predstavniki nvo

Kdo so NVO predstavniki?

ime in priimek predstavnice datum imenovanja e-pošta  
Žanin Čopi 9. 7. 2015 zanin66@gmail.com

 

Poročila predstavnice NVO

Poročilo predstavnice Žanin Čopi za obdobje od septembra do decembra 2018

 

ime in priimek predstavnice datum imenovanja e-pošta  
Mag. Mojca Vaupotič 19. 2. 2019 mojca.vaupotic@soncek.org

 

Poročila predstavnice NVO

/

 

ime in priimek predstavnice datum imenovanja e-pošta  
Nika Bezeljak 28. 1. 2019 nika@moment.si
Miha Kosovel 28. 1. 2019 miha.kosovel@razpotja.si
Teja Reba 28. 1. 2019 teja@cityofwomen.org
Tomaž Simetinger 28. 1. 2019 tomaz.simetinger@gmail.com
Tomaž Zaniuk 28. 1. 2019 tomaz.zaniuk@asociacija.si

 

Poročila predstavnic in predstavnikov NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Primož Šporar 20. 7. 2015 primoz.sporar@skup.si

 

Poročila predstavnika NVO

Poročilo predstavnika Primoža Šporarja za obdobje od septembra do decembra 2018

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Dr. Erik Brecelj, dr. med.  27. 2. 2019 ebrecelj@yahoo.com

 

Poročila predstavnika NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Klemen Balanč 25. 4. 2014 klemen.balanc@gmail.com
namestnik: Zvonko Horvat Žnidaršič 25. 4. 2014 horvatzvone@gmail.com

 

Poročila predstavnika in / ali njegovega namestnika

 Poročilo namestnika Zvonka Horvata Žnidaršiča za obdobje od septembra do decembra 2018

 

Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Urban Birsa  29. 9. 2015 info@oro3cnc.si
Primož Gril  29. 9. 2015 primoz.gril@triglav.si
Jure Trbič  29. 9. 2015 jure.trbic@zavod-up.si

 

Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti medobčinskega redarstva Šempter-Vrtojba

Humbert Zvonko Mavrič  21. 4. 2015 zvonko.mavric@siol.net
ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  

 

Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti občinskega redarstva Občine Idrija

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Edvard Tratnik  29. 5. 2015 edi.tratnik@gmail.com

 

Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva v Mestni občini Kranj

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Maruša Strniša  14. 5. 2010 marussa.s@gmail.com

 

Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva v Mestni občini Ljubljana

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Goran Forbici   1. 7. 2014 goran.forbici@cnvos.si

 

Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva v Mestni občini Novo Mesto

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Tanja Tušek  23. 7. 2010 tanja@tusek.net

 

Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti občinskega redarstva pri Mestni občini Slovenj Gradec

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Matej Jeromel  6. 3. 2015 mjeromel@gmail.com

 

Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva v Občini Škofja Loka

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Jure Trbič  16. 6. 2015 jure.trbic@zavod-up.si

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Marina Uzelac   14. 11. 2017 marina.uzelac@filantropija.org
namestnica: Adriana Aralica 14. 11. 2017 adriana.aralica@pic.si

 

Poročila predstavnice in / ali namestnice

Poročilo predstavnice Marine Uzelac in namestnice Adriane Aralica za obdobje od septembra do decembra

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Dr. Suzana Oreški  21. 4. 2015 suzana.oreski@altra.si

 

Poročila predstavnice NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka
datum imenovanja e-pošta  
Franci Zlatar  1. 2. 2019 franci.zlatar@filantropija.org
namestnik: Franci Jazbec  1. 2. 2019 drustvoodnos@gmail.com

 

Poročila predstavnika in / ali namestnika

/

 

Boris Nusdorfer 15.12.2015 boris.nusdorfer@pic.si
namestnik: Borut Ambrožič  15.12.2015 borut.ambrozic@triera.net
ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  

 

Poročila predstavnika in /ali namestnika

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Jernej Tiran  5. 6. 2013 nejc.tiran@gmail.com
namestnik: Igor Ilovar  12. 6. 2013 igor.ilovar@integral-brebus.si

 

Poročila predstavnika in/ali njegovega namestnika

Poročilo predstavnika Jerneja Tirana za obdobje od septembra do decembra 2018  Priloga: zapisnik 17. seje

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Katarina Bervar Sternad  30. 5. 2014 katarina.bervar-sternad@pic.si
Mitja Blažič  30. 5. 2014 mitja.blazic@legebitra.si
namestnik: Jurček Nowakk  30. 5. 2014 jurcek.nowakk@gmail.com
namestnica: Katarina Vučko  30. 5. 2014 katarina.vucko@mirovni-institut.si

 

Poročila predstavnice/ka in namestnice/ka

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Katja Zabukovec Kerin  18. 6. 2013 katja.zabukovec@guest.arnes.si
Suzana Puntar  18. 6. 2013 suzana.puntar@projektclovek.si
Tanja Velkov  18. 6. 2013 tanja.velkov@ozara.org
namestnica: Anja Kozina  18. 6. 2013 anja@svetovalnica.com
namestnica: Darinka Smrke  18. 6. 2013 darinka.smrke@gmail.com
Darko Rudaš (predstavnik romskih organizacij)  9. 7. 2013 darko.rudas@romanokher.si
namestnik predstavnika romskih organizacij: Haris Tahirović  9. 7. 2013 drustvo.angluniupe@gmail.com

 

Poročila predstavnic/kov in namestnic/kov

Poročila predstavnic Suzane Puntar in Katje Zabukovec Kerin za obdobje od septembra do decembra

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Edin Behrić   2. 11. 2017 edinbehric@gmail.com
dr. Metka Špes   2. 11. 2017 metka.spes@ff.uni-lj.si

 

Poročila predstavnika/ce NVO

Poročilo predstavnika Edina Behrića za obdobje od septembra do decembra

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Bojan Vogrinčič  28. 10. 2016 bojan.vogrincic@gmail.com
namestnica: Veronika Vodlan  28. 10. 2016 veronika.vodlan@cnvos.si

 

Poročila predstavnika in / ali namestnice NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Nataša Posel  21. 4. 2015 natasa.posel@amnesty.si

 

Poročila predstavnice NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Polona Pengal 11. 2. 2019 polona.pengal@ozivimo.si

 

Poročila predstavnice NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Alenka Vodončnik  4. 2. 2015 alenka@agencija-ave.si
Tina Divjak  4. 2. 2015 tina.divjak@cnvos.si

 

Poročila predstavnic NVO

/

 

Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Vesna Erhart  13. 11. 2015 vesna.erhart@EKOmeter.si
namestnik: Borut Ambrožič 13. 11. 2015 borut.ambrozic@triera.net

 

Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Borut Jerman  13. 11. 2015 borut.jerman@pina.si
namestnica: Matilda Škrlj  13. 11. 2015 matilda.skrlj@gmail.com

Poročila predstavnika in / ali namestnice NVO

Poročilo predstavnika Boruta Jermana za obdobje od septembra do decembra 2018

 

Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Vid Tratnik  13. 11. 2015 vid.tratnik@pina.si
namestnik: Franci Malečkar  13. 11. 2015 franci.maleckar@gmail.com

 

Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Bojan Vogrinčič  16. 11. 2015 bojan.vogrincic@gmail.com
namestnik: Ivan Kramberger  16. 11. 2015 ivan.kramberger@gmail.com

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Andrej Gnezda  4. 1. 2017 andrej@umanotera.org

 

Poročila predstavnika NVO

/

 

  ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
pravno-sistemska vprašanja s področja okolja, narave in prostora  Senka Šifkovič Vrbica  21. 11. 2018  senka.sifkovic.vrbica@pic.si
podporno okolje za NVO s področja okolja in prostora  Gaja Brecelj  21. 11. 2018  gaja@umanotera.org
varstvo okolja  prof.dr. Mihael Jožef Toman  21. 11. 2018  mihael.toman@bf.uni-lj.si
podnebne spremembe  Barbara Kvac  21. 11. 2018  barbara@focus.si
krožno gospodarstvo  Lenka Puh  21. 11. 2018  lenka.puh@etri.si
biotska raznovrstnost  Damjan Vinko  21. 11. 2018  damjan.vinko@gmail.com
zavarovana območja  Jana Kus Veenvliet  21. 11. 2018  jana.kus@zavod-symbiosis.si
urejanje prostora  Marko Peterlin  21. 11. 2018  marko.peterlin@ipop.si
graditev  Lenka Kavčič  21. 11. 2018  lenka@odprtehiseslovenije.org
stanovanja  Tomaž Banovec  21. 11. 2018  tomaz.banovec@siol.net

 

Poročila predstavnic/kov NVO

Poročilo predstavnice s področja pravno-sistemskih vprašanj s področja okolja, narave in prostora Senke Šifkovič Vrbica za obdobje od septembra do decembra 2018    Poročilo predstavnice s področja podpornega okolja za NVO s področja okolja in prostora Gaje Brecelj za obdobje od septembra do decembra 2018    Poročilo predstavnika s področja varstva okolja Mihaela Jožefa Tomana za obdobje od septembra do decembra 2018    Poročilo predstavnice s področja podnebnih sprememb Barbare Kvac za obdobje od septembra do decembra 2018

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Gregor Cerar  13. 1. 2017 gregor.cerar@ekosola.si

 

Poročila predstavnika NVO

Poročilo predstavnika Gregorja Cerarja za obdobje od septembra do decembra 2018

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Predstavnik: Matej Planko  27. 2. 2019 planko.matej@gmail.com
Namestnica: Inga Remeta  27. 2. 2019 inga@glej.si
Predstavnica: Tina Divjak  27. 2. 2019 tina.divjak@cnvos.si
Namestnik: Bojan Vogrinčič  27. 2. 2019 info@lrf-pomurje.si
Predstavnica: Breda Krašna  27. 2. 2019 breda.krasna@zpms.si
Namestnik: Jaka Matičič  27. 2. 2019 jaka.maticic@gmail.com
Predstavnica: Ema Verbnik  27. 2. 2019 ema.verbnik@rdecikrizljubljana.si
Namestnica: Amalija Šiftar  27. 2. 2019 amalija.siftar@gmail.com
Predstavnik: Igor Miljavec  27. 2. 2019 igor.miljavec@gmail.com
Namestnik: Jurček Nowakk  27. 2. 2019 jurcek.nowakk@gmail.com
Predstavnik: Bojan Golčar  27. 2. 2019 bojan.golcar@zavodpip.si
Namestnica: Spomenka Valušnik  27. 2. 2019 spomenka.valusnik@gmail.com
Predstavnik: Janoš Kern  27. 2. 2019 imago@siol.net
Namestnik: Borut Pelko  27. 2. 2019 borut.pelko@lokalpatriot.si

 

Poročila predstavnic/kov in / ali njihovih namestnic/kov

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Dušanka Lužar Šajt 6. 8. 2018  

 

Poročilo predstavnice NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Lidija Živčič  8. 1. 2014 lidija@focus.si
Nina Štros  8. 1. 2014 nina.stros@greenpeace.si
Renata Karba  8. 1. 2014 renata@umanotera.org
Tomaž Jančar  8. 1. 2014 tomaz.jancar@dopps.si

 

Poročila predstavnic/kov NVO

Poročilo predstavnice Renate Karba za obdobje od septembra do decembra 2018

 

Področje preprečevanja nasilja nad ženskami Katja Zabukovec Kerin 21.12.2015 katja.zabukovec@guest.arnes.si
namestnica: Katarina Bervar Sternad  21.12.2015 katarina.bervar-sternad@pic.si
Področje preprečevanja trgovine z ljudmi kot oblike nasilja nad ženskami Polona Kovač  21.12.2015 info@drustvo-kljuc.si
namestnica: Alenka Kukolj  21.12.2015 info@drustvo-kljuc.si
  ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  

 

Poročila predstavnic in / ali namestnic

Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin za področje preprečevanja nasilja nad ženskami obdobje od septembra do decembra 2018   Poročilo predstavnice Polone Kovač za področje preprečevanja trgovine z ljudmi obdobje od septembra do decembra 2018

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Iztok Suhadolnik 3. 10. 2017 iztok.suhadolnik@soncek.org

 

Poročila predstavnika NVO

/