predstavniki nvo

NVO predstavniki in poročila o delu

 

preprečevanje nasilja Tanja Hrovat Svetičič  31. 3. 2022 tanja.hrovat-sveticic@drustvo-dnk.si
zasvojenost Suzana Puntar  31. 3. 2022 suzana.puntar@projektclovek.si
duševno zdravje Andreja Vučak  31. 3. 2022 andreja.vucak@altra.si
brezdomstvo Bojan Kuljanec  31. 3. 2022 bojan.kuljanac@kraljiulice.org
otroci in mladostniki Marija Vrhovnik  31. 3. 2022 preventiva@misss.org
starejši Katja Krivec  31. 3. 2022 dca@dca-ljubljana.org
podporno bivanje invalidov in mreža drugih programov za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov, socialno vključevanje Romov, specialistična podpora žrtvam kaznivih dejanj in druga področja, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi as. dr. Simona Gerenčar  31. 3. 2022 zdruzenje.dlan@gmail.com
  ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  

Poročila predstavnic_kov

Poročilo predstavnice Andreje Vučak, februar - avgust 2022 Poročilo predstavnika Bojana Kuljanca, februar-avgust 2022 Poročilo predstavnice Katje Krivec, februar-avgust 2022 Poročilo predstavnice Suzane Puntar, februar-avgust 2022 Poročilo predstavnice Marije Vrhovnik, februar-avgust 2022 Poročilo predstavnice as. dr. Simone Gerenčar, februar-avgust 2022 Poročilo predstavnice Tanje Hrovat Svetičič, februar-avgust 2022 

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Tonja Jerele 8. 3. 2023

tonja.jerele@gmail.com

Poročila predstavnice NVO

 /

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
dr. Peter Merc 6. 2. 2023

peter@lemur.legal

Poročila predstavnika NVO

 /

 

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Inga Remeta 15. 11. 2022 inga@glej.si
Ines Kežman 15. 11. 2022 ines.kezman@motovila.si
Borut Pelko 15. 11. 2022 borut.pelko@lokalpatriot.si
dr. Tomaž Simetinger 15. 11. 2022 tomaz.simetinger@gmail.com
Uroš Veber 15. 11. 2022 uveber@gmail.com
Petra Hazabent 15. 11. 2022 petra.hazabent@nagib.si
Mija Aleš 15. 11. 2022 mija.in.ostali@siol.net

Poročila predstavnikov/c NVO

/

 

ARHIV: Delovna skupina za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi

IME IN PRIIMEK PREDSTAVNICE DATUM IMENOVANJA E-POŠTA  
Nika Bezeljak 28. 1. 2019 nika@moment.si
Miha Kosovel 28. 1. 2019 miha.kosovel@razpotja.si
Teja Reba 28. 1. 2019 teja@cityofwomen.org
Tomaž Zaniuk 28. 1. 2019 tomaz.zaniuk@asociacija.si
Tanja Hladnik 13. 12. 2019 tanja.hladnik@isolacinema.org

* Mandat delovne skupine je bil vezan na mandat ministra. Z zamenjavo vlade je zato delovna skupina prenehala delovati. Minister Simoniti je napovedal, da nove skupine ne bo ustanovil.

Poročila predstavnic in predstavnikov NVO

Poročilo predstavnika Tomaža Zaniuka za obdobje od januarja do aprila 2019 Poročilo predstavnika Tomaža Zaniuka za obdobje od maja do septembra 2019Poročilo predstavnika Tomaža Zaniuka za obdobje od oktobra 2019 do januarja 2020 

 

 

Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Urban Birsa  29. 9. 2015 info@oro3cnc.si
Primož Gril  29. 9. 2015 primoz.gril@triglav.si
Tatjana Rant 7. 10. 2022 tatjana.rant@boreo.si

Poročila predstavnika NVO

Poročilo predstavnika Jureta Trbiča, februar - avgust 2022 Poročilo predstavnika Jureta Trbiča, julij 2021 - januar 2022 Poročilo predstavnika Jureta Trbiča, julij 2020 - junij 2021 Poročilo predstavnika Jureta Trbiča, februar - julij 2020 Poročilo predstavnika Jureta Trbiča, oktober 2019 - januar 2020 Poročilo predstavnika Jureta Trbiča, maj - september 2019 


Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti občinskega redarstva Občine Idrija

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Edvard Tratnik  29. 5. 2015 edi.tratnik@gmail.com

Poročila predstavnika NVO 

Poročilo predstavnika Edvarda Tratnika, julij 2021 - januar 2022

 

Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva v Mestni občini Kranj

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Maruša Strniša  14. 5. 2010 marussa.s@gmail.com

 

Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva v Mestni občini Ljubljana

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Goran Forbici   1. 7. 2014 goran.forbici@cnvos.si

Poročila predstavnika

Poročilo predstavnika Gorana Forbicija, februar - julij 2020

 

Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti občinskega redarstva pri Mestni občini Slovenj Gradec

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Matej Jeromel  6. 3. 2015 mjeromel@gmail.com

Poročila predstavnika NVO

Poročilo predstavnika Mateja Jeromla, julij 2021 - januar 2022 Poročilo predstavnika Mateja Jeromla, februar - julij 2020  Poročilo predstavnika Matjaža Jeromla, januar - april 2019  

 

Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Anka Pintar 7. 10. 2022 anka@zavod-tri.org

Poročila predstavnice NVO

/

ARHIV: Poročila predstavnika NVO

Poročilo predstavnika Jureta Trbiča, februar - avgust 2022 Poročilo predstavnika Jureta Trbiča, julij 2021 - januar 2022 Poročilo predstavnika Jureta Trbiča, julij 2020 - junij 2021 Poročilo predstavnika Jureta Trbiča, februar - julij 2020 Poročilo predstavnika Jureta Trbiča, oktober 2019 - januar 2020  Poročilo predstavnika Jureta Trbiča, maj - september 2019 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Katarina Bervar Sternad 15. 11. 2022 katarina.bervar-sternad@pic.si

Poročila predstavnice

/

 

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Tomaž Ogrin 12. 7. 2021 tomaz.ogrin@ijs.si
Namestnik: Martin Ivan Rahten 12. 7. 2021 martin.rahten@yahoo.com

Poročila predstavnika NVO

⃰  Predstavnik je sporočil, da je 1. ustanovna seja Komisije sklicana za 6. 9. 2022.

 Poročilo predstavnika Tomaža Ogrina, julij 2021 - januar 2022

  

Aida Hadžiahmetović 30. 4. 2019 aida@filantropija.org
namestnica: Irena Zajc 30. 4. 2019 irena.zajc.odnos@gmail.com
ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  

 

Poročila predstavnice in /ali namestnice

Poročilo namestnice Irene Zajc, februar - avgust 2022 Poročilo namestnice Irene Zajc, julij 2021 - januar 2022 Poročilo predstavnice Aide Hadžiahmetović, februar - julij 2020Poročilo namestnice Irene Zajc za obdobje, oktober 2019 - januar 2020  

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Katarina Bervar Sternad  30. 5. 2014 katarina.bervar-sternad@pic.si
Mitja Blažič  30. 5. 2014 mitja.blazic@legebitra.si
namestnik: Jurček Nowakk  30. 5. 2014 jurcek.nowakk@gmail.com
namestnica: Katarina Vučko  30. 5. 2014 katarina.vucko@mirovni-institut.si

 

Poročila predstavnice/ka in namestnice/ka

Poročilo predstavnice Katarine Bervar Sternad, februar - avgust 2022 Poročilo predstavnice Katarine Bervar Sternad, februar - julij 2020 Poročilo predstavnice Katarine Bervar Sternad in predstavnika Mitje Blažiča, maj - september 2019 

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Štefan Kušar 20. 6. 2022 stefan.kusar@zveza-slepih.si

Poročila predstavnika

/

 

ARHIV: Nacionalna koordinacijska skupina za sodelovanje pri pripravi nacionalnega izvedbenega načrta nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2013–2020

IME IN PRIIMEK PREDSTAVNICE/KA DATUM IMENOVANJA E-POŠTA  
Katja Zabukovec Kerin  18. 6. 2013 katja.zabukovec@guest.arnes.si
Suzana Puntar  18. 6. 2013 suzana.puntar@projektclovek.si
Tanja Velkov  18. 6. 2013 tanja.velkov@ozara.org
namestnica: Anja Kozina  18. 6. 2013 anja@svetovalnica.com
namestnica: Darinka Smrke  18. 6. 2013 darinka.smrke@gmail.com
Darko Rudaš (predstavnik romskih organizacij)  9. 7. 2013 darko.rudas@romanokher.si
namestnik predstavnika romskih organizacij: Haris Tahirović  9. 7. 2013 drustvo.angluniupe@gmail.com

Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin, julij 2021 - januar 2022 Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin, julij 2020 - junij 2021Poročilo predstavnice Suzane Puntar, februar - julij 2020 Poročilo predstavnice Tanje Velkov, oktober 2019 - januar 2020 Poročilo predstavnice Suzane Puntar, januar - april 2019 Poročilo predstavnice Tanje Velkov, januar - april 2019 Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin, januar - april 2019 Poročila predstavnic Suzane Puntar in Katje Zabukovec Kerin, september - december 2018 

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Bojan Vogrinčič  31. 3. 2022 info@lrf-pomurje.si
namestnica: Tina Divjak 31. 3. 2022 tina.divjak@cnvos.si

Poročila predstavnika in / ali namestnice NVO

Poročilo namestnice Tine Divjak, februar - avgust 2022 Poročilo predstavnika Bojana Vogrinčiča, februar - avgust 2022

 

ARHIV: Nacionalni odbor za transnacionalne programe ter medregionalna programa Interreg Europe in Interact

IME IN PRIIMEK PREDSTAVNICE/KA DATUM IMENOVANJA E-POŠTA  
Bojan Vogrinčič  28. 10. 2016 bojan.vogrincic@gmail.com
namestnica: Veronika Vodlan  28. 10. 2016 veronika.vodlan@cnvos.si

 

Poročilo predstavnika Bojana Vogrinčiča, julij 2021 - januar 2022  Poročilo predstavnika Bojana Vogrinčiča, julij 2020 - junij 2021 Poročilo predstavnika Bojana Vogrinčiča, februar - julij 2020 Poročilo predstavnika Bojana Vogrinčiča, oktober 2019 - januar 2020 Poročilo predstavnika Bojana Vogrinčiča, maj - september 2019 Poročilo predstavnika Bojana Vogrinčiča, januar - april 2019 Poročilo predstavnika Bojana Vogrinčiča, september - december 2018

 

  

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Tina Divjak 16. 1. 2023 tina.divjak@cnvos.si

Poročila predstavnice:

 /

 

ARHIV: Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij

IME IN PRIIMEK PREDSTAVNICE/KA DATUM IMENOVANJA E-POŠTA  
Albin Keuc 2. 2. 2022 albin.keuc@sloga-platform.org

 

ARHIV: Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij (2015-2022)

IME IN PRIIMEK PREDSTAVNICE/KA DATUM IMENOVANJA E-POŠTA  
Nataša Posel  21. 4. 2015 natasa.posel@amnesty.si

Poročilo predstavnice Nataše Posel, januar - april 2019 Poročilo predstavnice Nataše Posel, maj - september 2019 Priloga: vabilo na 12. sejo  Priloga: zapisnik 12. seje Poročilo predstavnice Nataše Posel, oktober 2019 - januar 2020

Poročilo predstavnice Nataše Posel, februar - julij 2020

Priloge k poročilu:

 Poročilo predstavnice Nataše Posel, za julij 2020 - junij 2021

Prilogi k poročilu:

 

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Matjaž Radin 5. 1. 2023 matjaz.radin@gmail.com

Poročila predstavnika

 /

 

ARHIV: Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Matjaž Radin 24. 8. 2022 matjaz.radin@gmail.com

 

ARHIV: Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za za obdobje 2014-2020

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Polona Pengal 11. 2. 2019 polona.pengal@ozivimo.si

Poročilo predstavnice Polone Pengal, julij 2021 - januar 2022 Priloga: Zapisnik seje, 20. 1. 2022 Poročilo predstavnice Polone Pengal, julij 2020 - junij 2021  Poročilo predstavnice Polone Pengal, februar - julij 2020 Poročilo predstavnice Polone Pengal, oktober 2019 - januar 2020 Poročilo predstavnice Polone Pengal, maj - september 2019   

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Tina Divjak 29. 12. 2022 tina.divjak@cnvos.si

Poročila predstavnice

 /

 

ARHIV: Odbor za spremljanje izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 

IME IN PRIIMEK PREDSTAVNICE/KA DATUM IMENOVANJA E-POŠTA  
Alenka Vodončnik  4. 2. 2015 alenka@agencija-ave.si
Tina Divjak  4. 2. 2015 tina.divjak@cnvos.si

* Vlada RS je 30. 4. 2020 sprejela novo Uredbo o ustanovitvi Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, s katero je iz odbora za spremljanje izključila predstavnika in namestnika predstavnika, ki sta izbrana po CNVOS postopku, ter v odbor neposredno imenovala Alpe Adria Green. 

Poročilo predstavnice Alenke Vodočnik za obdobje od januarja do aprila 2019  Poročilo predstavnice Tine Divjak za obdobje od januarja do aprila 2019 Poročilo predstavnice Tine Divjak za obdobje od maja do septembra 2019  Poročilo predstavnice Alenke Vodočnik za obdobje od oktobra 2019 do januarja 2020  Poročilo predstavnice Tine Divjak za obdobje od oktobra 2019 do januarja 2020

 

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
dr. Jonas Sonnenschein 9. 2. 2023 jonas@umanotera.org

Poročila predstavnika NVO:

 /

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Bojan Vogrinčič 8. 6. 2022 info@lrf-pomurje.si

Poročila predstavnika NVO:

Poročilo predstavnika Bojana Vogrinčiča, februar - avgust 2022

 

Arhiv: Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Vesna Erhart  13. 11. 2015 vesna.erhart@EKOmeter.si
namestnik: Borut Ambrožič 13. 11. 2015 borut.ambrozic@triera.net
Poročila predstavnice in / ali namestnika NVO:

Poročilo predstavnice Vesne Erhart, julij 2021 - januar 2022 Poročilo predstavnice Vesne Erhart, oktober 2019 - januar 2020 

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Andreja Pavlin 13. 11. 2015 andreja.pavlin@dobra-druzba.si
namestnik: Bojan Vogrinčič 13. 11. 2015 info@lrf-pomurje.si

Poročila predstavnice in / ali namestnika NVO 

 

ARHIV: Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Borut Jerman  13. 11. 2015 borut.jerman@pina.si
namestnica: Matilda Škrlj  13. 11. 2015 matilda.skrlj@gmail.com

Poročila predstavnika in / ali namestnice NVO

Poročilo predstavnika Boruta Jermana, julij 2021 - januar 2022 Poročilo predstavnika Boruta Jermana, julij 2020 - junij 2021Poročilo predstavnika Boruta Jermana, januar - april 2019 Poročilo predstavnika Boruta Jermana, september - december 2018

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Nena Bibica  9. 9. 2022 nena.bibica@pina.si

Poročila predstavnice

/

 

ARHIV: Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Vid Tratnik  13. 11. 2015 vid.tratnik@pina.si
namestnik: Franci Malečkar  13. 11. 2015 franci.maleckar@gmail.com

Poročila predstavnika

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Bojan Vogrinčič  5. 1. 2023 info@lrf-pomurje.si
namestnik: Ivan Kramberger  5. 1. 2023 ivan.kramberger@gmail.com

Poročila predstavnika NVO

 /

 

ARHIV: Odbor za spremljanje čezmejnega programa Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Bojan Vogrinčič  16. 11. 2015 bojan.vogrincic@gmail.com
namestnik: Ivan Kramberger  16. 11. 2015 ivan.kramberger@gmail.com

Poročilo predstavnika Bojana Vogrinčiča, februar - avgust 2022 Poročilo predstavnika Bojana Vogrinčiča, julij 2021 - januar 2022 Poročilo namestnika Ivana Krambergerja, januar - april 2019  

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
predstavnica: dr. Maja Simoneti  12. 12. 2022 maja.simoneti@ipop.si
predstavnik: dr. Jonas Sonnenschein  21. 3. 2023 jonas@umanotera.org
namestnica: Barbara Kostanjšek  12. 12. 2022 kostanjsek.dkas@gmail.com
namestnik: Taj Zavodnik  12. 12. 2022 taj@focus.si

Poročila predstavnice/ka in namestnice/ka

 /

 

  ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
ohranjenje narave Tomaž Ogrin 16. 10. 2019 tomaz.ogrin@ijs.si
Žan Kuralt 16. 10. 2019 zan.kuralt@gmail.com
kmetijstvo Nevenka Lukić Rojšek 16. 10. 2019 nena_lukic@hotmail.com
Tajda Trbovšek 16. 10. 2019 trbovsek.tajda@gmail.com
Aleš Hvalc 16. 10. 2019 ales.hvalc@gmail.com

Poročila predstavnic/kov NVO

* Predstavniki NVO so nas obvestili, da se je skupina z menjavo vlade prenehala sestajati.

Poročilo predstavnika Žana Kuralta, julij 2020 - junij 2021 Poročilo predstavnika Žana Kuralta, februar - julij 2020 Poročilo predstavnic in predstavnikov, oktober 2019 - januar 2020: Tajda Trbovšek, Nevenka Lukić Rojšek, Žan Kuralt, Tomaž Ogrin 

Priloge:

Temeljna izhodišča novega upravljanja z zvermi Pripombe na smernice Pripombe društva Dinaricum na sejo Interesne skupine 17. 12. 2019 Pripombe na Predlog ZGS za členitev Slovenije na območja upravljanja medveda

 

 

  ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
pravno sistemska vprašanja s področja okolja in prostora Aljoša Petek 12. 8. 2022 aljosa.petek@pic.si
podporno okolje za NVO s področja okolja in prostora Senka Šifkovič 12. 8. 2022 senka.sifkovic@ipop.si, senka@umanotera.org
vode Dr. Mihael Jožef Toman 12. 8. 2022 MihaelJozef.Toman@bf.uni-lj.si
varstva okolja Tomaž Gorenc 12. 8. 2022 tomaz.gorenc@izo.si
biotska raznovrstnost Damjan Vinko 12. 8. 2022 damjan.vinko@gmail.com
zavarovana območja mag. Tina Mikuš 12. 8. 2022 tina.mikus@gmail.com
urejanje prostora Maja Simoneti 12. 8. 2022 maja.simoneti@ipop.si
graditev Kaja Lipnik Vehovar 12. 8. 2022 velika@t-2.net
krožno gospodarstvu Jaka Kranjc 12. 8. 2022 jaka.kranjc+cnvosizbor@ocistimo.si
podnebne spremembe Barbara Kvac 12. 8. 2022 barbara@focus.si
stanovanja Maša Hawlina 15. 9. 2022 masa@zadrugator.org

Poročila predstavnic/kov NVO

/

 

ARHIV

  ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
pravno-sistemska vprašanja s področja okolja, narave in prostora  Senka Šifkovič Vrbica  21. 11. 2018  senka.sifkovic.vrbica@pic.si
podporno okolje za NVO s področja okolja in prostora  Gaja Brecelj  21. 11. 2018  gaja@umanotera.org
varstvo okolja  prof.dr. Mihael Jožef Toman  21. 11. 2018  mihael.toman@bf.uni-lj.si
podnebne spremembe  Barbara Kvac  21. 11. 2018  barbara@focus.si
krožno gospodarstvo  Lenka Puh  21. 11. 2018  lenka.puh@etri.si
biotska raznovrstnost  Damjan Vinko  21. 11. 2018  damjan.vinko@gmail.com
zavarovana območja  Jana Kus Veenvliet  21. 11. 2018  jana.kus@zavod-symbiosis.si
urejanje prostora  Marko Peterlin  21. 11. 2018  marko.peterlin@ipop.si
graditev  Lenka Kavčič  21. 11. 2018  lenka@odprtehiseslovenije.org
stanovanja  Tomaž Banovec  21. 11. 2018  tomaz.banovec@siol.net

Poročila:

pravno-sistemska vprašanja s področja okolja, narave in prostora; september - december 2018    podporno okolje za NVO s področja okolja in prostora; september - december 2018    varstvo okolja; september - decembra 2018    podnebne spremembe; september - december 2018 

podporno okolje za NVO s področja okolja in prostora; januar - april 2019 podnebne spremembe; januar - april 2019 krožno gospodarstvo; januar - april 2019 zavarovana območja; januar - april 2019  biotska raznolikost; januar - april 2019  pravno-sistemska vprašanja s področja okolja, narave in prostora; januar - april 2019 pravno-sistemska vprašanja s področja okolja, narave in prostora; maj - september 2019  okolje in prostor; maj - september 2019  podnebne spremembe; maj - september 2019 zavarovana območja; maj - september 2019 

podnebne spremembe; oktober 2019 - januar 2020  pravno-sistemska vprašanja s področja okolja, narave in prostora; oktober 2019 - januar 2020 stanovanja; oktober 2019 - januar 2020  zavarovana območja; februar - julij 2020 podnebne spremembe; februar - julij 2020

 

  

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Gregor Cerar  27. 11. 2020 gregor.cerar@ekosola.si

 Poročila predstavnika NVO

Poročilo predstavnika Gregorja Cerarja, februar - avgust 2022 Poročilo predstavnika Gregorja Cerarja, julij 2021 - januar 2022 

 

ARHIV: Svet Slovenske akreditacije (2017-2020)

IME IN PRIIMEK PREDSTAVNICE/KA DATUM IMENOVANJA E-POŠTA  
Gregor Cerar  13. 1. 2017 gregor.cerar@ekosola.si

Poročila predstavnika NVO

Poročilo predstavnika Gregorja Cerarja, oktober 2019 - januar 2020 Poročilo predstavnika Gregorja Cerarja, maj - september 2019Poročilo predstavnika Gregorja Cerarja, januarja do aprila 2019 Poročilo predstavnika Gregorja Cerarja, september - december 2018  

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Predstavnik: Matej Planko  27. 2. 2019 planko.matej@gmail.com
Namestnica: Inga Remeta  27. 2. 2019 inga@glej.si
Predstavnica: Tina Divjak  27. 2. 2019 tina.divjak@cnvos.si
Namestnik: Bojan Vogrinčič  27. 2. 2019 info@lrf-pomurje.si
Predstavnica: Breda Krašna  27. 2. 2019 breda.krasna@zpms.si
Namestnik: Jaka Matičič  27. 2. 2019 jaka.maticic@gmail.com
Predstavnica: Ema Verbnik  27. 2. 2019 ema.verbnik@rdecikrizljubljana.si
Namestnica: Amalija Šiftar  27. 2. 2019 amalija.siftar@gmail.com
Predstavnik: Igor Miljavec  27. 2. 2019 igor.miljavec@gmail.com
Namestnik: Jurček Nowakk  27. 2. 2019 jurcek.nowakk@gmail.com
Predstavnik: Bojan Golčar  27. 2. 2019 bojan.golcar@zavodpip.si
Namestnica: Spomenka Valušnik  27. 2. 2019 spomenka.valusnik@gmail.com
Predstavnik: Janoš Kern  27. 2. 2019 imago@siol.net
Namestnik: Borut Pelko  27. 2. 2019 borut.pelko@lokalpatriot.si

 

Poročila predstavnic/kov in / ali njihovih namestnic/kov

Poročilo predstavnice Tine Divjak, februar - avgust 2022 Poročilo namestnika Bojana Vogrinčiča, februar - avgust 2022 Poročilo predstavnice Brede Krašna, julij 2021 - januar 2022 Poročilo predstavnika Bojana Golčarja, julij 2021 - januar 2022 Poročilo predstavnice Tine Divjak, julij 2020 - junij 2021  Poročilo predstavnice Tine Divjak, februar - julij 2020 Poročilo predstavnice Tine Divjak, oktober 2019 - januar 2020 Priloga k poročilu: predlog zapisnika 1. sejePoročilo predstavnika Bojana Golčarja, oktober 2019 - januar 2020 Poročilo predstavnice Brede Krašna, oktober 2019 - januar 2020 Poročilo predstavnice Tine Divjak, maj - september 2019Poročilo predstavnice Brede Krašna, maj - september 2019  Poročilo predstavnice Eme Verbnik, maj - september 2019  Poročilo predstavnice Tine Divjak, januar - april 2019 

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Uroš Veber   9. 7. 2021 uveber@gmail.com

 

Poročilo predstavnika NVO

Poročilo predstavnika Uroša Vebra, februar - avgust 2022 Poročilo predstavnika Uroša Vebra, julij 2021 - januar 2022

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Dušanka Lužar Šajt 6. 8. 2018 d.luzarsajt@fundacija-prizma.si 
namestnik: Borut Osonkar  18. 11. 2019 borut.osonkar@zavodpip.si

 

Poročilo predstavnice NVO 

Poročilo namestnika Boruta Osonkarja, februar - avgust 2022 Poročilo predstavnice Dušanke Lužar Šajt, julij 2021 - januar 2022 Poročilo predstavnice Dušanke Lužar Šajt, julij 2020 - junij 2021Poročilo predstavnice Dušanke Lužar Šajt, februar - julij 2020 

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Ajda Bezenšek Špetič 14. 2. 2023 info@drustvo-eksena.si
Barbara Rajgelj 14. 2. 2023 barbara.rajgelj@gmail.com
Brankica Petković 14. 2. 2023 brankica.petkovic@mirovni-institut.si
Katarina Bervar Sternad 14. 2. 2023 katarina.bervar-sternad@pic.si
Tatjana Pirc 14. 2. 2023 tatjana.pirc@rtvslo.si

Poročila predstavnic NVO

 /

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Tomaž Gorenc  21. 12. 2022 tomaz.gorenc@izo.si
Nela Halilović  21. 12. 2022 nela.halilovic@ipop.si
Damjan Vinko  21. 12. 2022 damjan.vinko@gmail.com
Lidija Živčič  21. 12. 2022 lidija@focus.si

Poročila predstavnikov NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Robert Križanič 26. 9. 2022 robert@povod.si
namestnica: Mirna Buić 26. 9. 2022 mirna.buic@pina.si

Poročila predstavnika in namestnice

/

 

Področje preprečevanja nasilja nad ženskami Katja Zabukovec Kerin 21.12.2015 katja.zabukovec@guest.arnes.si
namestnica: Katarina Bervar Sternad  21.12.2015 katarina.bervar-sternad@pic.si
Področje preprečevanja trgovine z ljudmi kot oblike nasilja nad ženskami Polona Kovač  21.12.2015 info@drustvo-kljuc.si
namestnica: Alenka Kukolj  21.12.2015 info@drustvo-kljuc.si
  ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  

 

Poročila predstavnic in / ali namestnic

Poročilo predstavnice Polone Kovač za področje preprečevanja trgovine z ljudmi, februar - avgust 2022 Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin za področje preprečevanja nasilja nad ženskami, februar - avgust 2022Poročilo predstavnice Polone Kovač za področje preprečevanja trgovine z ljudmi, julij 2021 - januar 2022Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin za področje preprečevanja nasilja nad ženskami, julij 2021 - januar 2022 Poročilo predstavnice Polone Kovač za področje preprečevanja trgovine z ljudmi, julij 2020 - junij 2021 Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin za področje preprečevanja nasilja nad ženskami, julij 2020 - junij 2021 Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin za področje preprečevanja nasilja nad ženskami, julij 2020 - junij 2021 Poročilo predstavnice Polone Kovač za področje preprečevanja trgovine z ljudmi, februar - julij 2020 Poročilo predstavnice Polone Kovač za področje preprečevanja trgovine z ljudmi, oktober 2019 - januar 2020 Poročilo predstavnice Polone Kovač za področje preprečevanja trgovine z ljudmi, maj - september 2019 Poročilo predstavnice Polone Kovač za področje preprečevanja trgovine z ljudmi, januar - april 2019 Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin za področje preprečevanja nasilja nad ženskami, januar - april 2019 Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin za področje preprečevanja nasilja nad ženskami, januar - april 2019 Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin za področje preprečevanja nasilja nad ženskami, september - december 2018   Poročilo predstavnice Polone Kovač za področje preprečevanja trgovine z ljudmi, september - december 2018