transparentnost delovanja

Zadnja poročila vključujejo letne računovodske bilance stanja ter izkaze prihodkov in odhodkov. Zaradi preglednosti naše prihodke in odhodke za preteklo leto predstavljamo tudi v spletnemu obiskovalcu prijaznejši obliki. V skladu z mednarodnimi standardi finančne transparentnosti objavljamo tudi mesečno in letno bruto plačo vodstva ter razmerje med najvišjo, povprečno in najnižjo plačo.

 
  EUR %
Skupni prihodki 2020 466.954,51  100
Projektna sredstva iz slovenskega proračuna 239.809,86 51
Projektna sredstva iz EU proračuna 31.939,88 8
Upravljanje Programa za NVO Norveškega mehanizma 98.790,93 21
Projektna sredstva iz drugih virov 19.374,43 4
Tržna dejavnost 70.964,41 15
Članarine 6.075,00 1
  EUR %
Skupaj odhodki v 2020 465.874,80 100
Stroški plač 324.062,84 69
Stroški administracije (najemnina, telekomunikacijski stroški ipd.) 53.825,63 12
Stroški zunanjih storitev in izvajalcev 82.585,75 18
Potni stroški 5.400,58 1

Osnovna mesečna bruto plača direktorja CNVOS od 1. januarja 2020 naprej znaša 3.490,57 EUR. Nanjo ne prejema nobenih dodatkov, razen dodatka za delovno dobo (trenutno 6,00 %). V letu 2020 je prejel 44.312,75 EUR bruto dohodka. Vodstvo za svoje delo od CNVOS ne prejema nobenih drugih honorarjev.

Razmerje med najnižjo osnovno bruto plačo na CNVOS, ki znaša 1.568,00 EUR, in najvišjo (direktorjevo) je 1 : 2,23. Med povprečno plačo, ki znaša 2.061,05 EUR, in najvišjo pa 1 : 1,70.

E-mail: info@cnvos.si

Telefon: 01 542 14 22