kako teče postopek

Postopek jasno definira poslovnik za Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Ima tri faze:

 

1.  Po prejemu prošnje s strani državnega ali občinskega organa za imenovanje predstavnika objavimo javni poziv nevladnim organizacijam, da se registrirajo kot elektorji in predlagajo svoje kandidate. Zbiranje prijav in kandidatur traja najmanj 15 dni, njihov seznam je javno objavljen.

 

2.  Organiziramo javno predstavitev kandidatov, ki je namenjena tudi iskanju njihovega morebitnega dogovora o tem, kdo bi bil najprimernejši. Če se soglasja ne najde, po predstavitvi razpišemo volitve.

 

3.  Volitve trajajo tri dni, volijo pa lahko vse organizacije, ki so se v prvi fazi registrirale kot elektorji. Volilni rezultat ugotavlja volilna komisija, v katero lahko svoje predstavnike imenujejo vse elektorske organizacije. Rezultat volitev in sklep o imenovanju javno objavimo.

 

Poslovnik za Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij