javno financiranje s strani občin

Obseg javnega financiranja nevladnih organizacij po občinah v 2009 IN 2014 – 2018 v EUR

Skupna višina občinskega financiranja nevladnih organizacij zadnjih deset let praviloma raste. Izjema sta le leti 2011 in  2013, ko je prišlo do upada glede na preteklo leto. Skozi celotno obdobje 2003-2018 so nevladne organizacije prejele več javnih sredstev s strani občin kot s strani ministrstev.

Največ občinskih sredstev so nevladnim organizacijam namenile Mestna občina Ljubljana (17,86 mio evrov), sledijo ji Mestna občina Maribor (5,68 mio evrov), Mestna občina Koper (2,76 mio evrov), Mestna občina Kranj (2,71 mio evrov) in Mestna občina Celje (2,34 mio evrov).  Mestne občine tudi sicer prednjačijo pri občinskem financiranju NVO. 11 mestnih občin (od skupaj 212 slovenskih občin) je v 2018 nevladnim organizacijam skupaj nakazalo 35,58 % vseh občinski sredstev za NVO (to je 41,06 od 115,38 milijona evrov).

 

Obseg javnega financiranja nevladnih organizacij po občinah v 2009 in 2014 – 2018 v EUR

 


Vir: KPKAJPESMNZ