nvo sektor: dejstva in številke

Ključni podatki o številu nevladnih organizacij, prihodkih in zaposlenih so sumarno predstavljeni v povzetku. Podrobneje, skupaj s primerjavami od 2009 naprej, indeksi rasti in grafičnimi prikazi, pa v posameznih podrazdelkih. Podatke o številu NVO osvežujemo mesečno, na zadnji dan v mesecu. Ostali podatki so na voljo samo za predhodna leta, saj so pridobljeni iz letnih poročil NVO in iz podatkov o javnih transakcijah, ki jih vodi državna zakladnica. Osveženi so enkrat letno, praviloma septembra, ko AJPES pripravi zbirne podatke iz letnih poročil.  Podatki se lahko spremenijo tudi za nazaj v primeru, da pride do sprememb podatkov pri virih, na katerih temeljijo prikazani podatki. Več o sami metodologiji zbiranja podatkov najdete tukaj.

 

  število nvo 1. decembra 2022 je bilo v Sloveniji registriranih 27.566 nevladnih organizacij, od tega 23.475 društev, 3.832 (zasebnih) zavodov in 259 ustanov. To je 16 več kot 4. novembra, ko jih je bilo 27.550, od tega 23.459 društev, 3.831 (zasebnih) zavodov in 260 ustanov. število nvo 2. januarja 2023 je bilo v Sloveniji registriranih 27.566 nevladnih organizacij, od tega 23.466 društev, 3.839 (zasebnih) zavodov in 261 ustanov. To je enako kot 1. decembra 2022, ko pa je bilo od 27.566 nevladnih organizacij 23.475 društev, 3.832 (zasebnih) zavodov in 259 ustanov. število nvo 2. januarja 2023 je bilo v Sloveniji registriranih 27.566 nevladnih organizacij, od tega 23.466 društev, 3.839 (zasebnih) zavodov in 261 ustanov. To je enako kot 1. decembra 2022, ko pa je bilo od 27.566 nevladnih organizacij 23.475 društev, 3.832 (zasebnih) zavodov in 259 ustanov. število nvo 1. februarja 2023 je bilo v Sloveniji registriranih 27.593 nevladnih organizacij, od tega 23.471 društev, 3.861 (zasebnih) zavodov in 261 ustanov. To je 27 več kot 2. januarja 2023, ko jih je bilo 27.566, od tega 23.466 društev, 3.839 (zasebnih) zavodov in 261 ustanov. število nvo 1. februarja 2023 je bilo v Sloveniji registriranih 27.593 nevladnih organizacij, od tega 23.471 društev, 3.861 (zasebnih) zavodov in 261 ustanov. To je 27 več kot 2. januarja 2023, ko jih je bilo 27.566, od tega 23.466 društev, 3.839 (zasebnih) zavodov in 261 ustanov. število nvo 1. februarja 2023 je bilo v Sloveniji registriranih 27.593 nevladnih organizacij, od tega 23.471 društev, 3.861 (zasebnih) zavodov in 261 ustanov. To je 27 več kot 2. januarja 2023, ko jih je bilo 27.566, od tega 23.466 društev, 3.839 (zasebnih) zavodov in 261 ustanov. število nvo 1. februarja 2023 je bilo v Sloveniji registriranih 27.593 nevladnih organizacij, od tega 23.471 društev, 3.861 (zasebnih) zavodov in 261 ustanov. To je 27 več kot 2. januarja 2023, ko jih je bilo 27.566, od tega 23.466 društev, 3.839 (zasebnih) zavodov in 261 ustanov.