omejitve in drugi ukrepi vlade rs za zajezitev bolezni covid-19: kaj je dovoljeno in kaj ne?

  

OMEJITEV ZBIRANJA

Začasno je prepovedano zbiranje več kot 50 ljudi.

Zbiranje nad 50 ljudi je dovoljeno na organiziranih prireditvah in shodih pri čemer morajo udeleženci izpolnjevati pogoj PCT.  Pogoj PCT ne velja za udeležence, ki še niso dopolnili 15 let. 

Organizator mora preverjati izpolnjevanje pogoja PCT s strani obiskovalcev in na vidnem mestu postaviti pisno opozorilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT. Če organizator preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT ne zagotavlja sam, mora preverjanje izpolnjevanja pogoja zagotoviti z varnostnikom v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju.

Pri zbiranju ljudi je treba smiselno upoštevati vsa higienska navodila oziroma priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Vir: Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21 in 132/21, 140/21, 146/21) - povezava

Pogosto zastavljena vprašanja:

Ali lahko član društva v društvenem prostoru opravlja administrativna dela za društvo?  

Da, gre za opravljanje prostovoljskega dela za društvo. V tem primeru tako ne gre za zbiranje, ki bi bilo prepovedano. Je pa potrebno tudi pri opravljanju prostovoljskega dela spoštovati vse ukrepe, ki preprečujejo širjenje bolezni covid-19. 

 

POGOJ PCT

Za izpolnjevanje pogoja PCT (Prebolevnosti, Cepljenosti ali Testiranju) mora posameznik razpolagati z enim od spodaj dokazil:

 • z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
 • z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
 • z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);
 • z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da je prejela:
  • drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv,
  • prvi odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag
 • z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev; 
 • z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR ali potrdilom o prebolevnosti in je bila v obdobju, ki ni daljše od šestih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljena z enim odmerkom cepiva COVID-19, pri čemer zadostuje en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

Vir:  Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21) - povezava

 

UPORABA ZAŠČITNIH MASK

Nošenje mask je obvezno, in sicer:

 • pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih
 • pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen če je mogoče zagotoviti razdaljo najmanj 1,5 metra,
 • v osebnih vozilih, če ne potujete sami ali z osebami iz istega gospodinjstva.

Izjeme:

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,
 • učence glasbene šole do vključno 2. razreda,
 • vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 • višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 • govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
 • nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
 • osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
 • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 • učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta

Prav tako uporaba zaščitne maske ni obvezna ob upoštevanju pogoja PCT za goste sedeče za mizo v gostinski dejavnosti. 

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Vir: Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21) - povezava

Pogoj PCT morajo izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo. To velja tako za zaposlene, prostovoljce oziroma vse osebe, ki izvajajo delo na kakršnikoli drugi pravni podlagi, npr. po pogodbi. Delo tako lahko opravljajo le osebe, ki:

 • so polno cepljene,
 • so virus prebolele v zadnjih 6 mesecih,
 • imajo negativni izid testa na virus, pri čemer veljavnost traja en teden, če se delavci v organizaciji delodajalca redno tedensko testirajo s hitrimi antigenskimi testi (HAG) ali redno tedensko samotestirajo  v enakih presledkih in podatke o testiranju vpisujejo v evidenčni list. 

Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vsi uporabniki storitev in osebe, ki so udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti. To vključuje npr. udeležence kulturnih prireditev, organizirane športne vadbe, stranke v trgovini in uporabnike drugih storitev.

Več o izkazovanju pogoja lahko preberete tukaj.

Pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati:

 • uporabnikom, ki so mlajši od 15 let,
 • uporabnikom, ki so vključeni v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji (npr. uporabniki varstvo delovnih centrov),
 • v primeru nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami (živilske trgovine, drogerije, lekarne izven trgovskih centrov,. humanitarna skladišča, razdelilnice hrane in drugi kraji, ki omogočajo dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim)
 • v primeru zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe,
 • v primeru zagotavljanja nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja, 
 • v primeru nujnih zdravstvenih storitev,
 • uporabnikom nujnih postopkov na področju socialne in družinske problematike ter nujne osebne asistence.

Vir: Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21) - povezava

 

 1. Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21132/21135/21140/21 in 146/21)
 2. Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21)
 3. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 129/21132/21135/21140/21 in 144/21)

Arhiv predpisov:

 • Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21) – veljal do 22. avgusta 2021
 • Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 129/21) – veljal do 22. avgusta 2021
 • Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 129/21) – veljal do 22. avgusta 2021
 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 129/21) – veljal do 22. avgusta 2021
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 129/21) – veljal do 22. avgusta 2021
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 129/21) – veljal do 22. avgusta 2021
 • Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 129/21) – veljal do 22. avgusta 2021
 • Odlok o spremembi Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 129/21) – veljal do 22. avgusta 2021
 • Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 122/21) - povezava .- velja do 15. avgusta 2021
 • Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21, 69/21, 73/21, 85/21, 89/12, 93/21, 96/21, 101/21, 104/21, 109/21, 114/21, 122/21) – povezava – velja do 15. avgusta 2021
 • Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 104/21, 109/21, 114/21, 122/21) - povezava - velja do 15. avgusta 2021
 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 73/21, 79/21, 85/21, 89/21, 93/21, 96/21, 101/21, 104/21, 114/21, 120/21) - povezava - velja do 15. avgusta 2021
 • Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 96/21, 101/21, 104/21, 109/21, 114/21, 12o/21) - povezava – velja do 15. avgusta 2021
 • Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 109/21, 114/21, 120/21) – povezava – velja do 15. avgusta 2021
 • Odlok o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj in teoretičnega dela vozniškega izpita (Uradni list RS, št. 60/21) - povezava
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 109/21, 114/21) - povezava velja do 15. avgusta 2021
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 79/21, 85/21, 89/21, 93/21, 96/21, 101/21, 104/21, 114/21, 120/21) – povezava – velja do 15. avgusta 2021
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/21) – povezava – velja do 23. maja 2021
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 71/21) – povezava – veljal do 16. maja 2021
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 85/21) - povezava - veljal do 6. junija 2021
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 69/21, 73/21) – povezava – velja do 23. maja 2021
 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21 in 69/21) – povezava – veljal do 16. maja 2021
 • Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/21) – povezava – veljal do 16. maja 2021
 • Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/21) – povezava – veljal do 16. maja 2021
 • Odredba o spremembi odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije – povezava – veljala do 16. maja 2021
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 79/21) - povezava - veljal do 30. maja
 • Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21, 60/21, 63/21, 65/21, 68/21 in 73/21) – povezava – veljal do 23. maja 2021
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 69/21, 73/21, 79/21, 85/21) – povezava – veljal do 6. junija 2021
 • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 34/21) – povezava
 • Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije – povezava
  Odredba o spremembi Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije - povezava - veljala do 15. junija 2021
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 89/21, 93/21) - povezava - veljal do 20. junija 2021
 • Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21, 69/21, 73/21, 85/21, 89/21, 93/21) – povezava – veljal do 20. junija 2021
 • Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/21) - povezava - veljal do 15. junija 2021     
 • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 93/21) – povezava - velja do 15. junija
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 89/21, 93/21) - povezava - velja do 20. junija 2021
 • Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 96/21, 101/21) - povezava - veljal do 4. julija 2021
 • Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21, 69/21 73/21, 79/21, 85/21, 89/21, 93/21, 96/21, 101/21) – povezava – veljal do 4. julija 2021
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 96/21, 101/21, 104/21) - povezava- veljal do 11. julija 2021
 • Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 85/21, 89/21, 93/21, 98/21, 101/21, 104/21) – povezava – veljal do 11. julija 2021
 • Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 104/21, 109/21, 114/21) - povezava - veljal do 25. julija

 

Članki