razpisi za NVO

Javni poziv za izvedbo akcij za obrambo evropskih vrednot

Datum objave razpisa: 1. september 2023

Začetni datum sprejemanja projektnih prijav: 2. november 2023 

Javni poziv bo odprt do 30. junija 2025 oziroma do porabe sredstev.

Višina razpoložljivih sredstev: skupaj 250.000 evrov

Od tega za Slovenijo: 100.000 evrov

Višina sredstev za posamezno akcijo: 5.000 – 10.000 evrov

Trajanje projektov: do 6 mesecev

Upravičeni prijavitelji: nevladne organizacije v Sloveniji in na Hrvaškem

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ODOBRENI PROJEKTI IN STANJE SREDSTEV

NASLOV PROJEKTA PRIJAVITELJ VREDNOST PROJEKTA 
»Kamnolome stran iz naselij!«   Alpe Adria Green 10 000 EUR
Dovolj imamo ZMede! Radio Študent 9 990 EUR
Več civilne družbe = več demokracije Socialna akademija 9 960 EUR
Brez filtrov: Resnica o pornografiji Inštitut Integrum 9 960 EUR
IZVOLI! - spodbujanje demokratičnih procesov in udeležbe na volitvah EU Slovenska filantropija 9 640 EUR
Panoptikon.si Inštitut Državljan D 9.022 EUR

Stanje sredstev po zadnjem odboru za izbor projektov – na voljo je še 41.428,00 EUR.

Navodila za izvajanje in poročanje

PODPORA PRIJAVITELJEM

Informativna delavnica je potekala 20. septembra 2023 ob 10. uri prek spletne platforme Zoom. Gradivo in posnetek delavnice objavljamo v nadaljevanju.

Z vprašanji se lahko obrnete na podpora.cerv@cnvos.si ali 01 542 14 22. Na vprašanja odgovarjata Veronika Vodlan in Emilija Kastelic. 

GRADIVA Z INFORMATIVNE DELAVNICE

Powerpoint predstavitev

Informativna delavnica (ppt)

Posnetek informativne delavnice

_________________________________

Financirano s strani Evropske unije. Vsebina strani, izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.