o nas

CNVOS je leta 2001 ustanovilo 27 nevladnih organizacij, v zadnjih letih se nam pridruži prek 150 organizacij letno, skupaj neposredno združujemo prek 1600 zvez, društev, zavodov in ustanov posredno pa prek 10 tisoč nevladnih organizacij. Sodelovanje z vlado, državnim zborom, gospodarstvom, mediji in najpomembneje – našimi člani – nam daje potrebno širino in znanja, s katerimi dosegamo in uresničujemo svoje poslanstvo.

KOT KROVNA MREŽA SLOVENSKIH NEVLADNIH ORGANIZACIJ SMO

slovenskemu nevladnemu sektorju nudimo najpopolnejši informacijski servis za aktualno sektorsko dogajanje ter za vse mednarodne, evropske, nacionalne in regionalne razpise;

redno analiziramo zakonodajo in politike s področja razvoja nevladnih organizacij, oblikujemo predloge sprememb in lobiramo zanje znotraj vlade in državnega zbora – na letni ravni uspešno spremenimo okoli 30 predpisov in politik;

na leto organiziramo več kot 50 izobraževanj s področij upravljanja in vodenja organizacij, komuniciranja, zagovorništva;

na leto na področja nevladniškega prava ter vodenja in upravljanja organizacij svetujemo prek 1000 organizacijam  

  • nacionalno projektno središče

za nevladne organizacije razvijamo projektne ideje, iščemo partnerje, pišemo projektne prijave na evropske in nacionalne razpise, opravljamo monitoring in evalvacije projektov

razvijamo modele kakovosti in načrte integritete za NVO, svetujemo, izvajamo presoje.

INTENZIVNO SMO VPETI TUDI V MEDNARODNO DOGAJANJE

Redno sodelujemo s sestrskimi organizacijami iz drugih evropskih držav, s katerimi se vključujemo v pripravo politik na ravni EU. Zelo aktivni smo tudi v državah zahodnega Balkana, kjer sodelujemo z nevladnimi organizacijami in vladami pri razvoju podpornega okolja za NVO.

Smo člani:

  • European Civic Forum (ECF)
  • Balkan Civil Society Development Network (BCSDN).

UPRAVLJAMO SKLADE, KI FINANCIRAJO PROJEKTE NEVLADNIH ORGANIZACIJ

Naše znanje in izkušnje so leta 2018 prepričale Islandijo, Lihtenštajn in Norveško, ki so nam kot države donatorice zaupale upravljanje sklada za nevladne organizacije Active Citizens skupaj z Zavodom PIP in Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Program Active Citizens Fund v obdobju 2014–2021 poseben poudarek namenja krepitvi nevladnega sektorja in opolnomočenju ranljivih skupin. Programu ACF Slovenija je tokrat namenjenih 3 milijone evrov za projekte in krepitev zmogljivosti NVO.

Kot partnerji pri upravljanju sklada Active Citizens pomagamo tudi na Hrvaškem, v konzorciju s hrvaškimi nevladnimi organizacijami Zaklada Slagalica, Solidarna in Udruga SMART.

Z državami donatoricami Islandijo, Lihtenštajn in Norveško smo v podobni vlogi sodelovali že v obdobju 2009–2014. Takrat smo pri upravljanju Programa za NVO Finančnega mehanizma EGP sodelovali kot partner z Regionalnim centrom za okolje. Skladu za projekte NVO je bilo namenjenih 1.593.750 evrov, z denarjem pa je bilo financiranih 120 projektov.