pravno obvestilo

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Lastnik spletne strani in spletne domene »cnvos.si« (v nadaljevanju spletna stran) je Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Povšetova 37, 1000 Ljubljana; matična številka: 1663364 (v nadaljevanju CNVOS).

Uporabo spletne strani (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine in podobno) in uporabo spletnih aplikacij na spletni strani (spletno brskanje, oddajanje oglasov in podatkov v aplikacije, uporaba podatkov iz oglasov, izdelava dokumentov v spletnih aplikacijah in podobno) štejemo kot soglasje obiskovalca spletne strani, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se kot obiskovalec spletne strani ne strinjate s temi splošnimi pogoji, vas prosimo, da spletne strani ne uporabljate.

CNVOS si pridružuje pravico, da te splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremeni, tako da novo različico objavi na spletni strani.

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran in vse njene posamezne dele, kot so razdelki, pod-strani ali aplikacije, ki tečejo na spletni strani, v kolikor za posamezen del izrecno ni določeno drugače.

2. VSEBINE IN APLIKACIJE NA SPLETNI STRANI

Obvestila, prispevki, članki, besedila in druge vsebine objavljene na spletni strani (v nadaljevanju vsebine) ter aplikacije, ki tečejo na spletni strani, so nastale z najboljšim namenom nevladnim organizacijam (v nadaljevanju NVO) in drugim obiskovalcem spletne strani podati koristne in uporabne vsebine za njihovo delo ali jim njihovo delo olajšati. CNVOS skuša po svojih najboljših močeh z vzdrževanjem spletne strani zagotavljati točnost in pravilnost teh informacij in vsebin ter pravilno delovanje aplikacij.

CNVOS na spletni strani objavlja predvsem informacije o dejavnostih in dogodkih, pobudah ter akcijah NVO, o ukrepih, ki zadevajo NVO, o možnostih vključevanja NVO v postopke odločanja in o drugih priložnostih in razpisih, relevantnih za NVO. CNVOS na spletni strani objavlja le informacije, ki so v (neposredni ali posredni) povezavi z NVO ter v skladu s programsko zasnovo spletne strani, ko jo opredeljuje točka 3. teh splošnih pravil.

Na spletni APLIKACIJI "razpisi za nvo" so objavljeni lokalni, nacionalni in mednarodni javni razpisi, na katere se lahko prijavijo nevladne organizacije. CNVOS objavi informacije o javnem razpisu, kot so na voljo v času objave na spletni strani, kar pomeni, da morebitni popravki ali spremembe javnega razpisa morda ne bodo objavljene.

CNVOS si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin ali aplikacij na spletni strani brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Na spletni strani so objavljene tudi povezave, ki kažejo na spletne strani drugih oseb. Na delovanje teh strani in na njihovo vsebino CNVOS ne more vplivati in ne sprejema nikakršne odgovornosti za točnost tam objavljenih informacij in vsebin.

Pravni nasveti in obvestila so vezana na datum objave, zato priporočamo, da preverite, ali so informacije glede na morebitne spremembe zakonodaje še aktualne. Zaradi specifičnosti sodne prakse in konkretnih lastnosti posameznih primerov pravni nasveti in obvestila morda ne bodo pravilna za vsako opisano splošno situacijo.

Pravila glede omejitve odgovornosti pri uporabi vsebin in aplikacij na spletni strani se nahajajo v točki 5. teh splošnih pogojev.

3. PROGRAMSKA ZASNOVA SPLETNE STRANI IN CNVOS NEVLADNIŠKIH NOVIC

Spletna stran CNVOS (www.cnvos.si) ter CNVOS nevladniške novice, ki se posredujejo preko elektronske pošte, vsebujejo vsebine o dejavnostih in dogodkih, pobudah ter akcijah nevladnih organizacij (NVO) doma in po svetu, o politikah, programih in ukrepih na nacionalni, EU in mednarodni ravni, o možnostih vključevanja NVO v postopke odločanja in o različnih priložnostih in razpisih, relevantnih za NVO, tako v okviru nacionalnih razpisov, EU programov kot tudi alternativnih virov financiranja, o pravnih novostih, o javnih dogodkih ter drugih priložnosti za NVO. Vsebujejo lahko tudi pozive k sodelovanju v kampanjah, dogodkih, anketah in drugih akcijah, kot tudi tržne vsebine v smislu ponudb za razne produkte ali storitve. Pri tem objavljamo samo vsebine, ki so v neposredni ali posredni povezavi z nevladnim sektorjem.

 

Objavljamo tudi vsebine, ki nam jih v objavo posredujejo druge NVO. Takšne novice pred objavo ali pošiljanjem po elektronski pošti pregledamo ter po potrebi skrajšamo, lektoriramo ali kako drugače predelamo, da so skladne s celotno podobo spletne strani, načinom objavljanja vsebin na spletni strani ali v elektronskih novicah. Za takšne posredovane vsebine odgovarja NVO, ki je informacijo posredovala.

 

V primeru, da se na spletni strani ali v elektronskih novicah objavi informacija, ki je pridobljena iz drugih virov, se ob njej navede vir oziroma se na to opozori s spletno povezavo do vira.

 

Pridružujemo si pravico, da vsebin, ki jih dobimo s strani drugih oseb, ne objavimo na spletni strani in jih ne vključimo v elektronske novice, če ocenimo, da niso relevantne za NVO. Prav tako ne objavljamo vsebin, ki so žaljive, spodbujajo sovražni govor do katerihkoli skupin ali posameznikov ali za katere ocenimo, da bi njihova objava lahko pomenila kršitev ustave ali zakona. Na svoji spletni strani ali v elektronskih novicah ne objavljamo propagandnih in drugih vabil na plačljive dogodke drugih organizatorjev, razen v primeru, ko je dogodek namenjen NVO ali če ocenimo, da utegne biti informacija o dogodku kljub njegovi plačljivosti za NVO zanimiva.

 

Pri oceni, ali je neka vsebina relevantna ali zanimiva za NVO, in oceni, ali krši ustavo ali zakon, je CNVOS povsem avtonomen.

 

V CNVOS nevladniških novicah vsako informacijo praviloma objavimo le enkrat. Večkratne objave iste informacije so mogoče v primeru obveščanja o naših dejavnostih ali v izjemnih primerih, ko nas NVO zaprosi za dodatno pomoč pri informiranju, kot npr. v primeru težav s pridobivanjem udeležencev na njihovih dogodkih, v primeru pobud ali peticij, ki so ključnega pomena za nadaljnje delovanje organizacije in podobno.

 

Pri sprejemanju odločitev, ali se neka informacija v CNVOS nevladniških novicah objavi večkrat, je CNVOS povsem avtonomen.

 

CNVOS si pridružuje pravico, da na spletni strani ali CNVOS nevladniških novicah ne objavi informacij o plačljivih storitvah in izdelkih, ki so ali ki bi lahko bili konkurenčni izdelkom ali dejavnostim CNVOS.

4. SPLETNA APLIKACIJA ePRAVNIK

Ta točka se nanaša na uporabo spletne aplikacije ePravnik, ki je del spletne strani (v nadaljevanju te točke ePravnik).

CVNOS je izdelal ePravnika z najboljšim namenom, da bi NVO ponudil možnost samostojne izdelave pravnih dokumentov glede na njihove individualne potrebe, ki bi bili skladni z veljavno zakonodajo in ki pridejo v poštev v večini primerov, v katerih se znajdejo NVO. Ne glede na to pa CNVOS ne odgovarja za pravilnost izdelanih dokumentov in za njihovo skladnost z veljavnimi predpisi; uporabniki ePravnika dokumente, ki si jih izdelajo, uporabljajo izključno na lastno odgovornost.

Dokumenti, ki jih izdela ePravnik, so vezani na datum objave, zato priporočamo, da preverite, ali so informacije in rešitve glede na morebitne spremembe zakonodaje še aktualne. Zaradi specifičnosti sodne prakse in konkretnih lastnosti posameznih primerov izdelani dokumenti morda ne bodo pravilni za vsako opisano splošno situacijo, v kateri bi se znašel uporabnik ePravnika.

CNVOS lahko brez predhodnega obvestila prekine delovanje ePravnika, če je to potrebno zaradi tehničnih nadgradenj, posodobitev sistema ali zaradi poslovnih odločitev.

Pravila glede omejitve odgovornosti pri uporabi ePravnika se nahajajo v točki 5. teh splošnih pogojev.

5. OMEJITEV ODGOVORNOSTI PRI UPORABI SPLETNE STRANI IN APLIKACIJ

Obiskovalci spletne strani uporabljajo spletno stran, njene dele, vsebine in aplikacije, ki tečejo na spletni strani, izključno na lastno odgovornost.

 

CNVOS in odgovorni urednik spletne strani ne prevzemata nikakršne odgovornosti v primeru, če se spregleda kakšno pomembno informacijo ali drugo vsebino, objavljeno na svetovnem spletu ali posredovano CNVOS v objavo.

 

CNVOS ne prevzema nikakršne odgovornosti o točnosti in pravilnosti na spletni strani objavljenih informacij in vsebin, ne prevzema odgovornosti zaradi spremembe že objavljenih informacij ali vsebin in ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi obiskovalcu spletne strani nastala zaradi uporabe tam objavljenih informacij ali vsebin.

 

CNVOS ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe spletnih aplikacij iz 4. in 5. točke teh splošnih pogojev, zaradi v oglasih v aplikacijah navedenih informacij, zaradi neobjave oziroma izbrisa oglasa ali zaradi napak v delovanju aplikacij, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe aplikacij. V nobenem primeru CNVOS ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe aplikacij, vključno s škodo zaradi izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube ali okrnitve dobrega imena, izgube poslov ali izgube podatkov.

 

Nadalje CNVOS ne prevzema nikakršne odgovornosti zaradi škode, ki bi nastala obiskovalcu spletne strani ali uporabniku aplikacij, ki tečejo na spletni strani, pri njihovi uporabi ali pri kakršnikoli uporabi dokumentov, ki jih aplikacije izdelajo. Uporabnikom aplikacij priporočamo, da si redno izdelujejo varnostne kopije dokumentov, ki si jih izdelajo preko aplikacij na spletni strani, saj CNVOS ne odgovarja za morebitno izgubo teh dokumentov ali podatkov, ki jih ti vsebujejo.

6. PIŠKOTKI

Spletna stran uporablja izključno piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta. Brez teh piškotkov spletno mesto ne bi delovalo pravilno.

 

jsessionid

Piškotek se ustvari, ko uporabnik odpre spletno stran cnvos.si. Omogoča nam, da si zapomnimo uporabnikova dejanja tekom seje. Ko uporabnik zapre brskalnik, se piškotek izbriše.

csrftoken

Piškotek omogoča zaščito pred ponarejanjem zahtev oz. za  preprečevanje zlorabe vnosnih form in se uporablja izključno na straneh, ki od uporabnika zahtevajo vnos podatkov (aplikacija e-pravnik, elektronske prijavnice). Ko uporabnik zapre brskalnik, se piškotek izbriše.

sessionid

Piškotek za ohranjanje seje uporabnika, ki se uporablja izključno v aplikaciji e-pravnik. Z njim uporabnikom omogočamo, da lahko v istem brskalniku naknadno urejajo svoje dokumente, ustvarjene v aplikaciji e-pravnik. Piškotek je aktiven teden dni od vsakega nalaganja strani z e-pravnikom, to pomeni, da se z obiskovanjem spletnega mesta njegovo življenje podaljšuje.

7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

7.1. CNVOS NEVLADNIŠKE NOVICE

Postopek prijave in hramba privolitve

CNVOS nevladniške novice (v nadaljevanju tega poglavja: novice) pošiljamo na vaš elektronski naslov na podlagi vaše vnaprejšnje privolitve, ki se poda s klikom na posebno povezavo v prejetem elektronskem sporočilu, s čimer se potrdi tudi veljavnost in dostop do elektronskega naslova, na katerega želite novice prejemati. S potrditvijo tako podate CNVOS (Zavod center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana) privolitev za obdelavo tega elektronskega naslova kot osebnega podatka. 

Ob podaji vaše privolitve shranimo kopijo našega elektronskega sporočila, v  katerem ste s klikom podali privolitev za prejemanje novic, elektronski naslov, iz katerega je bila takšna privolitev dana ter datum in čas privolitve (v nadaljevanju tega poglavja: kopija privolitve). Kopijo privolitve hranimo kot dokazilo o vaši privolitvi za obdelavo osebnih podatkov.

 

Pošiljanje novic in uporaba elektronskega naslova

Elektronski naslov, na katerega ste ali boste naročili novice, bomo uporabljali izključno za pošiljanje teh novic in ga ne bomo posredovali v uporabo tretjim osebam, razen če bi od nas to zahteval zakon (kot npr. da v inšpekcijskem postopku nadzoru razkrijemo, komu je bila kakšno elektronsko sporočilo  poslano). Pri pošiljanju novic sodelujemo z  Danes je nov dan, Inštitutom za druga vprašanja, ki je naš trenutni ponudnik internetnih storitev in ki nastopa v vlogi t. i. »pogodbenega obdelovalca« oziroma »obdelovalca« teh podatkov. Z njim imamo pogodbo, po kateri  je zavezan, da vaš elektronski naslov uporablja izključno v imenu CNVOS ter da zagotavlja njegovo varstvo v skladu z vsakokratnimi veljavnimi predpisi in našimi navodili.

 

Odjava od novic in vaše pravice

Od prejemanja novic se lahko kadarkoli odjavite, tako da kliknete na ustrezno povezavo, ki se nahaja na dnu vsakokratnih novic ali tako, da nam pišete na info@cnvos.si. V primeru odjave vašega elektronskega naslova ne bomo več uporabljali za pošiljanje novic.

V primeru vaše odjave bomo zgolj hranili še kopijo vaše privolitve (ki vsebuje tudi vaš elektronski naslov), in sicer še toliko časa, kot smo na podlagi predpisov še lahko pozvani k njeni predložitvi. Trenutni zastaralni rok za tovrstne postopke znaša dve leti, zato bomo kopijo privolitve in s tem vaš elektronski naslov dokončno izbrisali iz naših evidenc najkasneje po poteku treh let od prejetja vaše odjave. Tovrstno hrambo kopije vaše privolitve utemeljujemo s svojim t.i. »zakonitim interesom«, saj lahko zgolj na takšen način zagotavljamo dokaz, da smo vaš elektronski naslov, do vaše odjave, zakonito uporabljali za posredovanje novic. Če menite, da vaš interes, upoštevajoč vaš konkreten položaj, prevlada nad našim interesom, nam to prosim sporočite na info@cnvos.si ali nas pokličete na 01/ 542 14 22 in bomo vašo situacijo individualno obravnavali.

 

7.2. UDELEŽBA NA JAVNIH DOGODKIH

Kot javni dogodek v tem poglavju se šteje javna prireditev ali javni shod, ki je bil predhodno prijavljen državnim organom (policiji ali upravni enoti) in tudi objavljen na njihovi spletni strani, kot tudi drugi naši javni dogodki, ki so pod enakimi pogoji dostopni komurkoli. Sem uvrščamo predvsem prireditve, festivale, konference, javne razglasitve nagrad, sejme ter zabavne, kulturne ali športne javne dogodke namenjene praznovanju ali druženju.

 

Postopek prijave in informacije o uporabi zbranih osebnih podatkov

Če je za udeležbo na javni dogodek potrebna predhodna prijava, bomo vaše podatke, oddane preko prijavnice, uporabili za potrebe organizacije javnega dogodka: da vam lahko na njem zagotovimo prosto mesto, gradiva in druge s tem povezane storitve (npr. da zagotovimo posebno vrsto prehrane, da omogočimo dostop do prireditvenega prostora in podobno).  Če je število mest na javnem dogodku vnaprej omejeno in bomo na podlagi prejetih prijav šele izbrali, kdo se bo javnega dogodka lahko udeležil, bomo prejete podatke uporabili tudi za izbor postopka udeležencev na javnem dogodku ter za njihovo obveščanje o odločitvi.

 

Vaša prijava  na javni dogodek pomeni vzpostavitev pogodbenega odnosa med osebo, navedeno v prijavi in CNVOS (Zavod center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana) oziroma zahtevo za vzpostavitev takšnega odnosa, če je število mest omejeno in se udeležence na podlagi prijave v predhodnem postopku šele izbere. V prejšnjem odstavku opisana obdelava osebnih podatkov zato temelji na takšnem »pogodbenem razmerju« oziroma »zahtevi« po sklenitvi takšnega razmerja.

 

V kolikor prijave na javni dogodek ne odda oseba, katere podatki so oddani preko prijavnice (npr. zastopnik organizacije prijavi drugega delavca v organizaciji), je obveznost osebe, ki prijavnico odda, da ima vsa potrebna soglasja prijavljene osebe ter da jo tudi opozori na v prijavnici in v teh pogojih navedena pojasnila in pravila.

 

Registracija prisotnih na javnem dogodku

Na nekaterih naših javnih dogodkih je potrebna registracija prisotnih udeležencev, saj te podatke potrebujemo za izpolnitev naših zahtev do vas ali za lastno poslovanje (npr. da vam lahko izdamo ali pošljemo potrdilo o udeležbi, da lahko izdamo račun in podobno). Če je javni dogodek financiran iz javnih sredstev, listo prisotnih udeležencev potrebujemo tudi za potrebe poročanja financerjem, kar je podrobneje pojasnjeno v naslednjem sklopu.

 

Na našem javnem dogodku se je možno registrirati na dva načina:

  • da se podpišete na skupno vnaprej izpolnjeno listo prisotnosti, ki bo tekom postopka krožila med vsemi prisotnimi udeleženci ali
  • da se pred začetkom javnega dogodka zglasite na mestu za potrditev prisotnosti in s podpisom na posebnem potrdilu potrdite svojo prisotnost.
 

Priporočamo uporabo prvega načina, ki nam olajša celotno poslovanje in pomeni tudi manj dokumentacije ter manjšo porabo papirja. To lahko naredimo samo z vašim soglasjem ob prijavi na javni dogodek, saj se bo v tem primeru del vaših osebnih podatkov (ime, priimek, organizacija iz katere prihajate in podpis) razkril tudi ostalim udeležencem javnega dogodka. Vključitev vaših osebnih podatkov na skupno listo pristnosti in morebitna seznanitev drugih udeležencev s tem podatki tako temelji na vašem soglasju.

 

Če vam takšen način morda  ne ustreza ali če vašega soglasja iz drugih razlogov  ne podate, je vaša obveznost, da se vsaj 10 minut pred začetkom javnega dogodka zglasite  na mestu, namenjenem za potrditev prisotnosti,  ki bo posebej označeno, in tam s podpisom posebnega potrdila potrdite svojo prisotnost.

 

Fotografiranje

Na javnem dogodku obstaja večja verjetnost, da boste kot udeleženec fotografirani ali posneti ter da bodo takšne fotografije ali posnetki javno objavljeni na spletu ali v medijih ali kako drugače dostopne širši javnosti. Z vašo udeležbo javnega dogodka štejemo, da to možnost dopuščate. Dejstvo, da se javnega dogodka udeležite in da se ob fotografiranju ne umaknete in torej ostajate na mestu javnega dogodka se šteje kot vaša privolitev k tovrstni obdelavi vaših osebnih podatkov (fotografij).

 
Rok hrambe osebnih podatkov

Če je javni dogodek financiran iz javnih sredstev, bomo vaše osebne podatke, ki ste nam jih poslali ob prijavi, in dokazilo o vaši prisotnosti na javnem dogodku (lista prisotnosti ali posebno potrdilo) hranili do 31. 12. 2023. Do tega datuma smo namreč zavezani k hrambi vse dokumentacije o izvedbi javnega dogodka.

 

Če javni dogodek ni financiran iz javnih sredstev, bomo vaše osebne podatke, ki ste nam jih poslali ob prijavi, in dokazilo o vaši prisotnosti na javnem dogodku (lista prisotnosti ali posebno potrdilo) hranili pet let od javnega dogodka, nato pa jih bomo v roku enega leta izbrisali.

 

Oba roka hrambe (do 31. 12. 2023 oziroma pet let od javnega dogodka) utemeljujemo s svojim t.i. »zakonitim interesom«, saj lahko zgolj tako izpolnimo svoje zaveze do financerja javnega dogodka oziroma te podatke potrebujemo za primer vaših ali naših pravnih zahtevkov iz naslova vaše udeležbe na javnem dogodku.

 

Če se kot udeleženec javnega dogodka s takšnimi roki hrambe ne strinjate, ker menite, da vaš interes, upoštevajoč vaš konkreten položaj, prevlada nad našim interesom, nam to  prosim sporočite na spodnje kontaktne podatke in bomo vašo situacijo individualno obravnavali.

 

Posredovanje vaših osebnih podatkov financerju javnega dogodka

Pri izvedbi nekaterih naših javnih dogodkov, za katere prejmemo od Ministrstva za javno upravo namenska sredstva, smo pogodbeno zavezani poročati tudi o udeležencih na teh dogodkih. V tem primeru registriramo udeležence na javnem dogodku, in sicer preko skupne liste prisotnosti ali z drugim potrdilom o prisotnosti, del vaših osebnih podatkov na teh dokumentih (ime in priimek, organizacija iz katere prihajate in podpis) pa posredujemo Ministrstvu za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana. Dostop do skupne liste prisotnosti ali drugega potrdila o prisotnosti bodo imeli tudi drugi državni ali evropski organi, ki izvajajo nadzor nad porabo javnih sredstev: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, Računsko sodišča Republike Slovenije, Evropska komisije in  Evropsko računsko sodišča ali njihovi pooblaščenci.

 

V primeru podrobnejšega nadzora nad porabo javnih sredstev, povezanih z organizacijo javnega dogodka, se lahko organi iz prejšnjega odstavka seznanijo tudi z vsemi drugimi osebnimi podatki, ki ste jih vpisali v prijavnico na javni dogodek in ki jih hranimo sami.

 

Posredovanje osebnih podatkov organom, ki izvajajo nadzor, utemeljujemo s svojim t.i. »zakonitim interesom«, saj lahko zgolj tako izpolnimo svoje zaveze do financerja javnega dogodka in mu verodostojno poročamo o številu udeležencev, kar je vse pogoj za pridobitev sredstev, nujnih za samo izvedbo javnega dogodka. Z drugimi besedami, brez takšnega posredovanja javnega dogodka ne moremo izvesti.

 

Če se kot udeleženec javnega dogodka s takšnim posredovanjem vaših osebnih podatkov ne strinjate, ker menite, da vaš interes, upoštevajoč vaš konkreten položaj, prevlada nad našim interesom, nam to  prosim sporočite na spodnje kontaktne podatke in bomo vašo situacijo individualno obravnavali.

 

Dodatne informacije

Če imate dodatna vprašanja glede varstva osebnih podatkov na naših javnih dogodkih ali če uveljavljate pravico do ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov, ki temelji na našem t.i. »zakonitem interesu«, nam pišete na info@cnvos.si ali nas pokličete na 01/ 542 14 22.

8. AVTORSKE PRAVICE

Vse vsebine, grafični in drugi elementi na spletni strani so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

V kolikor pri posamezni vsebini na spletni strani ni navedeno drugače, je vsebine spletne strani dovoljeno prosto reproducirati in distribuirati v elektronski obliki ali dajati na voljo javnosti, vse izključno za nepridobitne (nekomercialne) namene in pod pogojem, da se jih ne spreminja, ne predeluje in da se navede vira v obliki aktivne povezave z imenom »Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS«, ki kaže na spletno stran http://www.cnvos.si, iz katere je bila vsebina reproducirana.

Primer navedbe vira iz spletne strani cnvos.si bi tako bil:

»Vir: Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS«

 

Vsebin na spletni strani ni dovoljeno reproducirati, distribuirati ali predelovati v drugih oblikah ali uporabljati za komercialne namene brez predhodnega pisnega soglasja CNVOS.

9. KONTAKTNI PODATKI

V kolikor ste odkrili napako, netočnost, neažurnost ali drugo pomanjkljivost na spletni strani, nam to prosim sporočite na info@cnvos.si. Na isti naslov nam lahko sporočite tudi vaše zahteve za umik vaših osebnih podatkov iz spletne strani.

Vsak posameznik lahko od CNVOS zahteva, da umakne na spletni strani objavljene njegove osebne podatke, kar zajema tudi slikovni ali video posnetek, na katerem se posameznik pojavi. CNVOS bo v tem primeru osebne podatke nemudoma umaknil iz spletne strani, ne odgovarja pa za objavo teh podatkov posnetkov na drugih strežnikih, kjer jih objavijo druge osebe.