funding by public corporations

Remittances by public corporations mostly comprise donations, sponsorships and payments for services rendered (such as counselling, devising analyses, etc.). What is seen as public corporations are corporations that are not budget users, yet they are subject to dominant influence of the State or Municipalities, which are normally their founders. The table below shows 30 public corporations and other public law entities that are not budget users, which have remitted the highest amount of funds to non-governmental organisations, and the number of different non-governmental organisations that have been allocated these funds. 

THE VOLUME OF FUNDS REMITTED TO NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS BY PUBLIC CORPORATIONS IN 2022

  Remittances to NGOs (in €) Number of NGOs
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE 4.386.906,51 59
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V LJUBLJANI 1.975.754,57 62
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. 1.854.757,87 259
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU 980.630,41 30
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. 565.943,89 63
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. 486.294,66 125
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. 477.226,06 119
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja 466.566,85 83
GEN energija d.o.o. 449.903,09 104
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. 333.608,07 105
WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA 301.260,20 59
SVET ROMSKE SKUPNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE 276.034,52 18
ŽALE Javno podjetje, d.o.o. 263.179,76 21
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. 242.224,80 27
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. 220.842,11 43
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o. 218.288,05 58
BORZEN, organizator trga z električno energijo, d.o.o. 188.716,95 23
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. 184.293,01 120
GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. 153.744,37 60
KOMUNALA, javno podjetje d.o.o. 147.728,76 24
LL GROSIST družba za prodajo farmacevtskih, medicinskih in drugih proizvodov na debelo d.o.o. 146.345,56 14
ZPO Celje d.o.o., Družba za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti 130.272,30 30
CEROP d.o.o. 128.188,74 18
DRI upravljanje investicij, d.o.o. 114.569,58 51
Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o. 111.535,42 3
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. 109.387,47 36
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM 108.585,57 16
Izobraževalni center Geoss d.o.o. 101.707,80 16
Javno podjetje-Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. 101.085,76 66
OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE Rogaška Slatina, d.o.o. 99.615,53 11
More extensive data have been published separately in special analyses.

From public law entities that are not budget users, the one allocating the highest amount of funds to non-governmental organisations in 2022 was the Slovenian Student Organisation, which distributed € 4,39 million among 59 different non-governmental organisations. Second is Student Organization of University of Ljubljanawhich distributed € 1,98 million among 62 different non-governmental organisations. Among public corporations, the highest amount of funds was allocated to non-governmental organisations by Pošta Slovenije, d.o.o. (Post of Slovenia) which distributed € 1,85 million among 259 different non-governmental organisations. The funds that are remitted to non-governmental organisations by public corporations mostly comprise sponsorships and donations.

A total of 2.728 non-governmental organisations were recepients of funds by public corporations which amounts to 9.70 % of all active non-governmental organisations.

 

Source: KPKAJPES