transparentnost in kakovost

O Standardu kakovosti NVO

Standard kakovosti sestavljajo smernice in navodila, ki vam pomagajo razvijati tako svoje programe in projekte kot tudi celotno organizacijo, vaše zaposlene, prostovoljce in finančne vire. Standard vas spodbuja k objektivni in sistematični presoji vašega delovanja, opredelitvi ciljev, ki temeljijo na potrebah vaših uporabnikov in zato vodijo k boljšim storitvam in s tem v razvoj organizacije.

 

Standard kakovosti temelji na standardu ISO 9001, ob tem pa poudarja elemente kakovosti, ki so za nevladne organizacije še posebej pomembni:

  • transparentnost, finančna preglednost in učinkovitost,

  • učinkovito notranje in zunanje komuniciranje,

  • učinkovito vodenje in izvajanje projektov,

  • premišljeno graditev partnerstev in mreže in

  • enako obravnavanje prostovoljcev in zaposlenih.

 

V sedmih letih so certifikat kakovosti pridobile številne organizacije z različnih področij delovanja (sociala, kultura, okolje). Različnost organizacij s certifikatom priča, da je standard primeren tako za manjše kot za večje organizacije in njihove mreže.

 

Prednosti certifikata

Organizacije skozi pridobivanje certifikata dobite povratne informacije o svojem delu, nasvete, kako izboljšati sistem vodenja in učinkovitost, kako čim bolj jasno definirati poslanstvo in določiti prioritete, izboljšati komunikacijo znotraj organizacije, izboljšati finančno transparentnost

Pridobljen certifikat je dokument, s katerim izkazujete svoje reference na razpisih, pri pridobivanju novih donatorskih in sponzorskih sredstev, ter z njim že obstoječim podpornikom pokaže, da sta bila preteklo zaupanje in podpora upravičena. Vsakoletno preverjanje certifikata kakovosti na rednih letnih presojah ne dopušča spanja na lovorikah, temveč je razlog za stalno kakovostno delo nevladnih organizacij, ki so zavezane k visokim standardom vsebinske in finančne odgovornosti ter transparentnosti.

 

Kako pridobiti certifikat kakovosti?

Že vaša odločitev za certifikat kakovosti izraža vašo zrelost in pripravljenost, da ob podpori strokovnjakov izboljšate delovanje svoje organizacije. Postopek pridobitve je enostaven:

 

Sami ali s pomočjo usposobljenega svetovalca pregledate svoje delovanje po točkah NVO standarda. Ob tem ugotovite, katera področja v organizaciji že dobro delujejo, v katera pa bo potrebno vložiti še nekaj dela. Lahko si pomagate tudi z vprašalnikom za samoocenjevanje.

Svoj sistem vodenja kakovosti opišete v poslovniku kakovosti. Poslovnik kakovosti je dokument, v katerem opišete, kako (na kakšen način) NVO Standard kakovosti izpolnjujete. Pri oblikovanju poslovnika kakovosti si lahko pomagate s posebnim priročnikom, ki vam po točkah standarda postavlja oporna vprašanja.

Z udeležbo na delavnicah boste spoznali, kaj je to NVO sistem kakovosti, kaj obsega poslovnik kakovosti, izmenjevali boste izkušnje in ideje o dobrih rešitvah ... Delavnice so večdnevne in usmerjene v praktično delo. Ob koncu delavnice imate sestavljen poslovnik, vzpostavljen sistem v svoji organizaciji in ste pripravljeni na certifikacijsko presojo.

Pred certifikacijsko presojo morate izvesti še notranjo presojo. Notranja presoja vam služi kot priprava na zunanjo presojo. Izvedete jo tako, da nekdo od zaposlenih ali nekdo, ki ga povabite in ima opravljen tečaj za notranje presojevalce, opravi pregled sistema in poda priporočila za izboljšanje.

Za pridobitev certifikata se prijavite z izpolnjenim vprašalnikom o organizaciji, ki ga posredujete na elektronski naslov: info@cnvos.si.

Enkrat letno vas obišče naš zunanji presojevalec, ki skupaj z vami in vašimi sodelavci pregleda delovanje vašega sistema, njegovo spremljanje in izboljševanje. Skupaj razpravljate o vašem nadaljnjem razvoju, novih povezavah in priložnostih. Presojevalec o presoji napiše poročilo s priporočili za izboljšanje in morebitnimi neskladnostmi s standardom, ki jih morate odpraviti do naslednje presoje. Na podlagi poročila SIQ izda certifikat.

Certifikat se podeljuje za 3 leta, vzdrževanje sistema pa se preverja na rednih letnih presojah. Pred vsako redno presojo morate opraviti tudi svojo notranjo presojo. Po treh letih se izvede obnovitvena presoja, na podlagi katere pridobite nov certifikat za 3 leta.

 

Cena certificiranja *

Število zaposlenih v organizaciji
Cena certifikacijske in obnovitvene presoje (brez DDV) Cena redne presoje (brez DDV)
1-5 550 470
6-10 620 540
11-20 710 630

 * Cena certificiranja je odvisna od velikosti organizacije in vrste presoje

Koristni dokumenti