publikacije

Priročniki za nevladne organizacije

Uroš Bonšek

Priročnik, ki vam pojasni, zakaj mora biti pripovedovanje zgodb najpomembnejši način nevladniškega komuniciranja, in vas po korakih nauči, kaj vse dobra zgodba vsebuje, kako je sestavljena in kako jo morate razvijati in promovirati.

Storytelling za nevladnike

 

Katja Nared in Uroš Bonšek

Zbirka 10 intervjujev z vodji za odnose z javnostjo tako velikih poslovnih sistemov kot start-upov, zakaj podpirajo nevladne organizacije pri njihovem delovanju, kako z njimi sodelujejo in kaj od njih pričakujejo. 

Dobra zgodba – ključ, ki odklepa sponzorska in donatorska vrata
 

Špela Polak

Priročnik na temo učinkovitega komuniciranja za nevladnike, pri katerem je avtorica vsebino črpala iz svojih dolgoletnih izkušenj sodelovanja z različnimi nevladnimi in vladnimi organizacijami ter gospodarskimi družbami.

Učinkovito komuniciranje za nevladniki

 

Tina Divjak in Veronika Vodlan
Priročnik o pisanju in vodenju projektov. Vsako poglavje se začne s konkretnim primerom, z zgodbo, ki je nato podprta z nalogami in vprašanji v premislek, poglavje se konča še z najpomembnejšimi praktičnimi napotki.

Kaj da, kaj ne, kako in kdaj. Vodenje projektov

 

Veronika Vodlan

V priročniku je podrobneje predstavljenih 10 uspešnih slovenskih fundraising akcij. Želimo si, da bi vam bile v navdih in vas opogumile, da se tudi sami podate na pot pridobivanja donatorskih sredstev.

10 uspešnih fundraising akcij v Sloveniji

 

Jože Gornik in Veronika Vodlan

Hitri nasveti za organizacijo dogodkov in priložnosti za zbiranje novih finančnih sredstev, ki so predstavljeni v privlačni in razumljivi obliki.

Fundraising hitri recepti odličnega okusa

 

Matej Cepin

Priročnik za vodilne kadre v NVO, ki vedo, da so prav oni kot vodje prvi odgovorni, da artikulirajo želeno smer razvoja, in moderatorje, ki na poti strateškega načrtovanja pomagajo organizacijam kot njihovi notranji ali zunanji sodelavci.

Strateško načrtovanje Delovni listi

 

 

Priročniki za državne institucije

Goran Forbici, Tina Divjak, Sašo Kronegger, Milena Škrl Marega (Izdal: MJU)

Priročnik je namenjen vsem pripravljalcem predpisov za lažje načrtovanje, izvajanje in vrednotenje procesov vključevanja javnosti v pripravo predpisov. Pri tem pod izrazom »predpisi« niso mišljeni samo zakoni, uredbe, pravilniki ipd., ampak tudi razni razvojni in strateški dokumenti (strategije, resolucije, izvedbeni načrti …), pri katerih je vključevanje javnosti vsaj enako pomembno.

Priročnik za načrtovanje in izvajanje posvetovalnih procesov

 

Tina Divjak, Goran Forbici, Milena Škrl Marega (Izdal: MJU)

Smernice so namenjene vsem pripravljalcem predpisov za lažje načrtovanje in izvajanje procesov posvetovanja z javnostjo/mi. Pripravljene so po korakih in za vsakega vsebujejo osnovna pojasnila. Dodane so tudi matrice, ki nam korake pomagajo načrtovati in izvesti.

Smernice za vključevanje javnosti v pripravo predpisov

 

Tina Divjak in Goran Forbici

Priročnik, zasnovan kot orodje za pomoč pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju nacionalnih javnih razpisov za sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij.

Javni razpisi za nevladne organizacije

 

  

Priročniki za občine

Smernice občinam nudijo orodje za učinkovitejše vključevanje občanov pri sprejemanju pomembnejših odločitev v občini in prikazujejo ključne korake vključevanja občanov v odločanje ter različne nasvete in navodila. Smernice je pripravila delovna skupina, ki so jo sestavljali predstavniki SOS, MJU, CNVOS in regionalnih stičišč NVO.

Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini

 

Monika Kostanjevec, Tina Divjak, Petra Cilenšek, Bojan Golčar in Samo Vesel

Priročnik, ki je zasnovan kot orodje za pomoč slovenskim občinam pri izvajanju javnih razpisov za sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij, korak za korakom bralca vodi skozi postopek izvedbe javnega razpisa.

Financiranje nevladnih organizacij na lokalnem nivoju Priloga: Predplačila za financiranje NVO tudi na lokalni ravni

 

Monika Kostanjevec, Rok Primožič

Smernice ponujajo nasvete, kako je možno razpise poenostaviti na način, da je postopek še vedno skladen z zakonodajo, pregleden in transparenten. Vključujejo predvsem praktične napotke in glavne poudarke, kaj vse je treba upoštevati pri pripravi, izvedbi, zaključku in vrednotenju javnih razpisov.

Smernice za izvajanje občinskih javnih razpisov

 

Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij

Regionalno poročilo Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij (CSOSI) za Srednjo in Vzhodno Evropo ter Evrazijo je letno poročilo, ki prikazuje razvoj okolja in zmogljivosti civilnodružbenih organizacij po posameznih državah. Projekt financira United States Agency for International Development (USAID) z dotacijo iz projekta Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij, ki ga izvaja FHI 360 v sodelovanju z lokalnimi partnerji iz posameznih držav.

Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij 2021 za Srednjo in Vzhodno Evropo ter Evrazijo

Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij 2020 za Srednjo in Vzhodno Evropo ter Evrazijo Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij 2019 za Srednjo in Vzhodno Evropo ter Evrazijo  Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij 2018 za Srednjo in Vzhodno Evropo ter Evrazijo Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij 2017 za Srednjo in Vzhodno Evropo ter Evrazijo  Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij 2016 za Srednjo in Vzhodno Evropo ter Evrazijo  Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij 2015 za Srednjo in Vzhodno Evropo ter Evrazijo  Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij 2014 za Srednjo in Vzhodno Evropo ter Evrazijo  Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij 2013 za Srednjo in Vzhodno Evropo ter Evrazijo  Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij 2012 za Srednjo in Vzhodno Evropo ter Evrazijo  Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij 2011 za Srednjo in Vzhodno Evropo ter Evrazijo  Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij 2010 za Srednjo in Vzhodno Evropo ter Evrazijo 

 

To aktivnost financira Ameriška agencija za mednarodni razvoj United States Agency for International Development (USAID) z donacijo iz projekta CSOSI, ki ga izvaja FHI 360.

Poročilo Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij 2020 za Slovenijo prikazuje zmogljivosti in pogoje za delovanje civilnodružbenih organizacij v Sloveniji, in sicer na področju pravnega okolja, organizacijskih zmogljivosti, finančne sposobnosti, zagovorništva, izvajanja storitev, sektorske infrastrukture in javne podobe. Poročilo financira United States Agency for International Development (USAID) z dotacijo iz projekta Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij, ki ga izvaja FHI 360 z lokalnimi partnerji. CNVOS je partner za pripravo poročila Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij za Slovenijo. 

Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij 2021 za Slovenijo

Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij 2020 za Slovenijo  Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij 2019 za Slovenijo Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij 2018 za Slovenijo Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij 2017 za Slovenijo  Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij 2016 za Slovenijo  Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij 2015 za Slovenijo  Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij 2014 za Slovenijo  Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij 2013 za Slovenijo  Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij 2012 za Slovenijo  Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij 2011 za Slovenijo  Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij 2010 za Slovenijo 

 

To aktivnost financira Ameriška agencija za mednarodni razvoj United States Agency for International Development (USAID) z donacijo iz projekta CSOSI, ki ga izvaja FHI 360.