finančna podpora za akcije za obrambo demokracije

Iskreno: raje bi videli, da tega razpisa ne bi bilo. Da bi se lahko nevladnice in nevladniki nemoteno ukvarjali s prirejanjem kulturnih prireditev, skrbjo za tiste, ki živijo v manj spodbudnih okoljih, ozaveščanjem javnosti o zdravem življenjskem slogu in skrbi za okolje ter drugimi dejavnostmi, s katerimi pomembno dopolnjujejo delo države.

Pa ga v času, ko se moramo boriti za obstanek osnovnih demokratičnih standardov v državi, žal še kako potrebujemo. 

Finančno podporo za akcije za obrambo demokracije omogoča Open Society Initiative za Evropo v okviru Open Society Foundations. 

 

Višina sredstev na voljo: 8. 11. 2021 je na voljo še 8.760 evrov (znesek posodabljamo dvakrat mesečno po vsaki odločitvi ocenjevalne komisije)

Datum objave razpisa: 1. julij 2021

Rok za oddajo predlogov: od 15. 7. 2021 do porabe sredstev

Zneski financiranja: v povprečju med od 4000 do 6000 evrov, lahko pa tudi več ali manj.

Način financiranja: pavšal (na podlagi finančnega načrta iz prijavnice)

Trajanje akcije: najkasneje do 20. 4. 2022.

Organizacija ima lahko istočasno samo eno aktualno vlogo (v fazi ocenjevanja ali izvedbe). Ko aktivnosti zaključi oziroma dobi obvestilo o zavrnitvi vloge, lahko prijavi novo. Omejitev glede števila vlog, v katerih je organizacija partnerica, ni.

Izbor bo potekal dvakrat mesečno. Odločitve bodo praviloma sprejete v 14 dneh.

Dodatne informacije in podpora prijaviteljem: osife@cnvos.si ali po telefonu na 01 542 14 22.