dosežki in projekti

Dosežki doma…

12 tisoč razpisov za slovenske nevladne organizacije

nevladne organizacije prek spletnega mesta Razpisi za NVO vsako leto obvestimo o prek tisoč razpisih oziroma priložnostih za pridobitev sredstev za njihove programe.

 

10 tisoč udeležencev na več kot 500 delavnicah

nevladnikom, predstavnikom ministrstev in vlad, županom, direktorjem javnih zavodov in gospodarstvenikom smo na delavnicah in seminarjih dali nova znanja, da bodo pri svojem delu (z navladniki) še učinkovitejši, še boljši.

 

Več kot 300 zakonodajnih pobud

zaradi naših zakonodajnih pobud in prizadevanj med drugim kar 5000 malih društev ne potrebuje več davčnih blagajn, nevladne organizacije so upravičene do predplačil pri projektih in prostovoljci oproščeni plačila dohodnine od povračila stroškov.

 

O slovenskem nevladnem sektorju vemo vse

kot edini v državi pripravljamo in analiziramo vse ključne podatke slovenskega nevladnega sektorja, zato se na nas za informacije redno obračajo ministrstva, poslanci, mediji.

 

Zavzemamo se za mnenje javnosti pri sprejemanju zakonov

skoraj 10 let tedensko spremljamo in opozarjamo na kršitve 30-dnevnega roka za javno razpravo pri sprejemanju zakonov; danes praktično ni več zakona, ki javne razprave ne bi bil deležen.

 

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

pomagali smo ustanoviti več kot 1000 društev in drugih nevladnih organizacij, z nasveti pa smo rešili pravne, davčne in razpisne zagate več kot 5000 nevladnih organizacij.

 

Ponosni smo na uporabnike naše spletne aplikacije ePravnik

prek nje si letno več kot 500 društev in drugih nevladnih organizacij samih brezplačno izdela ustanovitveni akt, avtorsko pogodbo ali dogovor o prostovoljskem delu.

 

Izboljšujemo javne razpise za nevladne organizacije

s svetovanjem in izdajo priročnikov za ministrstva in občine smo izboljšali nekaj deset nacionalnih in lokalnih razpisov in med drugim predlagali njihove poenostavitve, uvedbo predplačil ...

 

Krepimo znanje javnih uslužbencev

za boljše vključevanje javnosti v pripravo politik smo z učinkovitimi orodji in metodami na delavnicah, seminarjih, s Smernicami ter priročnikom opremili skoraj sto javnih uslužbencev.

 

Osrečujemo nevladniške otroke

vsako leto z darili, gledališko predstavo in dedkom Mrazom več kot 100 nevladniškim otrokom polepšamo novoletne praznike.

 

... in reference ter projekti v tujini

Študija o razvoju civilne družbe v Evropski uniji:

študija glavnih trendov in izzivov, s katerimi se srečujejo civilnodružbene organizacije v EU in ki bodo vplivali na njihove odnose z nacionalnimi in EU inštitucijami (naročnik: Evropski ekonomsko-socialni odbor, 2017).

 

Priporočila za vključevanje javnosti (Zahodni Balkan):

smernice za podporo vladam pri čim bolj vključujoči pripravi predpisov. Smernice so oktobra 2017 potrdili zahodnobalkanski ministri za javno upravo (naročnik: Regional Cooperation Council, 2017).

 

Primerjalna analiza sistemov javnega financiranja za nevladne organizacije:

analiza hrvaških, estonskih, madžarskih, škotskih, srbskih in slovenskih pravnih in institucionalnih okvirjev za javno financiranje nevladnih organizacij, vključuje tudi priporočila za izboljšanje sistema javnega financiranja v Makedoniji (naročnik: MCIC, skupen projekt, ki ga je financirala Evropska Unija, 2016).

 

Matrica za spremljanje spodbudnega okolja za razvoj NVO:

sodelovanje v ekipi strokovnjakov, ki je leta 2013 razvila matrico za spremljanje spodbudnega okolja za razvoj NVO. Od začetka opravljamo tudi strokovni pregled nacionalnih in regionalnih poročil (naročnik: BCSDN, 2012–2017).

 

Smernice Sveta Evrope za vključevanje javnosti v politično odločanje:

v 2016–2017 smo bili del ožje ekipe strokovnjakov, ki jepripravila smernice v imenu Sveta Evrope. Svet ministrov Sveta Evrope jih je potrdil septembra 2017.

 

Ukrepi za strateški razvoj sodelovanja z javnostmi pri odločanju v državah Vzhodnega partnerstva:

načrt državam Vzhodnega partnerstvak celostnemu pristopu k graditvi partnerstva z deležniki pri pripravi predpisov (naročnik: Svet Evrope, 2016).

 

Priročnik o vključevanju javnosti v Azarbejdžanu

zasnova in svetovanje pri pripravi vladnega priročnika o učinkovitem vključevanju javnosti v pripravo predpisov (naročnik: Svet Evrope, 2018).

 

Usposabljanje javnih uslužbencev v Črni gori:

v sodelovanju z vladno Upravo za kadre in črnogorskim Centrom za razvoj NVO smo v 2015 izpeljali serijo usposabljanj na temo učinkovitega sodelovanja ministrstev z javnostmi.

 

Usposabljanja nevladnih organizacij:

redno izvajanje treningov s področja zagovorništva, komuniciranja, javnega financiranja, sistema kakovosti in organizacijskega razvoja v Makedoniji, Črni gori ter Bosni in Hercegovini.

 

Mentorska podpora pri organizacijskem razvoju Platforme CiviKos (mreža nevladnih organizacij, Kosovo):

podpora pri oblikovanju notranjih aktov in procesov, razvoju novih storitev, upravljanju s članstvom (naročnik: Platforma CiviKos, skupen projekt, ki ga je financirala Evropska Unija, 2013–2015).

 

Vključevanje javnosti v pripravo predpisov, Mednarodna analiza pravnega okvirja z izborom dobrih praks:

analiza vključuje 22 držav, od katerih jih je 16 članic Evropske unije. Normativni pregled po državah je sestavljen tako, da po korakih predstavlja minimalne standarde vključevanja javnosti v posamezni državi (naročnik: Ministrstvo za javno upravo, 2014).

 

Mednarodna analiza različnih sistemov sodelovanja med nevladnimi organizacijami in vlado:

poročilo zajema detajlni pregled ureditve v 14 državah, primerjalni pregled med državami, dobre prakse in priporočila za izboljšanje sodelovanja med NVO in vlado v Turčiji (naročnik: TUSEV, 2012).

 

Razvoj kazalnikov za Smernice za EU podporo civilni družbi v širitvenih državah, 2014–2020 (naročnik: SIPU International, TACSO Regional Office, 2015).

 

Sistem kakovosti za nevladne organizacije v Črni gori

analiza različnih sistemov vodenja kakovosti, ki so primerne za nevladne organizacije, priporočila za uvedbo sistema kakovosti v Črni gori (naročnik: TACSO Črna gora, 2015).

 

aktualni projekti

IMPACT4VALUES
Vrednost projekta: 4.246.120,59 EUR
Leto izvedbe: 2023 - 2025
Financer: Evropska komisija – Program CERV (EACEA)
Države: Slovenija, Hrvaška
Partnerji: Slagalica – Zaklada za razvoj lokalne zajednice, Zaklada za ljudska prava i solidarnost – SOLIDARNA
Vloga CNVOS: nosilec projekta
Spletna stran projekta

 

Razvijamo inovativen, učinkovit in trajnostno naravnan NVO sektor
Vrednost projekta: 1.099.108,50 EUR
Leto izvedbe: oktober 2023 – december 2027
Financer: Ministrstvo za javno upravo
Države: Slovenija
Partnerji: /
Vloga CNVOS: nosilec projekta

 

Active Citizens Fund
Vrednost projekta: 3.800.000 EUR
Leto izvedbe: 2019 - 2024
Financer: Norveška, Islandija in Lihtenštajn prek Urada za finančne mehanizme s sedežem v Bruslju
Države: Slovenija
Partnerji: Zavod Pip - Pravni In Informacijski Center Maribor, DRPD NM – Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
Vloga CNVOS: nosilec projekta
Spletna stran projekta 

 

Active Citizens Fund
Vrednost projekta: 8.500.000 EUR
Leto izvedbe: 2019 - 2024
Financer: Norveška, Islandija in Lihtenštajn prek Urada za finančne mehanizme s sedežem v Bruslju
Države: Hrvaška
Partnerji: Slagalica – Zaklada za razvoj lokalne zajednice, Zaklada za ljudska prava i solidarnost – SOLIDARNA, Udruga za razvoj civilnog društva SMART
Vloga CNVOS: partner