funding by public corporations

 

Remittances by public corporations mostly comprise donations, sponsorships and payments for services rendered (such as counselling, devising analyses, etc.). What is seen as public corporations are corporations that are not budget users, yet they are subject to dominant influence of the State or Municipalities, which are normally their founders. The table below shows 30 public corporations and other public law entities that are not budget users, which have remitted the highest amount of funds to non-governmental organisations, and the number of different non-governmental organisations that have been allocated these funds.

 

THE VOLUME OF FUNDS REMITTED TO NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS BY PUBLIC CORPORATIONS IN 2017

  Remittances to NGOs (in €) Number of NGOs
Slovenian Student Union 3.959.714,03 59
Student Organization of University of Ljubljana 1.663.476,51 68
Student Organization of University of Maribor 1.194.932,40 39
Pošta Slovenije d.o.o. 1.047.698,57 247
ELES, d.o.o., electricity transmission system operator 886.179,96 234
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. 518.588,45 104
Dravske elektrarne Maribor d.o.o. 496.280,65 123
GEN energija d.o.o. 429.849,25 111
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o. 350.284,53 97
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. 328.346,74 35
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o. 261.754,49 11
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. 220.998,22 16
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. 215.649,45 64
Premogovnik Velenje, d.d. 171.058,29 31
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. 161.683,32 16
LL GROSIST družba za prodajo farmacevtskih, medicinskih in drugih proizvodov na debelo d.o.o 159.178,28 9
BORZEN, organizator trga z električno energijo, d.o.o. 158.820,78 27
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. 157.585,56 133
Social Chamber of Slovenia 155.310,66 29
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 149.963,07 51
Javno podjetje - Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l. 145.227,39 113
ŽALE Javno podjetje, d.o.o. 139.903,07 18
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. 137.389,99 3
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. 136.068,37 29
Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o. 131.453,90 10
MARIBORSKI VODOVOD javno podjetje d.d. 128.170,51 103
ZPO Celje d.o.o., Družba za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti 126.210,30 22
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o. 111.023,42 74
Student Organization of University of Primorska 105.566,55 16
E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o. 102.097,23 96
More extensive data have been published separately in special analyses.

 

From public law entities that are not budget users, the one allocating the highest amount of funds to non-governmental organisations in 2017 was the Slovenian Student Organisation, which distributed € 3,96 million among 59 different non-governmental organisations. From among public corporations, the highest amount of funds was allocated to non-governmental organisations by Pošta Slovenije d.o.o., which distributed € 1,05 million among 247 different non-governmental organisations. The third spot is occupied by ELES, d.o.o., electricity transmission system operator, which distributed € 0,89 million among 234 different non-governmental organisations. The funds that are remitted to non-governmental organisations by public corporations mostly comprise sponsorships and donations.

 

Source: KPKAJPES