delež prihodkov iz javnih sredstev

Delež javnih sredstev znotraj vseh prihodkov nevladnih organizacij (2009 - 2016)

 
 

Delež javnih sredstev glede na vse prihodke nevladnih organizacij v zadnjih letih pada in je bil leta 2016 36,16 %, kar je za 3,85 % manj kot 2010, ko je znašal 40,01 %. Okoli 65 % sredstev prihaja iz drugih virov, kot so donacije, članarine, prihodki iz prodaje in podobno. Po deležu javnih sredstev Slovenija ni primerljiva z državami EU, kjer po ugotovitvah zadnje večje mednarodne primerjalne raziskave Univerze Johns Hopkins iz leta 2013 ta delež v svetovnem povprečju znaša 32,2 %, v državah EU pa 58,0 %.

 

Delež BDP, ki ga država nameni nevladnim organizacijam (2009-2016)

 
 

Drugi kazalnik o deležu BDP, ki ga država namenja za NVO, prav tako ni spodbuden. V letu 2016 je Slovenija nevladnim organizacijam namenila zgolj 0,72 % svojega BDP, medtem ko je v svetovnem povprečju ta delež znašal 1,38 %, države EU pa so svojim nevladnim organizacijam v povprečju namenile kar 2,20 % BDP.