pravno obvestilo

KAZALO

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Lastnik spletne strani in spletne domene »cnvos.si« (v nadaljevanju spletna stran) je Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Povšetova 37, 1000 Ljubljana; matična številka: 1663364 (v nadaljevanju CNVOS).

Uporabo spletne strani (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine in podobno) in uporabo spletnih aplikacij na spletni strani (spletno brskanje, uporaba obrazcev, uporaba, izdelava dokumentov v spletnih aplikacijah in podobno) štejemo kot soglasje obiskovalca spletne strani, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe spletne strani. V kolikor se kot obiskovalec spletne strani ne strinjate s temi splošnimi pogoji, vas prosimo, da spletne strani ne uporabljate.

Pridružujemo si pravico, da te splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremenimo, tako da novo različico objavimo na spletni strani. Različica splošnih pogojev je razvidna iz datuma njihove zadnje spremembe, ki je zabeležena na dnu teh pogojev.

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran in vse njene posamezne dele, kot so razdelki, pod-strani ali aplikacije, ki tečejo na spletni strani, v kolikor za posamezen del izrecno ni določeno drugače.

2. VSEBINE IN APLIKACIJE NA SPLETNI STRANI

Obvestila, prispevki, članki, besedila in druge vsebine objavljene na spletni strani (v nadaljevanju vsebine) ter aplikacije, ki tečejo na spletni strani, smo izdelali z najboljšim namenom nevladnim organizacijam (v nadaljevanju NVO) in drugim obiskovalcem spletne strani podati koristne in uporabne vsebine za njihovo delo ali jim njihovo delo olajšati. Pri tem skušamo po svojih najboljših močeh z vzdrževanjem spletne strani zagotavljati točnost in pravilnost teh informacij in vsebin ter pravilno delovanje aplikacij.

Na spletni strani objavljamo predvsem informacije o dejavnostih in dogodkih, pobudah ter akcijah NVO, o ukrepih, ki zadevajo NVO, o možnostih vključevanja NVO v postopke odločanja in o drugih priložnostih in razpisih, relevantnih za NVO. Na spletni strani objavljamo le informacije, ki so v (neposredni ali posredni) povezavi z NVO ter v skladu s programsko zasnovo spletne strani, ko jo opredeljuje točka 3. teh splošnih pravil.

V spletni aplikaciji "razpisi za nvo" objavljamo lokalne, nacionalne in mednarodne javne razpise, na katere se lahko prijavijo NVO. Informacije o javnem razpisu objavimo, kot so na voljo v času objave na njihovi matični spletni strani, kar pomeni, da morebitni popravki ali spremembe javnega razpisa morda ne bodo objavljene tudi na naši spletni strani.

Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin ali aplikacij na spletni strani brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Na spletni strani so objavljene tudi povezave, ki kažejo na spletne strani drugih oseb. Na delovanje teh strani in na njihovo vsebino ne more vplivati in zato ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za točnost tam objavljenih informacij in vsebin.

Pravni nasveti in obvestila so vezana na datum objave, zato priporočamo, da preverite, ali so informacije glede na morebitne spremembe zakonodaje še aktualne. Zaradi specifičnosti sodne prakse in konkretnih lastnosti posameznih primerov pravni nasveti in obvestila morda ne bodo pravilna za vsako splošno opisano situacijo. 

Pravila glede omejitve odgovornosti pri uporabi vsebin in aplikacij na spletni strani se nahajajo v točki 5. teh splošnih pogojev.

3. PROGRAMSKA ZASNOVA SPLETNE STRANI IN CNVOS NEVLADNIŠKIH NOVIC

Spletna stran CNVOS (www.cnvos.si) ter CNVOS nevladniške novice se posredujejo preko elektronske pošte in vsebujejo vsebine o dejavnostih in dogodkih, pobudah ter akcijah nevladnih organizacij (NVO) doma in po svetu, o politikah, programih in ukrepih na nacionalni, EU in mednarodni ravni, o možnostih vključevanja NVO v postopke odločanja in o različnih priložnostih in razpisih, relevantnih za NVO, tako v okviru nacionalnih razpisov, EU programov kot tudi alternativnih virov financiranja, o pravnih novostih, o javnih dogodkih ter drugih priložnosti za NVO. Vsebujejo lahko tudi pozive k sodelovanju v kampanjah, dogodkih, anketah in drugih akcijah, kot tudi tržne vsebine v smislu ponudb za razne produkte ali storitve. Pri tem objavljamo samo vsebine, ki so v neposredni ali posredni povezavi z nevladnim sektorjem. 

 

Na spletni strani in v CNVOS nevladniških novicah objavljamo tudi vsebine, ki jih CNVOS v objavo posredujejo druge NVO. Takšne novice pred objavo ali pošiljanjem po elektronski pošti pregledamo ter po potrebi skrajšamo, lektoriramo ali kako drugače predelamo, da so skladne s celotno podobo spletne strani, načinom objavljanja vsebin na spletni strani ali v elektronskih novicah. Za takšne posredovane vsebine odgovarja NVO, ki je informacijo posredovala.

 

V primeru, da se na spletni strani ali v elektronskih novicah objavi informacija, ki je pridobljena iz drugih virov, se ob njej navede vir oziroma se na to opozori s spletno povezavo do vira.

 

Pridružujemo si pravico, da vsebin, ki jih dobimo s strani drugih oseb, ne objavimo na spletni strani in jih ne vključimo v elektronske novice, če ocenimo, da niso relevantne za NVO. Prav tako ne objavljamo vsebin, ki so žaljive, spodbujajo sovražni govor do katerihkoli skupin ali posameznikov ali za katere ocenimo, da bi njihova objava lahko pomenila kršitev ustave ali zakona. Na svoji spletni strani ali v elektronskih novicah tudi ne objavljamo propagandnih in drugih vabil na plačljive dogodke drugih organizatorjev, razen v primeru, ko je dogodek namenjen NVO ali če ocenimo, da utegne biti informacija o dogodku kljub njegovi plačljivosti za NVO zanimiva.

 

Pri oceni, ali je neka vsebina relevantna ali zanimiva za NVO, in oceni, ali krši ustavo ali zakon, je CNVOS povsem avtonomen.

 

V CNVOS nevladniških novicah vsako informacijo praviloma objavimo le enkrat. Večkratne objave iste informacije so mogoče v primeru obveščanja o CNVOS dejavnostih ali v izjemnih primerih, ko nas NVO zaprosi za dodatno pomoč pri informiranju, kot npr. v primeru težav s pridobivanjem udeležencev na njihovih dogodkih, v primeru pobud ali peticij, ki so ključnega pomena za nadaljnje delovanje organizacije in podobno.

 

Pri sprejemanju odločitev, ali se neka informacija v CNVOS nevladniških novicah objavi večkrat, je CNVOS povsem avtonomen.

 

Pridružujemo si pravico, da na spletni strani ali CNVOS nevladniških novicah ne objavimo informacij o plačljivih storitvah in izdelkih, ki so ali ki bi lahko bili konkurenčni izdelkom ali dejavnostim CNVOS.

4. SPLETNA APLIKACIJA ePRAVNIK

Ta točka se nanaša na uporabo spletne aplikacije ePravnik, ki je del spletne strani (v nadaljevanju te točke ePravnik).

Na CVNOS smo izdelali ePravnika z najboljšim namenom, da bi nevladnim organizacijam (NVO) ponudil možnost samostojne izdelave pravnih dokumentov glede na njihove individualne potrebe, ki bi bili skladni z veljavno zakonodajo in ki pridejo v poštev v večini primerov, v katerih se znajdejo NVO. Ne glede na to pa ne odgovarjamo za pravilnost izdelanih dokumentov in za njihovo skladnost z veljavnimi predpisi; uporabniki ePravnika dokumente, ki si jih izdelajo, uporabljajo izključno na lastno odgovornost. 

Dokumenti, ki jih izdela ePravnik, so vezani na datum objave, zato priporočamo, da preverite, ali so informacije in rešitve glede na morebitne spremembe zakonodaje še aktualne. Zaradi specifičnosti sodne prakse in konkretnih lastnosti posameznih primerov izdelani dokumenti morda ne bodo pravilni za vsako splošno opisano situacijo, v kateri bi se znašel uporabnik ePravnika.

Pridružujemo si pravico, da brez predhodnega obvestila prekinemo delovanje ePravnika, če je to potrebno zaradi tehničnih nadgradenj, posodobitev sistema ali zaradi poslovnih odločitev.

Pravila glede omejitve odgovornosti pri uporabi ePravnika se nahajajo v točki 5. teh splošnih pogojev.

5. OMEJITEV ODGOVORNOSTI PRI UPORABI SPLETNE STRANI IN APLIKACIJ

Obiskovalci spletne strani uporabljajo spletno stran, njene dele, vsebine in aplikacije, ki tečejo na spletni strani, izključno na lastno odgovornost.

 

CNVOS in odgovorni urednik spletne strani ne prevzemata nikakršne odgovornosti v primeru, če se spregleda kakšno pomembno informacijo ali drugo vsebino, objavljeno na svetovnem spletu ali posredovano CNVOS v objavo.

 

CNVOS ne prevzema nikakršne odgovornosti o točnosti in pravilnosti na spletni strani objavljenih informacij in vsebin, ne prevzema odgovornosti zaradi spremembe že objavljenih informacij ali vsebin in ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi obiskovalcu spletne strani nastala zaradi uporabe tam objavljenih informacij ali vsebin.

 

CNVOS ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe spletnih aplikacij na spletni strani, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe aplikacij. V nobenem primeru CNVOS ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe aplikacij, vključno s škodo zaradi izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube ali okrnitve dobrega imena, izgube poslov ali izgube podatkov.

 

Nadalje CNVOS ne prevzema nikakršne odgovornosti zaradi škode, ki bi nastala obiskovalcu spletne strani ali uporabniku aplikacij, ki tečejo na spletni strani, pri njihovi uporabi ali pri kakršnikoli uporabi dokumentov, ki jih aplikacije izdelajo. CNVOS zato uporabnikom aplikacij priporoča, da si redno izdelujejo varnostne kopije dokumentov, ki si jih izdelajo preko aplikacij na spletni strani, saj CNVOS ne odgovarja za morebitno izgubo teh dokumentov ali podatkov, ki jih ti vsebujejo.

6. PIŠKOTKI

Spletna stran uporablja izključno piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta. Brez teh piškotkov spletno mesto ne bi delovalo pravilno. Ti piškotki so:

jsessionid

Piškotek se ustvari, ko uporabnik odpre spletno stran. Piškotek nam omogoča, da si spletna stran zapomni uporabnikova dejanja tekom seje. Ko uporabnik zapre brskalnik, se piškotek izbriše.

csrftoken

Piškotek omogoča zaščito pred ponarejanjem zahtev oz. za  preprečevanje zlorabe pri obrazcih in se uporablja izključno na straneh, ki od uporabnika zahtevajo vnos podatkov (aplikacija e-pravnik, elektronske prijavnice). Ko uporabnik zapre brskalnik, se piškotek izbriše.

sessionid

Piškotek je namenjen ohranjanju seje uporabnika aplikaciie e-pravnik. Z njim uporabnikom omogočamo, da lahko v istem brskalniku naknadno urejajo svoje dokumente, ustvarjene v aplikaciji e-pravnik. Piškotek je aktiven teden dni od vsakega nalaganja strani z e-pravnikom, to pomeni, da se z obiskovanjem spletnega mesta njegova veljavnost in trajanje podaljšuje.

7. SPLOŠNI POGOJI UDELEŽBE NA CNVOS DELAVNICAH

CNVOS DELAVNICE

To poglavje se nanaša na izobraževalne dogodke, ki ga organizira CNVOS in na katerem se udeležencem poda določeno strokovno ali praktično znanje (kot npr. delavnice, seminarji in podobni dogodki) in kjer je udeležba plačljiva.

 

PLAČILO KOTIZACIJE

Kotizacija kot plačilo za udeležbo na delavnici se poravna v enkratnem znesku najmanj dva dni pred delavnico, na katero se organizacija prijavi. S posredovanjem izpolnjene in podpisane prijavnice prijavljeni organizaciji zagotovimo prosto mesto na delavnici,  organizacija pa s tem prevzame obveznost plačila kotizacije. Šteje se, da je dogovor o izvedbi delavnice sklenjen, ko prejmemo izpolnjeno prijavnico. V primeru, da se predstavnik organizacije ne udeleži delavnice, na katero se je organizacija prijavila in udeležbe ne odpove v skladu s temi pogoji, to ne vpliva na obveznost plačila kotizacije in se morebitna že plačana kotizacija v tem primeru ne vrača.

 

POPUSTI

20% popust za člane CNVOS.

20 % popust na drugega udeleženca iz iste organizacije, 30 % za tretjega in vse nadaljnje udeležence iz iste organizacije.

 

UDELEŽBA NA DELAVNICI

Udeležba na delavnicah je mogoča izključno pod pogojem, da je organizacija poravnala kotizacijo.

 

IZVEDBA DELAVNIC

Posamezno delavnico se izvede pod pogojem, da se nanjo prijavi najmanj deset organizacij. V primeru, da se na posamezno delavnico prijavi manj kot deset organizacij, se delavnica ne izvede in se o tem najmanj dva dni pred delavnico po elektronski pošti obvesti organizacije, ki so nanjo prijavljene ter se jim v roku nadaljnjih 15 dni vrne plačano kotizacijo. Delavnice potekajo v slovenskem jeziku. Zgolj izjemoma je del delavnic ali gradiv lahko tudi v tujem jeziku, na kar vnaprej posebej opozorimo na prijavnici.

Pridružujemo si pravico do spremembe datuma ali lokacije izvedbe delavnice, o čemer bomo obvestili organizacije, ki so se nanjo prijavile, najmanj tri dni vnaprej. Gradiva, ki jih uporabljajo predavatelji in izvajalci delavnic, so zaščitena avtorska dela. Za parkiranje na kraju dogodka poskrbijo udeleženci sami, zanj CNVOS ne odgovarja.

 

ODPOVED UDELEŽBE IN VRAČILO KOTIZACIJE

Organizacija, ki se je prijavila na delavnico, lahko odpove svojo prijavo najmanj 5 delovnih dni pred predvidenim datumom delavnice, in sicer tako, da nas o tem obvesti preko elektronske pošte na naslov: info@cnvos.si. V takšnem primeru se organizaciji vrne plačana kotizacija v roku 15 dni od prejema odpovedi. V primeru, da se organizacija prijavi na delavnico manj kot 5 delovnih dni pred predvidenim datumom delavnice, odpoved ni možna.

 

Več o varstvu osebnih podatkov si lahko preberete v točki 8.3 teh splošnih pogojev.

8. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

8.1. CNVOS NEVLADNIŠKE NOVICE

Postopek prijave in hramba privolitve

CNVOS pošilja CNVOS nevladniške novice (v nadaljevanju tega poglavja: novice) na vaš elektronski naslov na podlagi vaše vnaprejšnje privolitve, ki se poda s klikom na posebno povezavo v prejetem elektronskem sporočilu, s čimer se potrdi tudi veljavnost in dostop do elektronskega naslova, na katerega želite novice prejemati. S potrditvijo tako podate CNVOS (Zavod center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana) privolitev za obdelavo tega elektronskega naslova kot osebnega podatka. 

Ob podaji vaše privolitve shranimo kopijo našega elektronskega sporočila, v  katerem ste s klikom podali privolitev za prejemanje novic, elektronski naslov, iz katerega je bila takšna privolitev dana ter datum in čas privolitve (v nadaljevanju tega poglavja: kopija privolitve). Kopijo privolitve hranimo kot dokazilo o vaši privolitvi za obdelavo osebnih podatkov.

 

Pošiljanje novic in uporaba elektronskega naslova

Elektronski naslov, na katerega ste ali boste naročili novice, bomo uporabljali izključno za pošiljanje teh novic in ga ne bomo posredovali v uporabo tretjim osebam, razen če bi od nas to zahteval zakon (kot npr. da v inšpekcijskem postopku nadzoru razkrijemo, komu je bila kakšno elektronsko sporočilo  poslano). Pri pošiljanju novic sodelujemo z  Danes je nov dan, Inštitutom za druga vprašanja, ki je naš trenutni ponudnik internetnih storitev in ki nastopa v vlogi t. i. »pogodbenega obdelovalca« oziroma »obdelovalca« teh podatkov. Z njim imamo pogodbo, po kateri  je ta zavezan, da vaš elektronski naslov uporablja izključno v imenu CNVOS ter da zagotavlja njegovo varstvo v skladu z vsakokratnimi veljavnimi predpisi in našimi navodili.

 

Odjava od novic in vaše pravice

Od prejemanja novic se lahko kadarkoli odjavite, tako da kliknete na ustrezno povezavo, ki se nahaja na dnu vsakokratnih novic ali tako, da nam pišete na info@cnvos.si. V primeru odjave vašega elektronskega naslova ne bomo več uporabljali za pošiljanje novic.

V primeru vaše odjave bomo zgolj hranili še kopijo vaše privolitve (ki vsebuje tudi vaš elektronski naslov), in sicer še toliko časa, kot smo na podlagi predpisov še lahko pozvani k njeni predložitvi. Trenutni zastaralni rok za tovrstne postopke znaša dve leti, zato bomo kopijo privolitve in s tem vaš elektronski naslov dokončno izbrisali iz naših evidenc najkasneje po poteku treh let od prejetja vaše odjave. Tovrstno hrambo kopije vaše privolitve utemeljujemo s svojim t.i. »zakonitim interesom«, saj lahko zgolj na takšen način zagotavljamo dokaz, da smo vaš elektronski naslov, do vaše odjave, zakonito uporabljali za posredovanje novic.

8.2. UDELEŽBA NA JAVNIH DOGODKIH

Kot javni dogodek v tem poglavju se šteje javna prireditev ali javni shod, ki je bil predhodno prijavljen državnim organom (policiji ali upravni enoti) in tudi objavljen na njihovi spletni strani, kot tudi drugi naši javni dogodki ali dogodki javnega značaja, ki so pod enakimi pogoji dostopni komurkoli in se ne odvijajo v zaprtih skupinah. Sem uvrščamo predvsem prireditve, festivale, konference, javne razglasitve nagrad, sejme ter zabavne, kulturne ali športne javne dogodke, namenjene praznovanju ali druženju.

 

Postopek prijave in informacije o uporabi zbranih osebnih podatkov

Če je za udeležbo na javni dogodek potrebna predhodna prijava, bomo vaše podatke, oddane preko prijavnice, uporabili za potrebe organizacije javnega dogodka (da vam lahko na njem zagotovimo prosto mesto, gradiva in druge s tem povezane storitve, kot npr. posebno vrsto prehrane, da omogočimo dostop do prireditvenega prostora in podobno).  Če je število mest na javnem dogodku vnaprej omejeno in bomo na podlagi prejetih prijav šele izbrali, kdo se bo javnega dogodka lahko udeležil, bomo prejete podatke uporabili tudi za izbor postopka udeležencev na javnem dogodku ter za njihovo obveščanje o odločitvi.

Vaša prijava  na javni dogodek pomeni vzpostavitev pogodbenega odnosa s CNVOS (Zavod center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana) oziroma zahtevo za vzpostavitev takšnega odnosa, če je število mest omejeno in se udeležence na podlagi prijave v predhodnem postopku šele izbere. V prejšnjem odstavku opisana obdelava osebnih podatkov zato temelji na takšnem »pogodbenem razmerju« oziroma »zahtevi« po sklenitvi takšnega razmerja.

Če prijave na javni dogodek ne odda oseba, katere podatki so oddani preko prijavnice (npr. zastopnik organizacije prijavi drugega delavca v organizaciji), je obveznost osebe, ki prijavnico odda, da ima ustrezno pravno podlago za posredovanje osebnih podatkov  druge osebe preko prijavnice (npr. da ima soglasje takšne osebe) ter da takšno osebo tudi obvesti o obdelavi njenih osebnih podatkov, kot so navedeni v prijavnici in v teh pogojih.

 

Registracija prisotnih na javnem dogodku

Na nekaterih naših javnih dogodkih je potrebna registracija prisotnih udeležencev, saj te podatke potrebujemo za izpolnitev naših zahtev do vas ali za lastno poslovanje (npr. da vam lahko izdamo ali pošljemo potrdilo o udeležbi, da lahko izdamo račun, da se seznanimo, kdo se je dogodka sploh udeležil in podobno). Če je javni dogodek financiran iz javnih sredstev, listo prisotnih udeležencev potrebujemo tudi za potrebe poročanja financerjem, kar je podrobneje pojasnjeno v naslednjem sklopu.

Na našem javnem dogodku se je možno registrirati na dva načina:

  • da se podpišete na skupno vnaprej izpolnjeno listo prisotnosti, ki bo tekom dogodka krožila med vsemi prisotnimi udeleženci (kar pomeni, da se bodo podatki na skupni listi prisotnosti (ime, priimek, organizacija, podpis) lahko razkrili ostalim udeležencem usposabljanja ali
  • da se pred začetkom javnega dogodka zglasite na mestu za potrditev prisotnosti in s podpisom na posebnem potrdilu potrdite svojo prisotnost.

Priporočamo uporabo prvega načina, ki nam olajša celotno poslovanje in pomeni tudi manj dokumentacije ter manjšo porabo papirja. To lahko naredimo samo z vašim soglasjem ob prijavi na javni dogodek. Vključitev vaših osebnih podatkov na skupno listo pristnosti in morebitna seznanitev drugih udeležencev s tem podatki tako temelji na vaši privolitvi.

Če vam takšen način morda ne ustreza ali če privolitve iz drugih razlogov ne podate, je vaša obveznost, da se vsaj 10 minut pred začetkom javnega dogodka zglasite  na mestu, namenjenem za potrditev prisotnosti, ki bo posebej označeno, in tam s podpisom posebnega potrdila potrdite svojo prisotnost.

 

Fotografiranje

Na javnem dogodku obstaja večja verjetnost, da boste kot udeleženec fotografirani ali posneti ter da bodo takšne fotografije ali posnetki javno objavljeni na spletu ali v medijih ali kako drugače dostopne širši javnosti. Z vašo udeležbo javnega dogodka štejemo, da to možnost dopuščate. Dejstvo, da se javnega dogodka udeležite in da se ob fotografiranju ne umaknete in torej ostajate na mestu javnega dogodka, se šteje kot vaša privolitev k tovrstni obdelavi vaših osebnih podatkov (fotografij).

 

Rok hrambe osebnih podatkov

Če je javni dogodek financiran iz javnih sredstev, bomo vaše osebne podatke, ki ste nam jih poslali ob prijavi, in dokazilo o vaši prisotnosti na javnem dogodku (lista prisotnosti ali posebno potrdilo) hranili vse dokler smo financerju zavezani te podatke hraniti.

Pri dogodkih, ki jih financira Ministrstvo za javno upravo (in je kot financer tudi  naveden na prijavnici na dogodek) omenjene osebne podatke hranimo do 31. 12. 2023.

Pri dogodkih, ki jih financira DG REGION (in je kot financer tudi  naveden na prijavnici na dogodek) omenjene osebne podatke hranimo do 31. 12. 2024.

Če javni dogodek ni financiran iz javnih sredstev (in torej financer na prijavnici ni naveden) ali če gre za financerja, ki zgoraj ni posebej izpostavljen, bomo vaše osebne podatke, ki ste nam jih poslali ob prijavi, in dokazilo o vaši prisotnosti na javnem dogodku (lista prisotnosti ali posebno potrdilo) hranili pet let od javnega dogodka, nato pa jih bomo v roku enega leta izbrisali.

Zgornje roke hrambe (do 31. 12. 2023 oziroma do 31. 12. 2024 oziroma pet let od javnega dogodka) utemeljujemo s svojim t.i. »zakonitim interesom«, saj lahko zgolj tako izpolnimo svoje zaveze do financerja javnega dogodka oziroma te podatke potrebujemo za primer vaših ali naših pravnih zahtevkov iz naslova vaše udeležbe na javnem dogodku, ki zastarajo v petih letih po izvedbi dogodka.

 

Posredovanje vaših osebnih podatkov financerju javnega dogodka

Pri izvedbi nekaterih naših javnih dogodkov, za katere prejmemo od financerjev namenska sredstva, smo pogodbeno zavezani poročati tudi o udeležencih na teh dogodkih. V tem primeru registriramo udeležence na javnem dogodku, in sicer preko skupne liste prisotnosti ali z drugim potrdilom o prisotnosti, del vaših osebnih podatkov na teh dokumentih (ime in priimek, organizacija iz katere prihajate in podpis) pa posredujemo financerju.

Pri dogodkih, ki jih financira Ministrstvo za javno upravo (in je kot financer tudi  naveden na prijavnici na dogodek) bomo omenjene osebne podatke posredovali Ministrstvu za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Pri dogodkih, ki jih financira DG REGIO (in je kot financer tudi  naveden na prijavnici na dogodek) bomo omenjene osebne podatke posredovali DG Regio, Evropska komisija, B-1049 Bruselj, Belgija.

V obeh zgornjih primerih imajo dostop do skupne liste prisotnosti ali drugega potrdila o prisotnosti tudi drugi državni ali evropski organi, ki izvajajo nadzor nad porabo javnih sredstev: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, Računsko sodišča Republike Slovenije, Evropska komisije in  Evropsko računsko sodišča ali njihovi pooblaščenci.

V primeru podrobnejšega nadzora nad porabo javnih sredstev, povezanih z organizacijo javnega dogodka, se lahko financer ali organi iz prejšnjega odstavka seznanijo tudi z vsemi drugimi osebnimi podatki, ki ste jih vpisali v prijavnico na javni dogodek in ki jih hranimo sami.

Če je dogodek izveden v okviru projekta, kjer kot vodilni partner ne nastopa CNVOS, se bodo podatki o udeležencih (ime in priimek, organizacija iz katere prihajate in podpis) posredovali tudi vodilnemu partnerju projekta. V  teh primerih bo vodilni partner naveden na prijavnici na dogodek.

Posredovanje osebnih podatkov financerjem oziroma organom, ki izvajajo nadzor, utemeljujemo s svojim t.i. »zakonitim interesom«, saj lahko zgolj tako izpolnimo svoje zaveze do financerja javnega dogodka in mu verodostojno poročamo o številu udeležencev, kar je vse pogoj za pridobitev sredstev, nujnih za samo izvedbo javnega dogodka. Z drugimi besedami, brez takšnega posredovanja javnega dogodka ne moremo izvesti.

 

Dodatne informacije

Če imate dodatna vprašanja glede varstva osebnih podatkov na naših javnih dogodkih ali če uveljavljate pravico do ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov, ki temelji na našem t.i. »zakonitem interesu«, nam pišete na info@cnvos.si ali nas pokličete na 01/ 542 14 22 Uporabite lahko tudi poseben obrazec.

8.3. UDELEŽBA NA CNVOS DELAVNICAH

Kot CNVOS delavnica v tem poglavju se šteje izobraževalni dogodek, ki ga organizira CNVOS in na katerem se udeležencem poda določeno strokovno ali praktično znanje (kot npr. delavnice, seminarji in podobna usposabljanja, srečanja fokusnih skupine, delavnice, ki potekajo v ožjih, zaprtih skupinah in ki niso javnega značaja, srečanja, namenjena pripravi skupnih projektov in skupnih dejavnosti, iskanja partnerjev in podobno. Delavnica je lahko plačljiva (udeležba je možna samo s plačilom kotizacije) ali brezplačna.

 

Postopek prijave in informacije o uporabi zbranih osebnih podatkov

Podatke oddane preko prijavnice za delavnico (ime, priimek, kontaktni podatki, pretekla znanja, pričakovanja, itd.) bomo uporabili za potrebe organizacije delavnice (npr. da vam lahko na njem zagotovimo prosto mesto, da lahko vsebino delavnice prilagodimo udeležencem, da zagotovimo posebno vrsto prehrane).

Prijava  na delavnico pomeni vzpostavitev pogodbenega odnosa s CNVOS (Zavod center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana) oziroma zahtevo za vzpostavitev takšnega odnosa, če je število mest omejeno in se udeležence na podlagi prijave v predhodnem postopku šele izbere. V prejšnjem odstavku opisana obdelava osebnih podatkov zato temelji na takšnem »pogodbenem razmerju« oziroma »zahtevi« po sklenitvi takšnega razmerja.

Če prijave na delavnico ne odda oseba, katere podatki so oddani preko prijavnice (npr. zastopnik organizacije prijavi drugega delavca v organizaciji), je obveznost osebe, ki prijavnico odda, da ima ustrezno pravno podlago za posredovanje osebnih podatkov  druge osebe preko prijavnice (npr. da ima soglasje takšne osebe) ter da takšno osebo tudi obvesti o obdelavi njenih osebnih podatkov, kot so navedeni v prijavnici in v teh pogojih.

 

Registracija prisotnih na javnem dogodku

Na  delavnici je potrebna registracija prisotnih udeležencev, saj te podatke potrebujemo za izpolnitev naših zahtev do vas ali za lastno poslovanje (npr. da lahko izdamo ali pošljemo potrdilo o udeležbi, da lahko izdamo račun in podobno).

Na delavnici se je možno registrirati na dva načina:

  • da se podpišete na skupno vnaprej izpolnjeno listo prisotnosti, ki bo tekom usposabljanja krožila med vsemi prisotnimi udeleženci (kar pomeni, da se bodo podatki na skupni listi prisotnosti (ime, priimek, organizacija, podpis) lahko razkrili ostalim udeležencem usposabljanja ali
  • da se pred začetkom usposabljanja zglasite pri predavatelju in s podpisom na posebnem potrdilu potrdite svojo prisotnost.

Priporočamo uporabo prvega načina, ki nam olajša celotno poslovanje in pomeni tudi manj dokumentacije ter manjšo porabo papirja. Vključitev vaših osebnih podatkov na skupno listo pristnosti in morebitna seznanitev drugih udeležencev s tem podatki tako temelji na vašem soglasju.

Če vam takšen način morda  ne ustreza ali če vašega soglasja iz drugih razlogov  ne podate, je vaša obveznost, da se vsaj pet minut pred začetkom delavnice zglasite pri moderatorju ali predavatelju in tam s podpisom posebnega potrdila potrdite svojo prisotnost.

 

Rok hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke zbrane preko prijavnice, skupne liste prisotnosti in na individualnih potrdilih prisotnosti hranimo še pet let od delavnice, nato pa jih v roku enega leta izbrišemo.

Takšno hrambo utemeljujemo s svojim t.i. »zakonitim interesom«, saj podatke potrebujemo za primer vaših ali naših pravnih zahtevkov iz naslova vaše udeležbe na delavnici, ki  zastarajo v petih letih po izvedbi delavnice.

 

Posredovanje vaših osebnih podatkov financerju delavnice
Pri izvedbi nekaterih naših delavnic, za katere prejmemo od financerjev namenska sredstva, smo pogodbeno zavezani poročati tudi o udeležencih na teh delavnicah. V tem primeru registriramo udeležence na delavnici, in sicer preko skupne liste prisotnosti ali z drugim potrdilom o prisotnosti, del vaših osebnih podatkov na teh dokumentih (ime in priimek, organizacija iz katere prihajate in podpis) pa posredujemo financerju.

Pri dogodkih, ki jih financira Ministrstvo za javno upravo (in je kot financer tudi naveden na prijavnici na delavnico) bomo omenjene osebne podatke posredovali Ministrstvu za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana. Dostop do skupne liste prisotnosti ali drugega potrdila o prisotnosti tudi drugi državni ali evropski organi, ki izvajajo nadzor nad porabo javnih sredstev: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, Računsko sodišča Republike Slovenije, Evropska komisije in Evropsko računsko sodišča ali njihovi pooblaščenci.

V primeru podrobnejšega nadzora nad porabo javnih sredstev, povezanih z organizacijo delavnice, se lahko financer ali organi iz prejšnjega odstavka seznanijo tudi z vsemi drugimi osebnimi podatki, ki ste jih vpisali v prijavnico na javni dogodek in ki jih hranimo sami.

Če je dogodek izveden v okviru projekta, kjer kot vodilni partner ne nastopa CNVOS, se bodo podatki o udeležencih (ime in priimek, organizacija iz katere prihajate in podpis) posredovali tudi vodilnemu partnerju projekta. V teh primerih bo vodilni partner naveden na prijavnici na delavnico.

Posredovanje osebnih podatkov financerjem oziroma organom, ki izvajajo nadzor, utemeljujemo s svojim t.i. »zakonitim interesom«, saj lahko zgolj tako izpolnimo svoje zaveze do financerja javnega dogodka in mu verodostojno poročamo o številu udeležencev, kar je vse pogoj za pridobitev sredstev, nujnih za samo izvedbo javnega dogodka. Z drugimi besedami, brez takšnega posredovanja javnega dogodka ne moremo izvesti.

 

Dodatne informacije

Če imate dodatna vprašanja glede varstva osebnih podatkov na naših delavnicah ali če uveljavljate pravico do ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov, ki temelji na našem t.i. »zakonitem interesu«, nam pišete na info@cnvos.si ali nas pokličete na 01/ 542 14 22 Uporabite lahko tudi poseben obrazec.

8.4. POJASNILO O VAŠIH PRAVICAH GLEDE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Vsak posameznik, katerega osebne podatke obdelujemo, ima pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, njihovim popravkom ter v primeru pogojev, kot so določeni z veljavnimi predpisi, tudi pravico do izbrisa, do omejitve obdelave teh podatkov in do njihove prenosljivosti.

 

Če obdelava osebnih podatkov temelji na »zakonitem interesu« in menite, da vaš interes, upoštevajoč vaš konkreten položaj, prevlada nad našim interesom, nam to prosim sporočite na info@cnvos.si ali nas pokličete na 01/ 542 14 22 in bomo vašo situacijo individualno obravnavali. Uporabite lahko tudi poseben obrazec.

 

Če menite, da je na naši spletni strani objavljen vaš osebni podatek (npr. ime, elektronski naslov, fotografija) in za to ni ustrezne podlage, nam to prosim sporočite na info@cnvos.si, preko telefona  na 01/ 542 14 22 ali pa uporabite poseben obrazec.

 

Vsak posameznik ima tudi pravico do vložitve pritožbe na obdelavo njegovih osebnih podatkov pri Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija  (spletna stran: www.ip-rs.si).

9. SPLOŠNI POGOJI AKCIJE »5 ZA 500«‬

PONUDNIK
Ponudnik akcije »5 za 500« (v nadaljevanju akcija) je Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Povšetova 37, 1000 Ljubljana; matična številka: 1663364 (v nadaljevanju CNVOS).

 

SODELOVANJE V AKCIJI
V akciji lahko sodeluje, kdor pošlje CNVOS prijavo za sodelovanje v akciji preko spletnega obrazca (v nadaljevanju naročnik) in poravna na tej podlagi izdan račun do 31. januarja 2018. Šteje se, da je dogovor o sodelovanju v akciji sklenjen, ko naročnik plača izdan račun. Pogoj za sodelovanje v akcije je, da naročnik izdan račun plača v celoti do 31. januarja 2018. Sodelovanje v akciji ni pogojeno s članstvom v CNVOS.

 

UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJIH
Naročnik, ki izpolni pogoje za sodelovanje v akciji, pridobi pravico, da se njegovi predstavniki udeležijo petih različnih izobraževanj, ki jih bo v 2018 organiziral CNVOS. V okviru akcije se lahko enega izbranega izobraževanja udeleži samo en predstavnik naročnika. Če se predstavniki naročnika ne udeležijo petih izobraževanj v 2018, jim ta pravica ugasne in se ne prenaša v naslednje leto. Naročnik sam izbere izobraževanja, na katera napoti svoje predstavnike. CNVOS za vsako izobraževanje posebej določi maksimalno število udeležencev, ki še omogoča kvalitetno izvedbo izobraževanja in ki je določeno pri opisih izobraževanj. Če za določeno izobraževanje ni več prostih mest, ga naročnik ne more izbrati, zato CNVOS naročnikom priporoča, da izobraževanja izberejo čim prej in si tako zagotovijo mesto na izobraževanju. Naročnik izbere izobraževanje tako, da se nanj prijavi preko spletnega obrazca CNVOS.

 

IZVEDBA IZOBRAŽEVANJ
CNVOS si pridržuje pravico do spremembe datuma, lokacije izvedbe izobraževanja ali do odpovedi izobraževanja (npr. zaradi bolezni predavatelja ali prenizkega števila prijav), o čemer obvesti naročnika najmanj dva dni pred predvidenim izobraževanjem. V primeru odpovedi naročnik izbere drugo izobraževanje, kjer so še prosta mesta. Posamezno izobraževanje se izvede pod pogojem, da se nanj prijavi vsaj deset udeležencev. Gradiva, ki jih uporabljajo predavatelji, so zaščitena avtorska dela. Izobraževanje bodo potekala v slovenskem jeziku. Zgolj izjemoma je del izobraževanja ali gradiv lahko tudi v tujem jeziku, kar bo izpostavljeno v opisu izobraževanja. Za parkiranje na kraju izobraževanja poskrbijo udeleženci sami in CNVOS zanje ne odgovarja. CNVOS obvešča naročnika v skladu s temi pogoji po elektronski pošti na elektronski naslov, kot ga je naročnik navedel v prijavi na akcijo.

 

ODPOVED UDELEŽBE NA IZOBRAŽEVANJU
Naročnik lahko odpove udeležbo na že izbranem izobraževanju najmanj pet delovnih dni pred dnevom predvidenega izobraževanja. Če se naročnik prijavi na izobraževanje pet delovnih dni ali manj pred dnevom predvidenega izobraževanja, odpoved udeležbe na izobraževanju ni možna. Naročnik odpove udeležbo na izobraževanju tako, da o tem obvesti CNVOS preko elektronske pošte na naslov info@cnvos.si. Kot delovni dnevni se štejejo dnevi od ponedeljka do petka, razen če gre za dneve, ki so na podlagi zakona dela prosti. Če naročnik ne odpove udeležbe na izobraževanju v skladu s temi pogoji, se šteje, da je porabil ugodnost akcije udeležbe na tem izobraževanju, tudi če se ga njegov predstavnik izobraževanja ne udeleži.

10. AVTORSKE PRAVICE

Vse vsebine, grafični in drugi elementi na spletni strani so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

V kolikor pri posamezni vsebini na spletni strani ni navedeno drugače, je vsebine spletne strani dovoljeno prosto reproducirati in distribuirati v elektronski obliki ali dajati na voljo javnosti izključno za nepridobitne (nekomercialne) namene in pod pogojem, da se jih ne spreminja, ne predeluje in da se navede vira v obliki aktivne povezave z imenom »Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS«, ki kaže na spletno stran https://www.cnvos.si, iz katere je bila vsebina reproducirana.

Primer navedbe vira iz spletne strani cnvos.si bi tako bil:
»Vir: Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS«

Vsebin na spletni strani ni dovoljeno reproducirati, distribuirati ali predelovati v drugih oblikah ali uporabljati za komercialne namene brez predhodnega pisnega soglasja CNVOS.

11. KONTAKTNI PODATKI

V kolikor ste odkrili napako, netočnost, neažurnost ali drugo pomanjkljivost na spletni strani, nam to prosim sporočite na info@cnvos.si, preko telefona  na 01/ 542 14 22 ali pa uporabite poseben obrazec.

 

To pravno obvestilo je bilo nazadnje posodobljeno: 15. 10. 2018.