o nas

CNVOS je leta 2001 ustanovilo 27 nevladnih organizacij, v zadnjih letih se nam pridruži prek 150 organizacij letno, skupaj neposredno združujemo prek 1200 zvez, društev, zavodov in ustanov posredno pa prek 10 tisoč nevladnih organizacij. Sodelovanje z vlado, državnim zborom, gospodarstvom, mediji in najpomembneje – našimi člani – nam daje potrebno širino in znanja, s katerimi dosegamo in uresničujemo svoje poslanstvo.

 

KOT KROVNA MREŽA SLOVENSKIH NEVLADNIH ORGANIZACIJ SMO

slovenskemu nevladnemu sektorju nudimo najpopolnejši informacijski servis za aktualno sektorsko dogajanje ter za vse mednarodne, evropske, nacionalne in regionalne razpise;

 

redno analiziramo zakonodajo in politike s področja razvoja nevladnih organizacij, oblikujemo predloge sprememb in lobiramo zanje znotraj vlade in državnega zbora – na letni ravni uspešno spremenimo okoli 30 predpisov in politik;

 

na leto organiziramo več kot 50 izobraževanj s področij upravljanja in vodenja organizacij, komuniciranja, zagovorništva;

 

na leto na področja nevladniškega prava ter vodenja in upravljanja organizacij svetujemo prek 1000 organizacijam  

 
  • nacionalno projektno središče

za nevladne organizacije razvijamo projektne ideje, iščemo partnerje, pišemo projektne prijave na evropske in nacionalne razpise, opravljamo monitoring in evalvacije projektov;

 

razvijamo modele kakovosti in načrte integritete za NVO, svetujemo, izvajamo presoje.

 

INTENZIVNO SMO VPETI TUDI V MEDNARODNO DOGAJANJE

Redno sodelujemo s sestrskimi organizacijami iz drugih evropskih držav, s katerimi se vključujemo v pripravo politik na ravni EU. Zelo aktivni smo tudi v državah zahodnega Balkana, kjer sodelujemo z nevladnimi organizacijami in vladami pri razvoju podpornega okolja za NVO.
 

Smo člani:

  • European Civic Forum (ECF)
  • Balkan Civil Society Development Network (BCSDN).