transparentnost delovanja

Zadnja poročila vključujejo letne računovodske bilance stanja ter izkaze prihodkov in odhodkov. Zaradi preglednosti naše prihodke in odhodke za preteklo leto predstavljamo tudi v spletnemu obiskovalcu prijaznejši obliki. V skladu z mednarodnimi standardi finančne transparentnosti objavljamo tudi mesečno in letno bruto plačo vodstva ter razmerje med najvišjo, povprečno in najnižjo plačo.

 
  EUR %
Skupni prihodki 2018 521.219,27 100
Projektna sredstva iz Evropskega socialnega sklada 184.377,92 35
Projektna sredstva iz slovenskega proračuna 91.084,28 17
Projektna sredstva iz EU proračuna 54.547,22 12
Upravljanje Programa za NVO Norveškega mehanizma 48.533,00 9
Projektna sredstva iz drugih virov 16.857,34 3
Tržna dejavnost 119.469,51 23
Članarine 6.350,00 1
  EUR %
Skupaj odhodki v 2018 520.261,44 100
Stroški plač 274.889,34 53
Stroški administracije (najemnina, telekomunikacijski stroški ipd.) 56.396,73 10
Stroški zunanjih storitev in izvajalcev 179.561,69 35
Potni stroški 9.413,68 2

Osnovna mesečna bruto plača direktorja CNVOS od 1. januarja 2018 naprej znaša 3.490,57 EUR. Nanjo ne prejema nobenih dodatkov razen dodatka za delovno dobo (trenutno 5 %). V letu 2018 je prejel 43.893,95 EUR bruto dohodka. Vodstvo za svoje delo od CNVOS ne prejema nobenih drugih honorarjev.

Razmerje med najnižjo osnovno bruto plačo na CNVOS, ki znaša 1.500,00 EUR, in najvišjo (direktorjevo) je 1 : 2,32. Med povprečno plačo, ki znaša 2.180,79 EUR, in najvišjo pa 1 : 1,60.

E-mail: info@cnvos.si

Telefon: 01 542 14 22