nvo predstavniki

 

Aktualni postopki izbora

Postopek izbora predstavnika potrošniških organizacij v delovni skupini za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2023 - 2028

Razpisujemo postopek izbora enega predstavnika oz. predstavnice (v nadaljevanju: predstavnik) potrošniških organizacij v delovno skupino za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2023 – 2028. Rok za prijavo je  30. 1. 2023 do 15:00 po navadni pošti oziroma do polnoči po elektronski pošti.

Več

 

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Svetu za preprečevanje sovražnega govora

Razpisujemo postopek izbora dveh predstavnikov oziroma predstavnic (v nadaljevanju: predstavnik) nevladnih organizacij in njunih namestnikov oziroma namestnic v Svet za preprečevanje sovražnega govora (v nadaljevanju: Svet). Rok za prijavo je 3. 2. 2023 do 15:00.

Več

 

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij v delovni skupini za Strateški razvoj centrov za socialno delo in naslavljanje težav na področju dela CSD

Razpisujemo postopek izbora štirih predstavnikov oziroma predstavnic nevladnih organizacij v delovni skupini za Strateški razvoj centrov za socialno delo in naslavljanje težav na področju dela CSD. Rok za prijavo je 9. 2. 2023 do 15:00. Delovno skupino  ustanavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Več

 

Postopek izbora predstavnika okoljevarstvenih NVO v Odboru za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027

Razpisujemo postopek izbora 1 (enega) predstavnika oz. predstavnice okoljevarstvenih nevladnih organizacij (v nadaljevanju: predstavnik) v Odbor za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027. Rok za prijave je 7. 2. 2023 do 15.00. Zaradi potrebe po hitrem imenovanju predstavnika postopek ne bo potekal po običajnem Poslovniku postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij, ampak za ta postopek veljajo posebna pravila.

Več