ki so člani državnih reprezentanc, je dovoljen v mehurčkih (varno prizorišče, kjer so športniki in strokovni delavci fizično izolirani). Mehurček zajema namestitev, prehrano in prostore, v katerih poteka proces športne vadbe. Sodelujoči so poimensko določeni in so pred vstopom v mehurček testirani na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Za čas izvajanja procesa športne vadbe v mehurčku sodelujočim ni dovoljen stik z osebami, ki niso del mehurčka.

Dovoljena je tudi brezkontaktna športno rekreativna dejavnost, ki se izvaja individualno oziroma v skupini do deset vadečih ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj 2 metra medosebne razdalje. V Obalno-kraški regiji je hkratna športno rekreativna dejavnost dovoljena zgolj članom istega gospodinjstva. 

Športni delavci in voditelji strokovne vadbe se morajo enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom. Testiranja jim ni potrebno opravljati, če predložijo bodisi dokazilo o cepljenju z dvema odmerkoma (ki mora biti staro vsaj teden, če gre za cepivo Biontech/Pfizer ali 14 dni če gre za cepivo AstraZeneca), bodisi dokazilo o cepljenju z enkratnim odmerkom cepiva AstraZeneca, ki je starejše od 21 dni, bodisi dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejše od šestih mesecev ali pa imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. 

Dovoljena so

 • tekmovanja na najvišji kakovostni ravni nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in futsal-mali nogomet,
 • velike mednarodne športne prireditev (npr. olimpijske in paraolimpijske igre), 
 • državna prvenstva, velike mednarodne športne prireditve z 74. člena ZŠpo-1 in izvajanje evropskih pokalov za člane v individualnih športnih panogah. 

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja. Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ter drugo organizacijsko osebje se tekmovanj lahko udeležijo, če predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 , ki ni starejši od 48 ur.

Dodatna pojasnila: 

Priporočila NIJZ glede varnega izvajanje športnih dejavnosti so na voljo tukaj

 

Vir:  Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 27/21, 30/21) - povezava

Veljavnost: do 12. marca 2021

Začasno je prepovedano ponujanje kulturnih in kinematografskih (kino) storitev končnim uporabnikom. Izjeme:

 • odprte so lahko knjižnice, muzeji in galerije 
 • dovoljeno je ponujanje dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino (npr. muzeji na prostem),

Vse dovoljene dejavnosti na področju kulturnih in kinematografskih storitev se morajo izvajati v skladu z navodili NIJZ. Omejeno je število končnih uporabnikov, in sicer en uporabnik na 30 kvadratnih metrov površine prostora. 

Vir: Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/21, 20/21, 27/21, 30/21) - povezava

Veljavnost: do 12. marca 2021

Pri izvajanju javnega linijskega prevoza potnikov v medkrajevnem in mestnem avtobusnem prevozu potnikov, javnega železniškega prevoza potnikov, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov in avtotaksi prevozov je obvezno spoštovanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.


Vozniki v omenjenih prevozih morajo enkrat tedensko enkrat tedensko opraviti testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in imeti negativen rezultat testa. Testiranja jim ni potrebno opravljati, če predložijo bodisi dokazilo o cepljenju z dvema odmerkoma (ki mora biti staro vsaj teden, če gre za cepivo Biontech/Pfizer ali 14 dni če gre za cepivo AstraZeneca), bodisi dokazilo o cepljenju z enkratnim odmerkom cepiva AstraZeneca, ki je starejše od 21 dni, bodisi dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejše od šestih mesecev ali pa imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Dodatna pojasnila:  Če gre za opravljanje prevozov znotraj organizacije za potrebe članov organizacije, ki se izvajajo na prostovoljni osnovi (prevozov članov na dogodke, po opravkih ipd.), torej za prevoze, za katere društvo ni registrirano po posebnih predpisih, odlok, ki določa omejitve pri javnih prevozih ne velja. To pomeni da testiranje za voznike ni obvezno, vseeno pa se priporoča spoštovanje smernic in pravil NIJZ (uporaba mask, dezinfekcija itd.).

Pogosta vprašanja:
Ali se obveznost testiranja, ki velja npr. za taksiste in javni prevoz, nanaša tudi na prostovoljne prevoze oz. prevoze, ki jih organizira invalidsko društvo?
Če društvo opravlja prevoze za lastne potrebe, prostovoljno, gre torej npr. za prevoze s prilagojenim vozilom za člane, obveznost testiranja za voznike ne velja.

 

Vir: Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/2021 in 30/21) - povezava

 

Članek