razpisi za NVO

Javni poziv za izvedbo akcij za obrambo evropskih vrednot

Predviden datum objave razpisa: avgust 2023

Višina razpoložljivih sredstev: skupaj 250.000 evrov

Od tega za Slovenijo: 100.000 evrov

Višina sredstev za posamezni projekt: 5.000 – 10.000 evrov

Trajanje projektov: do 6 mesecev

Upravičeni prijavitelji: nevladne organizacije v Sloveniji in na Hrvaškem

 

_________________________________

Financirano s strani Evropske unije. Vsebina strani, izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.