Glavna področja našega delovanja so oblikovanje podpornega okolja za delovanje nevladnih organizacij in razvoj projektov oziroma pomoč pri razvoju le-teh. Pomemben del naših dejavnosti predstavljajo tudi naša svetovanja in izobraževanja, z usposabljanjem in vodenjem pa pomagamo organizacijam do priznanega standarda kakovosti NVO. Smo tudi najpomembnejši slovenski nevladni informator za nove razpisne priložnosti, aktualno dogajanje in nevladnim organizacijam pomembne novice z lokalne, nacionalne in mednarodne ravni.