1 % dohodnine

Pravno obvestilo

Kazalo

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Lastnik spletne strani »cnvos.si« in spletne aplikacije »enprocent« (v nadaljevanju aplikacija) je Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Povšetova 37, 1000 Ljubljana; matična številka: 1663364 (v nadaljevanju CNVOS).

Uporabo aplikacije (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine, spletno brskanje, uporaba obrazcev, uporaba, izdelava dokumentov in podobno) štejemo kot soglasje obiskovalca aplikacije, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe. Če se ne strinjate s temi splošnimi pogoji, vas prosimo, da aplikacije ne uporabljate.

Pridružujemo si pravico, da te splošne pogoje in politiko zasebnosti kadarkoli in brez predhodne najave spremenimo, tako da novo različico objavimo na tem spletnem mestu. Različica dokumentov bo razvidna iz datuma zadnje spremembe, ki je zabeležen na dnu te objave. 

2. VSEBINE IN APLIKACIJE NA SPLETNI STRANI

Aplikacijo in njene vsebine smo izdelali z najboljšim namenom nevladnim organizacijam (v nadaljevanju NVO) in drugim obiskovalcem podati koristne in uporabne vsebine za njihovo delo ali jim njihovo delo olajšati. Pri tem skušamo po svojih najboljših močeh z vzdrževanjem spletne strani zagotavljati točnost in pravilnost teh informacij in vsebin ter pravilno delovanje aplikacij.

V aplikaciji objavljamo pogoje in pravila za pridobitev status nevladne organizacije v javnem interesu in pravila ter pogoje za namenitev dela dohodnine in seznam upravičencev do vsakoletnih donacij. Informacije objavimo, kot so na voljo v času objave na matičnih spletnih straneh (uradni list, FURS …), kar pomeni, da morebitni popravki ali spremembe ne bodo objavljene tudi na naši spletni strani.

Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin ali aplikacij na spletni strani brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

V aplikaciji so objavljene tudi povezave, ki vodijo do spletnih strani drugih organizacij (ministrstva, FURS, PISRS ...). Na delovanje teh strani in na njihovo vsebino ne moremo vplivati in zato ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za točnost tam objavljenih informacij in vsebin.

Podane vsebine so vezane na datum objave, zato priporočamo, da preverite, ali so informacije glede na morebitne spremembe zakonodaje še aktualne. 

3. OMEJITEV ODGOVORNOSTI PRI UPORABI SPLETNE STRANI IN APLIKACIJ

Obiskovalci spletne strani uporabljajo aplikacijo izključno na lastno odgovornost.

CNVOS in njegovi zaposleni ne prevzemajo nikakršne odgovornosti v primeru, če se spregleda kakšno pomembno informacijo ali drugo vsebino, objavljeno na svetovnem spletu ali posredovano CNVOS v objavo.

CNVOS ne prevzema nikakršne odgovornosti o točnosti in pravilnosti v aplikaciji objavljenih informacij in vsebin, ne prevzema odgovornosti zaradi spremembe že objavljenih informacij ali vsebin in ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi obiskovalcu aplikacije nastala zaradi uporabe tam objavljenih informacij ali vsebin.

CNVOS tudi ne jamči za uspešnost uporabe aplikacije. V nobenem primeru CNVOS ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe aplikacije, vključno s škodo zaradi izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube ali okrnitve dobrega imena, izgube poslov ali izgube podatkov.

Nadalje CNVOS ne prevzema nikakršne odgovornosti zaradi škode, ki bi nastala obiskovalcu oziroma uporabniku aplikacije pri uporabi ali pri kakršni koli uporabi dokumentov, ki jih aplikacija izdela. CNVOS zato uporabnikom aplikacije priporoča, da si redno izdelujejo varnostne kopije dokumentov, ki si jih izdelajo preko aplikacije na spletni strani, saj CNVOS ne odgovarja za morebitno izgubo teh dokumentov ali podatkov, ki jih ti vsebujejo.

CNVOS ne odgovarja za motnje in prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do storitev aplikacije. 

4. PIŠKOTKI

Spletna stran uporablja izključno piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta. Brez teh piškotkov spletno mesto ne bi delovalo pravilno. Ti piškotki so:

csrftoken

Piškotek omogoča zaščito pred ponarejanjem zahtev oz. za  preprečevanje zlorabe pri obrazcih in se uporablja izključno na straneh, ki od uporabnika zahtevajo vnos podatkov (aplikacija e-pravnik, elektronske prijavnice). Ko uporabnik zapre brskalnik, se piškotek izbriše.

sessionid

Piškotek je namenjen ohranjanju seje uporabnika aplikaciie e-pravnik. Z njim uporabnikom omogočamo, da lahko v istem brskalniku naknadno urejajo svoje dokumente, ustvarjene v aplikaciji e-pravnik. Piškotek je aktiven teden dni od vsakega nalaganja strani z e-pravnikom, to pomeni, da se z obiskovanjem spletnega mesta njegova veljavnost in trajanje podaljšuje

floater-modal-closed 

Ta piškotek si zapomni, da ste pojavno okno s pomembnim sporočilom že videli in zaprli. 

5. SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE APLIKACIJE 1 % DOHODNINE ZA NAMENITEV DOHODNINE

Vsak davčni zavezanec rezident v RS lahko do 1 % svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam. Aplikacija omogoča enostavno izbiranje prejemnikov za namenitev donacije 1 % dohodnine.

Ko izberete upravičenca do donacij, vam aplikacija ponuja možnost, da obrazec za namenitev dela dohodnine izpolnite elektronsko in obrazec posredujete CNVOS, da ga posreduje na pristojni Finančni urad Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS).

Če se odločite za možnost, da izpolnjen in podpisan obrazec na FURS posreduje CNVOS, najprej elektronsko izpolnite obrazec in ga elektronsko podpišete (z miško oziroma prstom ali digitalnim svinčnikom). Pravilno in popolno izpolnjen obrazec posredujete na CNVOS s klikom na polje »Potrdi in pošlji obrazec na CNVOS«. Po posredovanju si lahko kopijo dokumenta tudi prenesete.

V primeru uspešnega posredovanja se vam bo izpisalo naslednje besedilo: Hvala, prejeli smo vaš obrazec. Če imate kakršna koli vprašanja, nam pišite na info@cnvos.si.

CNVOS prejete obrazce enkrat mesečno posreduje na FURS. Obrazce bomo posredovali na FURS vsakega 28. v mesecu, razen decembra, ko bomo obrazce posredovali  že 20. v mesecu. CNVOS se zavezuje vaš obrazec posredovati na FURS, ne odgovarja pa za obdelavo vašega obrazca s strani FURS.

CNVOS si pridržuje pravico, da na FURS posreduje le popolno izpolnjene in podpisane prejete obrazce.

CNVOS ne odgovarja za točnost posredovanih dokumentov, čas poštnih storitev in obdelavo dokumenta pri FURS. V kolikor želite dokument na FURS posredovati na točno določen dan in imeti nadzor nad pošto vam svetujemo, da aplikacijo uporabite tako, da si dokument v obliki pdf prenesete in obrazec pošljete sami.

CNVOS si pridržuje pravico, da brez prehodnega obvestila prekine delovanje aplikacije 1 % dohodnine, če je to potrebno zaradi tehničnih nadgradenj, posodobitev sistema ali poslovnih odločitev. 

6. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

I.

Če obrazec za namenitev dela dohodnine izpolnite v aplikaciji in izberete možnost, da obrazec sami pošljete na FURS in prenesete pdf datoteko, ne shranjujemo nobenih vaših podatkov.

 

II. Politika zasebnosti v primeru, ko izberete možnost, da CNVOS posreduje obrazec na FURS

INFORMACIJE O UPORABI ZBRANIH OSEBNIH PODATKOV

Obrazec za namenitev dela dohodnine vsebuje vaše osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonsko številko, elektronski naslov, poštno številko, kraj in davčno številko ter lastnoročni podpis). Tako posredovane osebne podatke bomo uporabili le za namen posredovanja vašega prejetega obrazca za namenitev dela dohodnine na FURS.

Posredovanje obrazca pomeni vzpostavitev pogodbenega odnosa s CNVOS (Zavod center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana, ki ima položaj upravljalca vaših osebnih podatkov). V prejšnjem odstavku opisana obdelava osebnih podatkov zato temelji na takšnem »pogodbenem razmerju«. Pogodbeno razmerje se vzpostavi, ko prejmete potrdilo aplikacije: Hvala, prejeli smo vaš obrazec. Če imate kakršna koli vprašanja, nam pišite na info@cnvos.si.

Dogovorjeno storitev lahko opravimo le, če nam zaupate vse potrebne podatke, saj bo le tako obrazec za namenitev dohodnine pri FURS veljavno sprejet. Obrazec tako vsebuje le tiste podatke, ki jih predvideva tudi obrazec, ki je dostopen na spletni strani FURS. Ime, priimek, naslov, poštna številka, kraj, davčna številka in lastnoročni podpis se zbira za namen identifikacije vas kot davčnega zavezanca. Telefonska številka in elektronski naslov se zbirata za namen možnosti preverbe in lažjega kontaktiranja vas s strani FURS (v primeru morebitno nepopolnega obrazca).

Če obrazca ne odda oseba, katere podatki so oddani preko obrazca, je obveznost osebe, ki obrazec odda, da ima ustrezno pravno podlago za posredovanje osebnih podatkov druge osebe (npr. da ima soglasje takšne osebe) ter da takšno osebo tudi obvesti o obdelavi njenih osebnih podatkov, kot so navedeni v obrazcu in v teh pogojih. Opozarjamo, da lažno predstavljanje lahko pomeni storitev kaznivega dejanja.

2. ROK HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Obrazce na FURS posredujemo enkrat mesečno, in sicer 28. v mesecu, razen decembra, ko obrazce na FURS posredujemo že 20. v mesecu.

Osebne podatke zbrane preko posredovanega obrazca hranimo še en dan po posredovanju obrazca na FURS, nato pa jih izbrišemo.

Takšno hrambo utemeljujemo s svojim zakonitim interesom, saj podatke potrebujemo za primer težave s pošto pri posredovanju dokumentov.

3. POSREDOVANJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Glede na namen aplikacije in sklenitve pogodbenega razmerja, vaše osebne podatke posredujemo Finančni upravi Republike Slovenije, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z namenom, da obdela posredovani obrazec – vašo vlogo za namenitev dela dohodnine.

Naša spletna stran, preko katere se izpolni tudi obrazec za namenitev dela dohodnine, gostuje pri Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja, ki je naš trenutni ponudnik internetnih storitev in ki nastopa v vlogi t. i. »pogodbenega obdelovalca« oziroma »obdelovalca« teh podatkov. Z njimi imamo sklenjeno pogodbo, po kateri so zavezani, da vaše osebne podatke uporabljajo izključno v našem imenu ter da zagotavljajo njihovo varstvo v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi in našimi navodili.

Vaše osebne podatke lahko obdelujejo tudi druge fizične ali pravne osebe, ki nam nudijo običajne internetno komunikacijske storitve, kot so ponudniki telekomunikacijskih storitev in druge osebe, ki nam nudijo podporne storitve.

4. POJASNILO O VAŠIH PRAVICAH GLEDE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Vsak posameznik, katerega osebne podatke obdelujemo, ima pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, njihovim popravkom ter v primeru pogojev, kot so določeni z veljavnimi predpisi, tudi pravico do izbrisa, do omejitve obdelave teh podatkov in do njihove prenosljivosti.

Če obdelava osebnih podatkov temelji na zakonitem interesu in menite, da vaš interes, upoštevajoč vaš konkreten položaj, prevlada nad našim interesom, nam to prosim sporočite na info@cnvos.si ali nas pokličite na 01/ 542 14 22 in bomo vašo situacijo individualno obravnavali. Uporabite lahko tudi poseben obrazec.

Vsak posameznik ima tudi pravico do vložitve pritožbe na obdelavo njegovih osebnih podatkov pri Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija (spletna stran: www.ip-rs.si).

5. DODATNE INFORMACIJE

Če imate dodatna vprašanja glede varstva osebnih podatkov glede varstva podatkov pri pošiljanju vašega obrazca za namenitev dela dohodnine na FURS ali če uveljavljate pravico do ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov, nam pišite na info@cnvos.si ali nas pokličite na 01/542 14 22. Uporabite lahko tudi poseben obrazec.

 

Ljubljana, 7. 12. 2021, posodobljeno 6. 6. 2024