razpisi za NVO

Javni poziv za izvedbo akcij za obrambo evropskih vrednot

Datum objave razpisa: 1. september 2023

Začetni datum sprejemanja projektnih prijav: 2. november 2023 

Javni poziv bo odprt do 30. junija 2025 oziroma do porabe sredstev.

Višina razpoložljivih sredstev: skupaj 250.000 evrov

Od tega za Slovenijo: 100.000 evrov

Višina sredstev za posamezno akcijo: 5.000 – 10.000 evrov

Trajanje projektov: do 6 mesecev

Upravičeni prijavitelji: nevladne organizacije v Sloveniji in na Hrvaškem

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

PODPORA PRIJAVITELJEM

Informativna delavnica je potekala 20. septembra 2023 ob 10. uri prek spletne platforme Zoom. Gradivo in posnetek delavnice objavljamo v nadaljevanju.

Z vprašanji se lahko obrnete na podpora.cerv@cnvos.si ali 01 542 14 22. Na vprašanja odgovarjata Veronika Vodlan in Emilija Kastelic. 

GRADIVA Z INFORMATIVNE DELAVNICE

Powerpoint predstavitev

Informativna delavnica (ppt)

Posnetek informativne delavnice

_________________________________

Financirano s strani Evropske unije. Vsebina strani, izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.