AEGEE je ena od največjih evropskih študentskih organizacij, ki spodbuja mlade k prevzemanju aktivnejše vloge v družbi, ustvarja prostor za mednarodno povezovanje mladih in medkulturni dialog ter zagovarja interese mladih v procesih oblikovanja politik. V AEGEE Europe so povezane lokalne skupine iz univerzitetnih mest po Evropi, trenutno združuje lokalne organizacije iz 200 evropskih univerzitetnih mest.

 

V Sloveniji imamo dve lokalni skupini, in sicer AEGEE-Maribor in AEGEE-Ljubljana, v kateri se lahko včlanijo vsi študenti ne glede na smer študija. Z včlanitvijo posredno postanete član velike družine AEGEE, ki združuje več kot 15.000 mladih po celi Evropi.