pridobivanje projektnih sredstev

Kaj vam ponujamo?

Skupaj z našimi projektnimi strokovnjaki vam pomagamo pri vseh fazah projektne prijave (od razvoja ideje do napisanega projekta) ali le pri posameznih segmentih (določitev kazalnikov, splošnih ciljev, komunikacijske strategije ...), ki so potrebni za uspešno in učinkovito prijavo projektov. Ker pa se delo s samo prijavo ne konča, smo vam na voljo tudi za pomoč pri samem vodenju projekta (finančno in ali vsebinsko) ter pri pripravi poročil.

 

Kot najboljši informacijski servis za nevladne organizacije, ki letno pregleda na tisoče razpisov, vas ažurno obveščamo o aktualnih razpisih na lokalni, nacionalni in EU ravni. Ker pa vam večkrat za to zmanjka časa, vam lahko pripravimo izbor ustreznih razpisov glede na področje vaše dejavnosti in vam individualno svetujemo glede vsebinskih in administrativnih zahtev ter zakonskih in strateških podlag posameznega programa oziroma razpisa.

Dober projektni partner je zlata vreden, na srečo imamo sami dolgoletne izkušnje in dobre povezave s številnimi organizacijami doma in v Evropi, zato vam z našimi strokovnjaki lahko pomagamo pri identifikaciji za vaš projekt relevantnih organizacij. Za vas bomo vzpostavili prvi kontakt s potencialnimi partnerji in vam nato pomagali pri oblikovanju partnerstev – pri razporeditvi nalog med partnerji, določitvi medsebojnih obveznosti in sredstev ter koordinacije aktivnosti.

Pomagamo vam lahko tudi pri razvoju projektne ideje ter pri izvedbi (nujnih!) analiz stanja, potreb, deležnikov ... Svetujemo vam glede primernih opredelitev strateških ciljev, ciljnih skupin, pričakovanih rezultatov in aktivnosti, prek katerih jih boste uresničili, ter za vas in skupaj z vami oblikujemo vsebinski, časovni, organizacijski in finančni okvira projekta.

Vaše ideje zapišemo v projektni jezik, ki ga razumejo člani razpisnih komisij, spišemo celotno ali delno projektno dokumentacijo, pomagamo pri pripravi logičnega okvira projekta z opredelitvijo smiselnih in ustreznih ciljev, kazalnikov in sredstev za preverjanje, vsebine in rezultatov projekta ter … vas naučimo pisati projektne prijave.

Skupaj z našimi izkušenimi projektnimi vodji vam lahko pomagamo tako z izobraževanjem na področju vodenja projektov kot tudi s prevzemom tehnično-administrativnega vodenja projekta. Oblikujemo vam učinkovit delovni načrt, predvidimo morebitna tveganja, koordiniramo projektne partnerje, porabo sredstev, ter kar je najbolj pomembno – poskrbimo, da so vaši projektni cilji uresničeni.

 
 

Svetuje vam

Veronika Vodlan, projektna svetovalka na CNVOS, ki je v svojem dolgoletnem delu v nevladnih organizacijah uspešno prijavila in pripravila ter nato vodila prek 100 domačih, evropskih, ameriških in mednarodnih projektov.

 

Kako poteka svetovanje?

Osebno: po dogovoru v prostorih na Povšetovi ulici 37, 1000 Ljubljana. Za osebno svetovanje pišite na projektno.svetovanje@cnvos.si ali pokličite na 01 542 14 22, kontaktna oseba je Veronika Vodlan.
Po elektronski pošti: projektno.svetovanje@cnvos.si
Po telefonu: 01 542 14 22
 

Cenik

Kratki nasveti: Brezplačno za člane CNVOS *
Svetovalna ura: 40 EUR *
* Brezplačno projektno svetovanje naši strokovnjaki nudijo samo nevladnim organizacijam, ki so članice CNVOS, in sicer po telefonu ali po elektronski pošti. Projektno svetovanje zajema krajše nasvete, ki ne zajemajo preučevanja ali priprave projektne dokumentacije. Več o brezplačnem članstvu in njegovih prednostih si lahko preberete tukaj. Brezplačno svetovanje CNVOS zagotavlja iz lastnih sredstev.
* Cena ne vključuje DDV
Izbor primernega razpisa: brezplačno ali po ceniku za svetovalno uro 1
Iskanje projektnih partnerjev: brezplačno
Razvoj projektne ideje: po ceniku za svetovalno uro 1
Pisanje projektne prijave: 
  • Vrednost projekta 50 000 – 100 000 EUR: 250 EUR + 6 % odobrenih sredstev nagrade za uspešnost 2
  • Vrednost projekta 100 000 – 200 000 EUR: 500 EUR + 4 % odobrenih sredstev nagrade za uspešnost 2
  • Vrednost projekta več kot 200 000 EUR: 1000 EUR + 2 % odobrenih sredstev nagrade za uspešnost 2
Vodenje projekta: po dogovoru glede na zahtevnost projekta 
1 Svetovalna ura: 40 EUR. Cene ne vsebujejo DDV.
2 Cene so informativne in ne vsebujejo DDV. Natančno ponudbo s ceno storitve CNVOS oblikuje na osnovi zahtevnosti in obsega vsakega posameznega projekta.