dosežki

12 tisoč razpisov za slovenske nevladne organizacije

nevladne organizacije prek spletnega mesta Razpisi za NVO vsako leto obvestimo o prek tisoč razpisih oziroma priložnostih za pridobitev sredstev za njihove programe.

 

10 tisoč udeležencev na več kot 500 delavnicah

nevladnikom, predstavnikom ministrstev in vlad, županom, direktorjem javnih zavodov in gospodarstvenikom smo na delavnicah in seminarjih dali nova znanja, da bodo pri svojem delu (z navladniki) še učinkovitejši, še boljši.

 

Več kot 300 zakonodajnih pobud

zaradi naših zakonodajnih pobud in prizadevanj med drugim kar 5000 malih društev ne potrebuje več davčnih blagajn, nevladne organizacije so upravičene do predplačil pri projektih in prostovoljci oproščeni plačila dohodnine od povračila stroškov.

 

O slovenskem nevladnem sektorju vemo vse

kot edini v državi pripravljamo in analiziramo vse ključne podatke slovenskega nevladnega sektorja, zato se na nas za informacije redno obračajo ministrstva, poslanci, mediji.

 

Zavzemamo se za mnenje javnosti pri sprejemanju zakonov

skoraj 10 let tedensko spremljamo in opozarjamo na kršitve 30-dnevnega roka za javno razpravo pri sprejemanju zakonov; danes praktično ni več zakona, ki javne razprave ne bi bil deležen.

 

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

pomagali smo ustanoviti več kot 1000 društev in drugih nevladnih organizacij, z nasveti pa smo rešili pravne, davčne in razpisne zagate več kot 5000 nevladnih organizacij.

 

Ponosni smo na uporabnike naše spletne aplikacije ePravnik

prek nje si letno več kot 500 društev in drugih nevladnih organizacij samih brezplačno izdela ustanovitveni akt, avtorsko pogodbo ali dogovor o prostovoljskem delu.

 

Izboljšujemo javne razpise za nevladne organizacije

s svetovanjem in izdajo priročnikov za ministrstva in občine smo izboljšali nekaj deset nacionalnih in lokalnih razpisov in med drugim predlagali njihove poenostavitve, uvedbo predplačil ...

 

Krepimo znanje javnih uslužbencev

za boljše vključevanje javnosti v pripravo politik smo z učinkovitimi orodji in metodami na delavnicah, seminarjih, s Smernicami ter priročnikom opremili skoraj sto javnih uslužbencev.

 

Osrečujemo nevladniške otroke

vsako leto z darili, gledališko predstavo in dedkom Mrazom več kot 100 nevladniškim otrokom polepšamo novoletne praznike.

 

Aktualni projekti

Vrednost projekta: 1.059.608 EUR
Leto izvedbe: 2015–2019
Financerji: Evropski socialni sklad in Ministrstvo za javno upravo
Države: Slovenija
Partnerji: /
Vloga CNVOS: nosilec projekta
Več

Vrednost projekta: 5.484.162 EUR
Leto izvedbe: 2014–2020
Financerji: Evropska komisija - program LIFE +, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Države: Slovenija, Grčija, Nemčija
Partnerji: Slovenian Forestry Institute, Slovenia Forest Service, Bavarian Office for Forest Seeding and Planting (ASP), Aristotle University of Thessaloniki, The Decentralized Administration of Macedonia – Thrace (GDDAY – DAMT)
Vloga CNVOS: partner

Vrednost projekta: 82.990 EUR
Leto izvedbe: 2016–2018
Financerji: Erasmus+
Države: Romunija, Slovenija, Belgija
Partnerji: Civil Society Development Foundation, ENNA
Vloga CNVOS: partner
Spletna stran projekta

Vrednost projekta: 473.464 EUR
Leto izvedbe: 2018–2022
Financerji: Evropska unija IPA
Države: Makedonija, Slovenija
Partnerji: Macedonian Center for International Cooperation Foundation, Balkan Civil Society Development Network
Vloga CNVOS: partner