nvo predstavniki

 

Aktualni postopki izbora

Postopek izbora predstavnika ali predstavnice nevladnih organizacij, izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov v Nacionalno koordinacijsko skupino ReNPSV 2022–2030

Razpisujemo postopek izbora ene predstavnice oziroma enega predstavnika nevladnih organizacij, izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov, v Nacionalno koordinacijsko skupino ReNPSV 2022–2030, ki bo sodelovala pri pripravi nacionalnih izvedbenih načrtov. Predstavniki bodo začeli s pripravo prvega nacionalnega izvedbenega načrta, za obdobje 2022–2025. Rok za prijavo je 2. 6. 2022 do 15.00.

Več