funding by public corporations

Remittances by public corporations mostly comprise donations, sponsorships and payments for services rendered (such as counselling, devising analyses, etc.). What is seen as public corporations are corporations that are not budget users, yet they are subject to dominant influence of the State or Municipalities, which are normally their founders. The table below shows 30 public corporations and other public law entities that are not budget users, which have remitted the highest amount of funds to non-governmental organisations, and the number of different non-governmental organisations that have been allocated these funds. 

THE VOLUME OF FUNDS REMITTED TO NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS BY PUBLIC CORPORATIONS IN 2021

  Remittances to NGOs (in €) Number of NGOs
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE 3.330.787,21 52
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. 2.036.683,17 242
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V LJUBLJANI 1.105.423,60 58
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU 808.826,35 30
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. 570.268,33 69
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. 492.909,27 117
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja 449.488,65 62
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. 437.886,06 52
GEN energija d.o.o. 353.307,99 79
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. 340.797,88 107
SVET ROMSKE SKUPNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE 272.019,83 14
WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA 236.156,75 56
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. 221.886,37 64
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o. 206.478,22 45
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. 205.436,97 16
BORZEN, organizator trga z električno energijo, d.o.o. 176.803,39 23
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. 163.917,62 108
ŽALE Javno podjetje, d.o.o. 153.688,44 16
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D. 144.124,88 16
E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o. 141.952,45 67
Izobraževalni center Geoss d.o.o. 141.948,43 7
SŽ - Potniški promet, d.o.o. 133.781,06 8
ZPO Celje d.o.o., Družba za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti 118.648,88 18
LL GROSIST družba za prodajo farmacevtskih, medicinskih in drugih proizvodov na debelo d.o.o. 114.690,26 13
CEROP d.o.o. 102.455,58 27
Komunala Kranj d.o.o. 98.316,59 37
DRI upravljanje investicij, d.o.o. 95.733,23 48
KOMUNALA, javno podjetje d.o.o. 90.019,57 27
SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o. 86.150,30 27
DUTB, d. d. 83.085,77 14
More extensive data have been published separately in special analyses.

From public law entities that are not budget users, the one allocating the highest amount of funds to non-governmental organisations in 2021 was the Slovenian Student Organisation, which distributed € 3,33 million among 52 different non-governmental organisations. Among public corporations, the highest amount of funds was allocated to non-governmental organisations by Pošta Slovenije, d.o.o. (Post of Slovenia) which distributed € 2,04 million among 242 different non-governmental organisations. Third is Student Organization of University of Ljubljanawhich distributed € 1,11 million among 58 different non-governmental organisations. The funds that are remitted to non-governmental organisations by public corporations mostly comprise sponsorships and donations.

A total of 2.242 non-governmental organisations were recepients of funds by public corporations which amounts to 7.87 % of all active non-governmental organisations.

 

Source: KPKAJPES