nvo sektor: dejstva in številke

Ključni podatki o številu nevladnih organizacij, prihodkih in zaposlenih so sumarno predstavljeni v povzetku. Podrobneje, skupaj s primerjavami od 2009 naprej, indeksi rasti in grafičnimi prikazi, pa v posameznih podrazdelkih. Podatke o številu NVO osvežujemo mesečno, na zadnji dan v mesecu. Ostali podatki so na voljo samo za predhodna leta, saj so pridobljeni iz letnih poročil NVO in iz podatkov o javnih transakcijah, ki jih vodi državna zakladnica. Osveženi so enkrat letno, praviloma septembra, ko AJPES pripravi zbirne podatke iz letnih poročil.  Podatki se lahko spremenijo tudi za nazaj v primeru, da pride do sprememb podatkov pri virih, na katerih temeljijo prikazani podatki. Več o sami metodologiji zbiranja podatkov najdete tukaj.