funding by public corporations

 

Remittances by public corporations mostly comprise donations, sponsorships and payments for services rendered (such as counselling, devising analyses, etc.). What is seen as public corporations are corporations that are not budget users, yet they are subject to dominant influence of the State or Municipalities, which are normally their founders. The table below shows 30 public corporations and other public law entities that are not budget users, which have remitted the highest amount of funds to non-governmental organisations, and the number of different non-governmental organisations that have been allocated these funds.

 

THE VOLUME OF FUNDS REMITTED TO NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS BY PUBLIC CORPORATIONS IN 2019

  Remittances to NGOs (in €) Number of NGOs
Slovenian Student Union 3.677.724,73 60
Student Organization of University of Ljubljana 1.855.499,15 71
Pošta Slovenije d.o.o. 2.948.449,23 281
Student Organization of University of Maribor 1.101.220,72 45
Dravske elektrarne Maribor d.o.o. 747.617,89 154
ELES, d.o.o., electricity transmission system operator 723.001,04 147
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. 541.355,25 54
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. 539.587,31 87
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 346.450,39 95
GEN energija d.o.o. 305.638,77 92
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o. 272.337,47 97
Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o. 255.344,10 9
Svet Romske skupnosti Republike Slovenije 255.005,99 17
E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o. 208.797,05 116
Waldorfska šola Ljubljana 201.482,83 60
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. 201.179,46 79
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. 191.424,22 21
Student Organization of the University of Primorska 183.063,34 13
ŽALE Javno podjetje, d.o.o. 180.435,44 18
ZPO Celje d.o.o., Družba za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti 178.005,28 28
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. 174.166,89 151
Komunala, javno podjetje d.o.o. 132.240,51 24
Slovenian Sovereign Holding (SSH) 123.870,72 15
BORZEN, organizator trga z električno energijo, d.o.o. 121.256,01 28
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. 118.227,97 8
LL GROSIST družba za prodajo farmacevtskih, medicinskih in drugih proizvodov na debelo d.o.o. 114.854,57 15
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o. 106.580,44 74
MARIBORSKI VODOVOD javno podjetje d.d. 105.938,96 111
SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. 96.854,66 52
SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o. 95.783,66 35
More extensive data have been published separately in special analyses.

 

From public law entities that are not budget users, the one allocating the highest amount of funds to non-governmental organisations in 2019 was the Slovenian Student Organisation, which distributed € 3,67 million among 60 different non-governmental organisations. Among public corporations, the highest amount of funds was allocated to non-governmental organisations by Pošta Slovenije, d.o.o. (Post of Slovenia) which distributed € 2,94 million among 281 different non-governmental organisations. Third is Dravske elektrarne Maribor d.o.o., which distributed € 0,74 million among 156 different non-governmental organisations. The funds that are remitted to non-governmental organisations by public corporations mostly comprise sponsorships and donations.

A total of 2,885 non-governmental organisations were recepients of funds by public corporations which amounts to 10.03% of all active non-governmental organisations.

 

Source: KPKAJPES