transparentnost delovanja

Zadnja poročila vključujejo letne računovodske bilance stanja ter izkaze prihodkov in odhodkov. Zaradi preglednosti naše prihodke in odhodke za preteklo leto predstavljamo tudi v spletnemu obiskovalcu prijaznejši obliki. V skladu z mednarodnimi standardi finančne transparentnosti objavljamo tudi mesečno in letno bruto plačo vodstva ter razmerje med najvišjo, povprečno in najnižjo plačo.

 
  EUR %
Skupni prihodki 2016 386.318,07 100
Projektna sredstva iz Evropskega socialnega sklada 223.922,00 58
Projektna sredstva iz slovenskega proračuna 47.654,00 12
Projektna sredstva iz EU proračuna 55.517,00 14
Tržna dejavnost 41.875,07 11
Upravljanje Programa za NVO Norveškega mehanizma 11.600,00 3
Članarine 5750 1
Donacije 0 0
  EUR %
Skupaj odhodki v 2016 384.719,53 100
Stroški plač 229.998,00 60
Stroški administracije (najemnina, telekomunikacijski stroški ipd.) 55.268,53 14
Stroški zunanjih storitev in izvajalcev 84.543,00 22
Potni stroški 14.910,00 4

Osnovna mesečna bruto plača direktorja CNVOS od 1. januarja 2016 naprej znaša 3.480,04 EUR. Nanjo ne prejema nobenih dodatkov razen dodatka za delovno dobo (trenutno 4 %). Njegova letna bruto plača je v 2016 znašala 41.760,49 EUR. Vodstvo za svoje delo od CNVOS ne prejema nobenih drugih honorarjev.

Razmerje med najnižjo osnovno bruto plačo na CNVOS, ki znaša 1.507,49 EUR, in najvišjo (direktorjevo) je 1 : 2,4. Med povprečno plačo, ki znaša 2.102,48 EUR, in najvišjo pa 1 : 1,72.

E-mail: info@cnvos.si

Telefon: 01 542 14 22