javno financiranje s strani občin

Skupna višina občinskega financiranja nevladnih organizacij zadnjih deset let praviloma raste. Izjema so le leta 2011, 2013 in 2020, ko je prišlo do upada glede na preteklo leto. V obdobju 2003-2018 so nevladne organizacije sicer prejemale več javnih sredstev s strani občin kot s strani ministrstev, od leta 2019 naprej pa sredstva s strani ministrstev presegajo sredstva s strani občin.

Največ občinskih sredstev so nevladnim organizacijam namenile Mestna občina Ljubljana (17,85 mio evrov), sledijo ji Mestna občina Maribor (6,09 mio evrov), Mestna občina Kranj (2,66 mio evrov), Mestna občina Koper (2,55 mio evrov) in Mestna občina Celje (2,38 mio evrov).  Mestne občine tudi sicer prednjačijo pri občinskem financiranju NVO. 12 mestnih občin (od skupaj 213 slovenskih občin) je v 2021 nevladnim organizacijam skupaj nakazalo 34,51 % vseh občinskih sredstev za NVO (to je 42,70 od 123,73 milijona evrov).

Skupaj je lani javna sredstva s strani občin prejelo 11.086 posameznih nevladnih organizacij, kar predstavlja 38,93 % vseh aktivnih nevladnih organizacij.

 

Obseg javnega financiranja nevladnih organizacij po občinah v 2009 in 2016 – 2021 v EUR

 
Vir: KPKAJPESMNZ