transparentnost delovanja

Zadnja poročila vključujejo letne računovodske bilance stanja ter izkaze prihodkov in odhodkov. Zaradi preglednosti naše prihodke in odhodke za preteklo leto predstavljamo tudi v spletnemu obiskovalcu prijaznejši obliki. V skladu z mednarodnimi standardi finančne transparentnosti objavljamo tudi mesečno in letno bruto plačo vodstva ter razmerje med najvišjo, povprečno in najnižjo plačo.

 
  EUR %
Skupni prihodki 2017 418.307,61 100
Projektna sredstva iz Evropskega socialnega sklada 245.074,55 59
Projektna sredstva iz slovenskega proračuna 51.738,25 12
Projektna sredstva iz EU proračuna 18.012,93 4
Upravljanje Programa za NVO Norveškega mehanizma 24.603,00 6
Tržna dejavnost 72.728,88 18
Članarine 6.150,00 1
  EUR %
Skupaj odhodki v 2017 417.884,61 100
Stroški plač 254.977,04 61
Stroški administracije (najemnina, telekomunikacijski stroški ipd.) 50.204,45 12
Stroški zunanjih storitev in izvajalcev 95.218,99 23
Potni stroški 17.484,13 4

Osnovna mesečna bruto plača direktorja CNVOS od 1. januarja 2017 naprej znaša 3.490,57 EUR. Nanjo ne prejema nobenih dodatkov razen dodatka za delovno dobo (trenutno 4,5 %). Njegova letna bruto plača je v 2017 znašala 41.886,84 EUR. Vodstvo za svoje delo od CNVOS ne prejema nobenih drugih honorarjev.

Razmerje med najnižjo osnovno bruto plačo na CNVOS, ki znaša 1.500,00 EUR, in najvišjo (direktorjevo) je 1 : 2,32. Med povprečno plačo, ki znaša 2.138,24 EUR, in najvišjo pa 1 : 1,63.

E-mail: info@cnvos.si

Telefon: 01 542 14 22