delež prihodkov iz javnih sredstev

Delež javnih sredstev znotraj vseh prihodkov nevladnih organizacij (2009–2019)

 
 

Delež javnih sredstev glede na vse prihodke nevladnih organizacij je v zadnjih letih padal vse do 2017, ko je bil po petih letih ponovno višji kot prejšnje leto in je znašal 35,57 %. Rast se je nadaljevala tako v 2018 kot v 2019, ko je delež znašal 37,71 %. To je še vedno 2,29 % manj kot 2010, ko je znašal 40,01 %. Okoli 62 % sredstev prihaja iz drugih virov, kot so donacije, članarine, prihodki iz prodaje in podobno. Po deležu javnih sredstev Slovenija ni primerljiva z državami EU, kjer po ugotovitvah zadnje večje mednarodne primerjalne raziskave Univerze Johns Hopkins iz leta 2013 ta delež v svetovnem povprečju znaša 32,2 %, v državah EU pa 58,0 %.

 

Delež BDP, ki ga država nameni nevladnim organizacijam (2009–2019)

 
 

Drugi kazalnik o deležu BDP, ki ga država namenja za NVO, prav tako ni vzpodbuden. V letu 2019 je Slovenija nevladnim organizacijam namenila zgolj 0,77 % svojega BDP, medtem ko je v svetovnem povprečju ta delež znašal 1,38 %, države EU pa so svojim nevladnim organizacijam v povprečju namenile kar 2,20 % BDP.