omejitve in drugi ukrepi vlade rs za zajezitev bolezni covid-19: kaj je dovoljeno in kaj ne?

  

OMEJITEV ZBIRANJA

Na javnih mestih je začasno prepovedano zbiranje ljudi, razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Prav tako so začasno prepovedani javne prireditve (razen kulturnih in športnih prireditev, kongresov ter sejmov) in shodi.

Dovoljeni so organizirani javni shodi, če udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT in je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra. Za preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT je odgovoren organizator shoda. Organizator mora na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti udeležence shoda, da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno za udeležbo na shodu. Če organizator preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT ne zagotavlja sam, mora preverjanje izpolnjevanja pogoja zagotoviti z varnostnikom v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju.

Dovoljene so javne kulturne prireditve in javne športne prireditve pod pogojem uporabe sedišč. Za športne prireditve so obvezna fiksna sedišča, pri čemer mora biti med uporabniki eno sedišče prosto, pri kulturnih pa poleg tega obstaja še možnost postavljenih sedišč, kjer so posamezna sedišča drug od drugega oddaljena vsaj 1,5 metra. Udeleženci morajo nositi zaščitne maske in izpolnjevati pogoj PCT. Največje dovoljeno število udeležencev na javnih kulturnih in športnih prireditvah je 750.

Izvajanje kongresne in sejemske dejavnosti je dovoljeno tako na odprtih površinah kot v zaprtih prostorih. Udeleženci morajo izpolnjevati pogoj PCT, nositi masko ter vzdrževati medsebojno razdaljo 1,5 metra. Organizator mora zagotoviti enosmerno gibanje obiskovalcev.

Strežba in uživanje hrane in pijače udeležencev v teh primerih nista dovoljena. Ob in na prevzemnih mestih ni dovoljeno uživanje prevzete hrane in pijače. Poskrbeti je potrebno za redno prezračevanje prostorov in zagotoviti razkužila ob vstopu v prostor. Omejitve glede razdalje, nošenja zaščitnih mask in uživanja hrane in pijače ne veljajo za nastopajoče na javnih prireditvah, morajo pa ti izpolnjevati pogoj PCT. 

Izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač ni dovoljeno, razen v sedečem režimu med 5. in 22. uro. Prav tako ni dovoljeno izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač na sejemski prireditvi na odprtih površinah (samostojna premična stojnica ali premične stojnice v skupini). Ta omejitev pa se ne nanaša na dejavnost priprave in strežbe pečenega kostanja. Ob vhodu v prostor je potrebno na vidno mesto objaviti dovoljeno največje število hkrati prisotnih oseb v prostoru.

Pri zbiranju ljudi je treba smiselno upoštevati vsa higienska navodila oziroma priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Viri:

 • Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21) - povezava
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 177/21) - povezava
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 190/21) - povezava
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 201/21) - povezava

Pogosto zastavljena vprašanja:

Ali lahko član društva v društvenem prostoru opravlja administrativna dela za društvo?  

Da, gre za opravljanje prostovoljskega dela za društvo. V tem primeru tako ne gre za zbiranje, ki bi bilo prepovedano. Je pa potrebno tudi pri opravljanju prostovoljskega dela spoštovati vse ukrepe, ki preprečujejo širjenje bolezni covid-19. 

 

POGOJ PCT

Za izpolnjevanje pogoja PCT (Prebolevnosti, Cepljenosti ali Testiranju) mora posameznik predložiti veljavni osebni dokument ter razpolagati z enim od spodaj dokazil:

 • z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
 • z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
 • z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);
 • z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da je prejela:
  • drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv,
  • prvi odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag
  • poživitveni odmerek cepiva, razen cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca;
 • z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev; 
 • z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR ali potrdilom o prebolevnosti in je bila v obdobju, ki ni daljše od šestih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljena z enim odmerkom cepiva COVID-19, pri čemer zadostuje en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja;
 • z dokazilom o prebolevnosti in dokazilom o cepljenju, s katerim dokazuje, da je bil v obdobju, ki ni daljše od šestih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljen z enim odmerkom cepiva in da je prejel poživitveni odmerek.

Dokazilo o cepljenju proti COVID-19 je za osebe, starejše od 18 let, veljavno, če ni starejše od 270 dni. Kot dokazilo se štejeta tudi digitalno COVID potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s QR kodo, ter digitalno COVID potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje enake podatke kot COVID potrdilo EU in je izdano v angleškem jeziku.

Viri: 

 • Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21) - povezava
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 197/21) - povezava

 

UPORABA ZAŠČITNIH MASK

Obvezna je uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2, in sicer:

 • pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih,
 • pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen če je mogoče zagotoviti razdaljo najmanj 1,5 metra ali če gre za člane istega gospodinjstva,
 • v osebnih vozilih, če ne potujete sami ali z osebami iz istega gospodinjstva.

Izjeme:

 • otroci do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 • višji in visokošolski učitelji, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 • govorniki v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
 • nastopajoči na javnih kulturnih prireditvah in na njihovih vajah,
 • osebe, ki izvajajo športno vadbo
 • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 • učenci, dijaki in študenti pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učenci glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta ter dijaki pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
 • verski uslužbenci pri opravljanju individualne duhovne oskrbe,
 • ob upoštevanju pogoja PCT gostje, sedeči za mizo v gostinski dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač.

Prav tako uporaba zaščitne maske ni obvezna za goste v zaprtih javnih krajih, kjer se nudi tudi postrežba hrane ali pijače in kjer je obvezen pogoj PCT. Zaščitna maska prav tako ni obvezna v krajih, kjer vse osebe izpolnjujejo pogoj PC (preboleli in cepljeni), razen če gre za prostore, kjer se izvaja dejavnost izobraževanja, zdravstva ali socialnega varstva oziroma katerakoli dejavnost, kjer obstaja možnost za medosebni stik.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Viri: 

 • Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21) - povezava
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 201/21) - povezava

Pogoj PCT morajo izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo. To velja tako za zaposlene, prostovoljce oziroma vse osebe, ki izvajajo delo na kakršnikoli drugi pravni podlagi, npr. po pogodbi. Delo tako lahko opravljajo le osebe, ki:

 • so polno cepljene,
 • so virus prebolele v zadnjih 6 mesecih,
 • imajo negativni izid testa na virus, pri čemer veljavnost traja 48 ur, če se delavci v organizaciji delodajalca redno testirajo s hitrimi antigenskimi testi (HAG) ali redno samotestirajo v enakih presledkih (npr. pred odhodom na delo ob ponedeljkih, sredah in petkih) in podatke o testiranju vpisujejo v evidenčni list. 

Izpolnjevanje pogoja PCT ni obvezno za delavce, ki opravljajo delo od doma. 

Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vsi uporabniki storitev in osebe, ki so udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti, pri čemer se kot izpolnjen pogoj testiranja šteje dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa. To vključuje npr. udeležence kulturnih prireditev, organizirane športne vadbe, stranke v trgovini in uporabnike drugih storitev.

Izpolnjevanje pogoja PCT je med drugim obvezno tudi za uporabnike storitev izvajalcev socialnovarstvenih programov, ki izvajajo nastanitev. Izjeme pa veljajo v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, nujnih postopkov socialne in družinske problematike ter nujne osebne asistence, zaščite in reševanja.

Več o izkazovanju pogoja lahko preberete tukaj.

Pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati:

 • uporabnikom, ki so mlajši od 12 let,
 • uporabnikom, ki so vključeni v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji (npr. uporabniki varstvo delovnih centrov),
 • v primeru nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami (živilske trgovine, drogerije, lekarne izven trgovskih centrov, humanitarna skladišča, razdelilnice hrane in drugi kraji, ki omogočajo dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim)
 • v primeru zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe,
 • v primeru zagotavljanja nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja, 
 • v primeru nujnih zdravstvenih storitev,
 • v primeru individualne verske duhovne oskrbe,
 • uporabnikom nujnih postopkov na področju socialne in družinske problematike ter nujne osebne asistence,
 • na odprtih površinah bencinskega servisa,
 • pri oskrbi na bencinskih servisih osebam, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza in Slovenijo zapustijo v 12 urah po vstopu v državo,
 • osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, prvo triado osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše občane,
 • osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 12. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,
 • učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom,
 • če tako za uporabnike sodišč določi predsednik Vrhovnega sodišča,
 • uporabnikom zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti COVID-19, gripi ali testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 in
 • uporabnikom storitev dostave blaga ali prevzema pošiljk v dostavi naslovniku.

Viri: 

 • Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21) - povezava
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 201/21) - povezava

 

 

 1. Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 190/21, 197/21, 201/21)
 2. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 129/21132/21135/21140/21, 144/21 in 177/21)

Arhiv predpisov:

 • Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21) – veljal do 22. avgusta 2021
 • Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 129/21) – veljal do 22. avgusta 2021
 • Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 129/21) – veljal do 22. avgusta 2021
 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 129/21) – veljal do 22. avgusta 2021
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 129/21) – veljal do 22. avgusta 2021
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 129/21) – veljal do 22. avgusta 2021
 • Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 129/21) – veljal do 22. avgusta 2021
 • Odlok o spremembi Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 129/21) – veljal do 22. avgusta 2021
 • Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 122/21) - povezava .- velja do 15. avgusta 2021
 • Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21, 69/21, 73/21, 85/21, 89/12, 93/21, 96/21, 101/21, 104/21, 109/21, 114/21, 122/21) – povezava – velja do 15. avgusta 2021
 • Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 104/21, 109/21, 114/21, 122/21) - povezava - velja do 15. avgusta 2021
 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 73/21, 79/21, 85/21, 89/21, 93/21, 96/21, 101/21, 104/21, 114/21, 120/21) - povezava - velja do 15. avgusta 2021
 • Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 96/21, 101/21, 104/21, 109/21, 114/21, 12o/21) - povezava – velja do 15. avgusta 2021
 • Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 109/21, 114/21, 120/21) – povezava – velja do 15. avgusta 2021
 • Odlok o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj in teoretičnega dela vozniškega izpita (Uradni list RS, št. 60/21) - povezava
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 109/21, 114/21) - povezava velja do 15. avgusta 2021
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 79/21, 85/21, 89/21, 93/21, 96/21, 101/21, 104/21, 114/21, 120/21) – povezava – velja do 15. avgusta 2021
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/21) – povezava – velja do 23. maja 2021
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 71/21) – povezava – veljal do 16. maja 2021
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 85/21) - povezava - veljal do 6. junija 2021
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 69/21, 73/21) – povezava – velja do 23. maja 2021
 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21 in 69/21) – povezava – veljal do 16. maja 2021
 • Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/21) – povezava – veljal do 16. maja 2021
 • Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/21) – povezava – veljal do 16. maja 2021
 • Odredba o spremembi odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije – povezava – veljala do 16. maja 2021
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 79/21) - povezava - veljal do 30. maja
 • Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21, 60/21, 63/21, 65/21, 68/21 in 73/21) – povezava – veljal do 23. maja 2021
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 69/21, 73/21, 79/21, 85/21) – povezava – veljal do 6. junija 2021
 • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 34/21) – povezava
 • Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije – povezava
  Odredba o spremembi Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije - povezava - veljala do 15. junija 2021
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 89/21, 93/21) - povezava - veljal do 20. junija 2021
 • Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21, 69/21, 73/21, 85/21, 89/21, 93/21) – povezava – veljal do 20. junija 2021
 • Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/21) - povezava - veljal do 15. junija 2021     
 • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 93/21) – povezava - velja do 15. junija
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 89/21, 93/21) - povezava - velja do 20. junija 2021
 • Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 96/21, 101/21) - povezava - veljal do 4. julija 2021
 • Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21, 69/21 73/21, 79/21, 85/21, 89/21, 93/21, 96/21, 101/21) – povezava – veljal do 4. julija 2021
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 96/21, 101/21, 104/21) - povezava- veljal do 11. julija 2021
 • Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 85/21, 89/21, 93/21, 98/21, 101/21, 104/21) – povezava – veljal do 11. julija 2021
 • Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 104/21, 109/21, 114/21) - povezava - veljal do 25. julija

 

Članki