promocija sektorja

Ena naših pomembnejših dejavnosti je promocija slovenskega nevladnega sektorja v Sloveniji in v mednarodnem prostoru, kjer smo član več večjih evropskih NVO mrež. Naše promocijske aktivnosti ne obsegajo zgolj izpostavljanja pomena in dosežkov nevladnega sektorja v strokovnih in splošnih javnostih, temveč z obveščanjem o vsebinah gradimo mnenjsko podobo tudi znotraj samega sektorja. Kot osrednji nevladni informator o pomembnih vsebinah obveščamo NVO ter jih povezujemo z različnimi javnostmi, ki se z nevladnimi organizacijami srečujejo vsak dan.

 

Hkrati razvijamo platforme, organiziramo dogodke in sklepamo dogovore, ki nevladni sektor predstavljajo čim širšemu krogu ljudi. Poleg vsakoletnega festivala nevladnih organizacij Lupa in nacionalne NVO konference razvijamo komunikacijske projekte, ki nevladni sektor povezujejo z gospodarstvom (projekt Trženje poslanstva), mediji (Dnevnik nevladnika, Junaki NVO sektorja) ali opozarjajo in osveščajo širšo javnost (#nulapet).

 

Festival nevladnih organizacij Lupa, ki ga redno in brez prekinitev organiziramo že od leta 2001, je namenjen promociji slovenskega nevladnega sektorja, osveščanju širše javnosti o vlogi in pomenu nevladnih organizacij ter njihovih dosežkih. Na festivalu v središču Ljubljane se s številnimi aktivnostmi vsako leto predstavi prek 120 slovenskih nevladnih organizacij, ki ta dan v letu stopijo v ospredje in se širši javnosti pokažejo v vsej svoji raznolikosti. Odziv obiskovalcev je vsako leto več kot pozitiven, poleg bogatega nabora različnih aktivnosti na stojnicah dogajanje spremlja tudi spremljevalni program.

Trženje poslanstva je razvojno-izobraževalni program, ki povezuje podjetja in nevladne organizacije pri snovanju ’cause marketing’ akcij, akcij za dobrim namenom. Bistvo projekta je vzpodbujanje sodelovanja med nevladnimi organizacijami in gospodarstvom na tržni osnovi. Projekt poteka od leta 2013, v tem času pa so ob naši podpori med drugim nastale uspešne in (v javnosti in medijih) odmevne kampanje #NeTekstamKoVozim, Pomagajmo čebelici v mestu in Dobrodelni burgerji.

Redno sodelujemo z uredništvi vseh slovenskih medijev. Poleg medijske podpore pri zagovorniških akcijah, akcijah projekta Trženja poslanstva ali rednega letnega opozarjanja na donacije 0,5 % dohodnine in informiranju javnosti o dogodkih, relevantnih za nevladni sektor, smo v sodelovanju z mediji izvedli in še izvajamo tudi nekaj skupnih projektov – Vsak dan novinar, en dan nevladnik; Nevladniške oddaje na TV Slovenija; Dnevnik nevladnika; Junaki NVO sektorja ...