nvo predstavniki

 

Aktualni postopki izbora

Postopek izbora predstavnikov NVO v Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja

Razpisujemo postopek izbora štirih predstavnikov nevladnih organizacij s statusom v javnem interesu področju varstva okolja v Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja. Rok za prijavo je 16. december 2022 do 15.00.

Več

 

Postopek izbora dveh predstavnikov NVO in njunih namestnikov v Podnebni svet

Razpisujemo postopek izbora dveh predstavnikov NVO in njunih namestnikov v Podnebni svet, ki ga ustanavlja Vlada Republike Slovenije. Rok za prijavo je 1. 12. 2022 do 15:00.

Več