funding by public corporations

 

Remittances by public corporations mostly comprise donations, sponsorships and payments for services rendered (such as counselling, devising analyses, etc.). What is seen as public corporations are corporations that are not budget users, yet they are subject to dominant influence of the State or Municipalities, which are normally their founders. The table below shows 30 public corporations and other public law entities that are not budget users, which have remitted the highest amount of funds to non-governmental organisations, and the number of different non-governmental organisations that have been allocated these funds.

 

THE VOLUME OF FUNDS REMITTED TO NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS BY PUBLIC CORPORATIONS IN 2018

  Remittances to NGOs (in €) Number of NGOs
Slovenian Student Union 3.742.673,05 58
Slovenian Sovereign Holding (SSH) 3.442.339,08 14
Student Organization of University of Ljubljana 1.908.773,13 74
Pošta Slovenije d.o.o. 1.232.690,37 236
Student Organization of University of Maribor 1.001.328,32 43
ELES, d.o.o., electricity transmission system operator 656.871,08 195
Dravske elektrarne Maribor d.o.o. 499.933,40 143
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. 420.650,99 103
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. 394.326,06 39
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o. 349.109,36 8
GEN energija d.o.o. 317.417,04 93
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 256.600,04 70
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. 249.540,09 24
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o. 234.070,85 114
Waldorfska šola Ljubljana 229.573,34 72
Javno podjetje - Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l. 203.193,07 84
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. 202.582,27 64
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. 202.402,95 9
BORZEN, organizator trga z električno energijo, d.o.o. 156.122,53 35
E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o. 149.017,85 52
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. 147.861,33 128
ŽALE Javno podjetje, d.o.o. 140.305,94 17
Premogovnik Velenje, d.d. 137.875,66 29
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. 135.662,89 28
ZPO Celje d.o.o., Družba za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti 135.515,92 39
Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o. 119.427,12 6
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o. 114.938,47 79
Komunala, javno podjetje d.o.o. 114.872,98 22
Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o. 114.172,56 35
Komunala Slovenska Bistrica podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o. 102.124,79 40
More extensive data have been published separately in special analyses.

 

From public law entities that are not budget users, the one allocating the highest amount of funds to non-governmental organisations in 2018 was the Slovenian Student Organisation, which distributed € 3,74 million among 58 different non-governmental organisations. Among public corporations, the highest amount of funds was allocated to non-governmental organisations by Slovenski državni holding d.d.., which distributed € 3,44 million among 14 different non-governmental organisations. Third is Pošta Slovenije d.o.o., which distributed € 1,23 million among 236 different non-governmental organisations. The funds that are remitted to non-governmental organisations by public corporations mostly comprise sponsorships and donations.

 

Source: KPKAJPES