delež prihodkov iz javnih sredstev

Delež javnih sredstev znotraj vseh prihodkov nevladnih organizacij (2009–2021)

 
 

Delež javnih sredstev glede na vse prihodke nevladnih organizacij je v zadnjih letih padal vse do 2017, ko je bil po petih letih ponovno višji kot prejšnje leto in je znašal 35,57 %. Rast se je nadaljevala in v letu 2021 je delež znašal 46,35 %. Tako je rast presegla delež iz leta 2010, ko je le-ta znašal 40,01%. K povečanju deleža v 2021 je največ prispevalo povečanje sredstev s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer gre za plačila izvajalcem osebne asistence.

 

Delež BDP, ki ga država nameni nevladnim organizacijam (2009–2021)

 
 

Drugi kazalnik o deležu BDP, ki ga država namenja za NVO, prav tako ni vzpodbuden. V letu 2021 je Slovenija nevladnim organizacijam namenila le 0,97 % svojega BDP, medtem ko je v svetovnem povprečju ta delež znašal 1,38 %, države EU pa so svojim nevladnim organizacijam v povprečju namenile kar 2,20 % BDP.