omejitve in drugi ukrepi vlade rs za zajezitev bolezni covid-19: kaj je dovoljeno in kaj ne?

  

RAZGLASITEV EPIDEMIJE

Na območju Republike Slovenije je do 15. junija 2021 razglašena epidemija nalezljive bolezni COVID-19.

Vir: Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/21) - povezava          

 

OMEJITEV ZBIRANJA

Veljavnost:  do vključno 20. junija 2021

Začasno je prepovedano zbiranje več kot 50 ljudi. 

Dovoljene so organizirane javne prireditve in javni shodi. Pri prireditvah in shodih na zaprtih javnih površinah velja, da se lahko zbere največ ena oseba na 10 kvadratnih metrov površine. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Za udeležence prireditev ali shodov v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask.

Vir: Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21, 69/21, 73/21, 79/21, 85/21 in 89/21, 93/21) - povezava

Dodatno pojasnilo:

Na CNVOS podpiramo vse preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 in kot krovna mreža nevladnih organizacij začasno odsvetujemo vsa zbiranja, torej tudi tista v zasebnih prostorih.

Pogosto zastavljena vprašanja:

Ali lahko član društva v društvenem prostoru opravlja administrativna dela za društvo?  

Da, gre za opravljanje prostovoljskega dela za društvo. V tem primeru tako ne gre za zbiranje, ki bi bilo prepovedano. Je pa potrebno tudi pri opravljanju prostovoljskega dela spoštovati vse ukrepe, ki preprečujejo širjenje bolezni covid-19. 

 

UPORABA ZAŠČITNIH MASK

Veljavnost:  do vključno 20. junija 2021

Nošenje mask je obvezno, in sicer:

 • pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih,
 • pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen če je mogoče zagotoviti razdaljo najmanj 1,5 metra,
 • v osebnih vozilih, če ne potujete sami ali z osebami iz istega gospodinjstva.

Izjeme:

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnem oddelku,
 • vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike
 • višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 • neposredno komunikaciji z gluhimi in naglušnimi osebami (če je mogoče zagotoviti uporabo zaščitne pregrade, vezirja ali razdaljo 2 m) ter za tolmače slovenskega znakovnega jezika.
 • osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre

Vir:  Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21, 43/21, 47/21, 55/21, 60/21, 63/21, 66/21, 69/21, 73/21, 79/21, 85/21, 89/2, 93/21) - povezava

Veljavnost:  do 20. junija 2021

Organiziran proces športne vadbe je dovoljen vsem športnikom, ki jih določa Zakon o športu

Proces športne vadbe za omenjene izjeme je dovoljen zgolj v mehurčku (izolacija športnikov in športnih delavcev, ki pri vadbi sodelujejo). 

Dovoljena je rekreativna športna vadba, ki se izvaja v skupini do 50 vadečih. Dovoljene jo izvajanje javno veljavnih programov za usposabljanje v športu. 

V kolektivnih in individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje uradnih tekmovalnih sistemov.  Možna je prisotnost občinstva na športnih dogodkih, in sicer do 75 % zapolnjene kapacitete sedišč. Občinstvo na športnih dogodkih mora izpolnjevati pogoj PCT (torej bodisi so virus preboleli, so bili proti koronavirusu cepljeni in je od cepljenja minilo dovolj časa glede na pridobljeno cepivo ali pa imajo potrdilo o negativnem izvidu testiranja na prisotnost bolezni covid-19, ki ni starejše od 72 ur). Gledalci morajo nositi zaščitne maske. 

Športniki in strokovni delavci v športu se morajo še naprej testirati pred izvedbo športnih prireditev/dejavnosti. Testiranja jim ni potrebno opraviti, če predložijo negativni izvid testa, ki ni starejši od 72 ur, ali če so bolezen covid-19 preboleli ali pa so bili proti virusu SARS-Cov-2 cepljeni.

Dodatna pojasnila: 

Priporočila NIJZ glede varnega izvajanje športnih dejavnosti so na voljo tukaj

Vir:  Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 73/21, 79/21, 85/21, 89/21, 93/21) - povezava

 

Veljavnost:  do 20. junija 2021

 V knjižnicah, muzejih in galerijah je lahko največ 50 ljudi, pod pogojem, da je med njimi mogoče zagotoviti medosebno varnostno razdaljo najmanj 1,5 metra.

Javne kulturne prireditev (kot je denimo gledališka predstava, pevski nastop, kulturna prireditev ob občinskem prazniku) se lahko izvajajo pod pogojem, da so fiksirana sedišča zapolnjena do 75% kapacitet. Drugače je v primeru kulturnih prireditev na zunanjih, odprtih prostorih, ki fiksiranih sedišč nimajo. V tem primeru omejitev polovične zasedenosti ne velja. Provizorično postavljena sedišča morajo biti postavljena vsaj meter narazen. Obiskovalci kulturnih prireditev morajo izpolnjevati pogoj PCT (torej bodisi so virus preboleli, so bili proti koronavirusu cepljeni in je od cepljenja minilo dovolj časa glede na pridobljeno cepivo ali pa imajo potrdilo o negativnem izvidu testiranja na prisotnost bolezni Covid-19, ki ni starejše od 48 ur).  Pogoj PCT ni potreben za osebe mlajše od 18 let, ki jih spremljajo odrasle osebe, ki pogoj PCT izpolnjujejo.

Omejitev pri številu obiskovalcev prireditve ne velja za zaključene skupine na podlagi priporočil NIJZ s področja vzgoje in izobraževanja (npr. zaključene šolske skupine). 

Prav tako se morajo nastopajoči na kulturnih prireditvah enkrat tedensko (ali pred samo izvedbo prireditve) testirati na prisotnost koronavirusa. Nastopajo lahko zgolj tisti z negativnim izvidom. Testiranje za nastopajoče ni potrebno, če izpolnjujejo katerega od pogojev PCT.

Za organizacijo kulturnih prireditev še naprej veljajo vsi splošni ukrepi (prezračevanje, uporaba zaščitnih mask, razkuževanje rok). 

Vir:  Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21, 69/21, 73/21, 79/21, 85/21, 89/21, 93/21) - povezava

Veljavnost: do 20. junija 2021

Pri izvajanju javnega linijskega prevoza potnikov v medkrajevnem in mestnem avtobusnem prevozu potnikov, javnega železniškega prevoza potnikov, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov in avtotaksi prevozov je obvezno spoštovanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Vozniki v omenjenih prevozih morajo enkrat tedensko enkrat tedensko opraviti testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in imeti negativen rezultat testa. Testiranja jim ni potrebno opravljati, če predložijo bodisi dokazilo o cepljenju ali o prebolelosti virusa. 

Dodatna pojasnila:  Če gre za opravljanje prevozov znotraj organizacije za potrebe članov organizacije, ki se izvajajo na prostovoljni osnovi (prevozov članov na dogodke, po opravkih ipd.), torej za prevoze, za katere društvo ni registrirano po posebnih predpisih, odlok, ki določa omejitve pri javnih prevozih ne velja. To pomeni da testiranje za voznike ni obvezno, vseeno pa se priporoča spoštovanje smernic in pravil NIJZ (uporaba mask, dezinfekcija itd.).

Pogosta vprašanja:
Ali se obveznost testiranja, ki velja npr. za taksiste in javni prevoz, nanaša tudi na prostovoljne prevoze oz. prevoze, ki jih organizira invalidsko društvo?
Če društvo opravlja prevoze za lastne potrebe, prostovoljno, gre torej npr. za prevoze s prilagojenim vozilom za člane, obveznost testiranja za voznike ne velja.

Vir: Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 89/21, 93/21) - povezava

Veljavnost:  do 20. junija 2021

1. Začasno je na območju države prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev. Splošne izjeme so:

 • lekarne,
 • bencinske servise,
 • finančne storitve,
 • geodetske storitve,
 • pošto,
 • dostavne službe,
 • dimnikarske storitve, kjer ni stika s potrošniki
 • gradbena dela, kjer ni stika s potrošniki,
 • osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 5. in 22. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
 • čistilne servise in čistilnice,
 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
 • druge servisne delavnice ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,
 • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Poleg tega se lahko pod pogojem, da se zaposleni tedensko testirajo (ter nato zgolj tisti z negativnim testom opravljajo delo) ponujajo tudi sledeče storitve ali prodaja blaga:

 • vse trgovinske dejavnosti (trgovine, prodaja na stojnicah)
 • storitve nepremičninskega posredovanja,
 • storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične dejavnosti, pedikura, manikura, dejavnosti salonov za nego telesa),
 • nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
 • strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
 • storitve turističnih agencij,
 • storitve salonov za nego živali.
 • obratovanje igralnic, igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo od 5. do 22. ure, pri čemer je lahko zasedenost do 50 % razpoložljivih igralnih mest.
 • sejemska dejavnost, pod pogojem da je zagotovljeno enosmerno gibanje obiskovalcev
 • kongresna dejavnost, pod pogojem polovične zasedenost fiksiranih sedišč
 • bazene, pri čemer je lahko zasedenih do 75 % razpoložljivih kapacitet.

V zgornjih primerih zaposlenim ni potrebno opravljati testiranje če predložijo bodisi negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2,  ki ni starejši od 48 ur bodisi dokazilo o cepljenju z dvema odmerkoma (ki mora biti staro vsaj teden, če gre za cepivo Biontech/Pfizer ali 14 dni če gre za cepivo Moderna), bodisi dokazilo o cepljenju z enkratnim odmerkom cepiva AstraZeneca, ki je starejše od 21 dni, bodisi dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR. ki je starejše od 21 dni, vendar ni starejše od šestih mesecev ali pa imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. 

Število oseb v  prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev, se omeji na 10 mna posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 10 m2

Ponujanje blaga in storitev na daljavo ni omejeno. 

2.  V celotni državi je od 5. do 22. ure dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov. Gostinska dejavnost se lahko izvaja tudi v notranjosti lokala, pod pogojem da so bili gosti testirani na virus s PCR ali hitrim antigenskim testom in negativni ali imajo potrdilo o cepljenju ali prebolelosti. 

Vir:   Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 89/21, 93/21) - povezava

 

UPRAVNI ORGANI

1. Za fizični obisk upravne enote ali drugih upravnih organov se boste morali predhodno naročiti. To lahko storite preko telefona v času uradnih ur, prek e-pošte ali klasične pošte. Nenaročene stranke bodo upravne enote in drugi organi sprejeli le v primeru nujnih zadev, ki jih ni mogoče odložiti na kasnejši čas. Tako se boste denimo za overitev podpisa na listini morali naročiti (to sicer ne velja kadar je posebej dogovorjeno npr. pri zbiranju podpisov za referendum), za priglasitev izgube ali kraje osebne izkaznice pa bo mogoč tudi obisk brez naročanja.   

2. V času epidemije je mogoče vlagati elektronske vloge brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom. Na zahtevo organa se boste identificirali z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastnoročnemu, uradno dodeljeno identifikacijsko številko (npr. EMŠO, davčna številka) ali drugim identifikatorjem.  Tak način oddajanja ne pride v poštev, če zakon določa obvezno oddajo na drugačen način (npr. dokumentov, za katere je določeno, da se oddajo zgolj preko portala eDavki, ali zgolj fizično pri organu). 

3. V primeru fizičnega obiska so v veljavi zaščitni ukrepi za preprečevanje širjenja virusa covid-19. Obvezno je nošenje zaščitne maske, upoštevanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1.5 m) in razkuževanje rok. Plačevanje se primarno izvaja z uporabo brezgotovinskih sredstev (npr. z bančnimi karticami).  

4. Upravni organ lahko na vašo zahtevo podaljša določene roke za izpolnitev obveznosti. Vendar pozor, to velja le za roke, ki vam jih je že prej določil organ v svojih odločbah (npr. sklepih), ne pa za roke, ki so določeni s predpisi.

Vir: Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 93/21) – povezava 

SODIŠČA

1. Vsa sodišča opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo, vročajo sodna pisanja in izvajajo uradne ure v vseh zadevah. Normalno tečejo tudi  procesni roki in roki za uveljavljanje pravic v sodnih postopkih.

2. V obdobju do vključno 15. junija 2021  velja, da lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, na sodišče pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk in ob dogovorjenem terminu. Velja tudi, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa 83. člen Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno ter za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke.

Vir: Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije – povezava
Odredba o spremembi odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije – povezava
Odredba o spremembi Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije - povezava

 

DRUGI ORGANI

1. Zavod RS za zaposlovanje: Od 3. maja komuniciranje in poslovanje z ZRSZ poteka praviloma po telefonu, elektronski pošti, navadni pošti in po spletnih portalih. Oddaja vlog in fizični obisk sta od 11. maja 2021 možna tudi ob prehodnem naročilu. 

Vir: Obvestilo ZRSZ - povezava

 

 1. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 89/21, 93/21) - povezava - velja do 20. junija 2021
 2. Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21, 69/21, 73/21, 85/21, 89/12, 93/21) – povezava – velja do 20. junija 2021
 3. Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21, 69/21 73/21, 79/21, 85/21, 89/21) – povezava – velja do 20. junija 2021
 4. Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 73/21, 79/21, 85/21, 89/21, 93/21) - povezava - velja do 20. junija
 5. Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21, 69/21, 73/21, 85/21, 89/21, 93/21) – povezava – velja do 20. junija 2021
 6. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 85/21, 89/21, 93/21) – povezava – velja do 20. junija 2021
 7. Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/21) - povezava - velja do 15. junija 2021     
 8. Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije – povezava
  Odredba o spremembi Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije - povezava - velja do 15. junija 2021
 9. Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 93/21) – povezava - velja do 15. junija
 10. Odlok o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj in teoretičnega dela vozniškega izpita (Uradni list RS, št. 60/21) - povezava
 11. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 89/21, 93/21) - povezava - velja do 20. junija 2021
 12. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 79/21, 85/21, 89/21, 93/21) – povezava – velja do 20. junija 2021

Arhiv predpisov:

 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/21) – povezava – velja do 23. maja 2021
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 71/21) – povezava – veljal do 16. maja 2021
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 85/21) - povezava - veljal do 6. junija 2021
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 69/21, 73/21) – povezava – velja do 23. maja 2021
 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21 in 69/21) – povezava – veljal do 16. maja 2021
 • Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/21) – povezava – veljal do 16. maja 2021
 • Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/21) – povezava – veljal do 16. maja 2021
 • Odredba o spremembi odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije – povezava – veljala do 16. maja 2021
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 79/21) - povezava - veljal do 30. maja
 • Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21, 60/21, 63/21, 65/21, 68/21 in 73/21) – povezava – veljal do 23. maja 2021
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 69/21, 73/21, 79/21, 85/21) – povezava – veljal do 6. junija 2021
 • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 34/21) – povezava
 

 

Članki