kontakt

KONTAKT ZA SLOVENSKE ORGANIZACIJE

 

Prijava nepravilnosti ali pritožbe

V primeru suma, da je pri izvajanju programa Impact4values prišlo do nepravilnosti, slabega upravljanja ali korupcije, prosimo, da nam to sporočite s prijavo. Prijavo bo pritožbena komisija obravnavala zaupno. S povratnimi informacijami vas bomo kontaktirali v roku desetih delovnih dni. Prijavo lahko oddate tudi anonimno. Prijavo je mogoče oddati na elektronski naslov pritozbe.cerv@cnvos.si.

Prijava naj vsebuje naslednje informacije:

  • Opis nepravilnosti (ki naj vključuje tudi informacije o tem, ali gre za sum ali dejanske nepravilnosti ter kako je do tega prišlo),
  • Obdobje ali čas, na katerega se nepravilnosti nanašajo (kdaj je prišlo do nepravilnosti oz. obdobje, ko je prihajalo do nepravilnosti),
  • Kako ste ugotovili, da je prišlo ali prihaja do nepravilnosti,
  • Identifikacija oseb ali pravnih oseb, ki so povezane z nepravilnostmi (v kateri organizaciji se nepravilnosti dogajajo ali so se zgodile),
  • Druge relevantne informacije.

Pritožbena komisija, ki jo sestavljajo predstavnik CNVOS kot vodilne organizacije Programa I4V in dva zunanja člana, eden iz Slovenije in eden iz Hrvaške, bo obravnavala tudi pritožbe na odločitve o izboru projektov.

Kontakt za pritožbeno komisijo

E-NASLOVpritozbe.cerv@cnvos.si
TELEFON: +386 1 542 14 22; +386 40 506 388

 

V primeru suma, da je pri izvajanju programa Impact4values prišlo do zlorabe sredstev EU, lahko prijavo oddate tudi na Evropski urad za boj proti goljufijam. Vse o postopku prijave najdete na spletni strani Urada OLAF

 

_________________________________

Financirano s strani Evropske unije. Vsebina strani, izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.