javno financiranje s strani občin

Obseg javnega financiranja nevladnih organizacij po občinah v 2009 IN 2015–2020 v EUR

Skupna višina občinskega financiranja nevladnih organizacij zadnjih deset let praviloma raste. Izjema sta le leti 2011 in 2013, ko je prišlo do upada glede na preteklo leto. Skozi celotno obdobje 2003-2018 so nevladne organizacije sicer prejemale več javnih sredstev s strani občin kot s strani ministrstev, z izjemo let 2019 in 2020, ko so sredstva s strani ministrstev presegla sredstva s strani občin.

Največ občinskih sredstev so nevladnim organizacijam namenile Mestna občina Ljubljana (16,89 mio evrov), sledijo ji Mestna občina Maribor (5,81 mio evrov), Mestna občina Kranj (2,58 mio evrov), Mestna občina Koper (2,3 mio evrov) in Mestna občina Celje (2,28 mio evrov).  Mestne občine tudi sicer prednjačijo pri občinskem financiranju NVO. 11 mestnih občin (od skupaj 212 slovenskih občin) je v 2020 nevladnim organizacijam skupaj nakazalo 33,49 % vseh občinskih sredstev za NVO (to je 38,45 od 114,79 milijona evrov).

Skupaj je lani javna sredstva s strani občin prejelo 11.236 posameznih nevladnih organizacij, kar predstavlja 39,22 % vseh aktivnih nevladnih organizacij.

 

Obseg javnega financiranja nevladnih organizacij po občinah v 2009 in 2015 – 2020 v EUR

 


Vir: KPKAJPESMNZ