transparentnost delovanja

Zadnja poročila vključujejo letne računovodske bilance stanja ter izkaze prihodkov in odhodkov. Zaradi preglednosti naše prihodke in odhodke za preteklo leto predstavljamo tudi v spletnemu obiskovalcu prijaznejši obliki. V skladu z mednarodnimi standardi finančne transparentnosti objavljamo tudi mesečno in letno bruto plačo vodstva ter razmerje med najvišjo, povprečno in najnižjo plačo.

 
  EUR %
Skupni prihodki 2021 563.749,13  100
Projektna sredstva iz slovenskega proračuna 209.732,71 37
Projektna sredstva iz EU proračuna 39.291,26 7
Upravljanje Programa za NVO Norveškega mehanizma 116.549,77 21
Projektna sredstva iz drugih virov 8.950,49 2
Open society Initiative za Evropo v okviru Open Society Foundations 93.682,24 17
Tržna dejavnost 87.892,66 15
Članarine 7.650,00 1
  EUR %
Skupaj odhodki v 2021 562.400,54 100
Stroški plač 320.346,95 57
Stroški administracije (najemnina, telekomunikacijski stroški ipd.) 49.067,76 8,5
Stroški zunanjih storitev in izvajalcev 191.078,89 34
Potni stroški 1.906,94 0,5

Osnovna mesečna bruto plača direktorja CNVOS od 1. januarja 2021 naprej znaša 3.490,57 EUR. Nanjo ne prejema nobenih dodatkov, razen dodatka za delovno dobo (trenutno 6,50 %). V letu 2021 je prejel 44.522,22 EUR bruto dohodka. Vodstvo za svoje delo od CNVOS ne prejema nobenih drugih honorarjev.

Razmerje med najnižjo osnovno bruto plačo na CNVOS, ki znaša 1.597,79 EUR, in najvišjo (direktorjevo) je 1 : 2,18. Med povprečno plačo, ki znaša 2.141,09 EUR, in najvišjo pa 1 : 1,63.

E-mail: info@cnvos.si

Telefon: 01 542 14 22