*
*
*
*

Vse zgornje podatke bomo posredovali javnemu zavodu  OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, Gosposvetska ulica 9 ,4000 Kranj; matična številka: 5165792000 (območna enota Zdravstveni dom Kranj), ki jih bo objavil na spletni strani v okviru projekta RIPO. CNVOS temu zdravstvenemu domu zgolj tehnično pomaga pri zbiranju podatkov in ne določa namena njihove obdelave. Za vse informacije glede obdelave vaših (tudi morebitnih osebnih) podatkov, za uveljavljanje vaših pravic glede teh podatkov ali glede umika podatkov s spletne strani se zato obrnite neposredno na Zdravstveni dom Kranj. Slednjemu bomo kot dokazilo, da smo podatke prejeli preko zgornjega obrazca, posredovali tudi datum in čas oddaje podatkov.