predstavniki nvo

Kdo so NVO predstavniki?

ime in priimek predstavnice datum imenovanja e-pošta
Žanin Čopi 9. 7. 2015 zanin66@gmail.com

 

Poročila predstavnice NVO

Poročilo predstavnice Žanin Čopi za obdobje od septembra do decembra 2018

 

ime in priimek predstavnice datum imenovanja e-pošta
Mojca Vaupotič 19. 2. 2019 mojca.vaupotic@soncek.org

 

Poročila predstavnice NVO

/

 

ime in priimek predstavnice datum imenovanja e-pošta
Nika Bezeljak 28. 1. 2019 nika@moment.si
Miha Kosovel 28. 1. 2019 miha.kosovel@razpotja.si
Teja Reba 28. 1. 2019 teja@cityofwomen.org
Tomaž Simetinger 28. 1. 2019 tomaz.simetinger@gmail.com
Tomaž Zaniuk 28. 1. 2019 tomaz.zaniuk@asociacija.si

 

Poročila predstavnic in predstavnikov NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
dr. Matej Sande 22. 4. 2014 matej@drogart.org
Tanja Stankovič 22. 4. 2014 tanja.stankovic@projektclovek.si

 

Poročila predstavnice in predstavnika NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Primož Jamšek 11. 3. 2015 primoz.jamsek@filantropija.org
mag. Senka Šifkovič Vrbica 11. 3. 2015 senka.sifkovic.vrbica@pic.si
Živa Štiglic 11. 3. 2015 zagovornistvo@vkljucen.si
namestnik predstavnika Primoža Jamška: Borut Ambrožič 12. 3. 2015 borut.ambrozic@triera.net
namestnik predstavnice Žive Štiglic: Jurček Nowakk 12. 3. 2015 jurcek.nowakk@gmai.com
namestnica predstavnice mag. Senke Šifkovič Vrbica: Petra Cilenšek 12. 3. 2015 petra.cilensek@consulta.si

 

Poročila predstavnic/kov in / ali njihovih namestnic/kov

 Poročilo namestnice predstavnice mag. Senke Šifkovič Vrbica Petre Cilenšek za obdobje od septembra do decembra 2018

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Primož Šporar 20. 7. 2015 primoz.sporar@skup.si

 

Poročila predstavnika NVO

Poročilo predstavnika Primoža Šporarja za obdobje od septembra do decembra 2018

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Katarina Bervar Sternad 12. 4. 2012 katarina.bervar-sternad@pic.si

 

Poročila predstavnice NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Katarina Bervar Sternad 18. 10. 2017 katarina.bervar-sternad@pic.si

 

Poročila predstavnice NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Klemen Balanč 25. 4. 2014 klemen.balanc@gmail.com
namestnik: Zvonko Horvat Žnidaršič 25. 4. 2014 horvatzvone@gmail.com

 

Poročila predstavnika in / ali njegovega namestnika

 Poročilo namestnika Zvonka Horvata Žnidaršiča za obdobje od septembra do decembra 2018

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Urban Birsa  29. 9. 2015 info@oro3cnc.si
Primož Gril  29. 9. 2015 primoz.gril@triglav.si
Jure Trbič  29. 9. 2015 jure.trbic@zavod-up.si

 

Poročila predstavnikov NVO

/

 

Humbert Zvonko Mavrič  21. 4. 2015 zvonko.mavric@siol.net
ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta

 

Poročila predstavnika NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Edvard Tratnik  29. 5. 2015 edi.tratnik@gmail.com

 

Poročila predstavnika NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Maruša Strniša  14. 5. 2010 marussa.s@gmail.com

 

Poročila predstavnice NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Goran Forbici   1. 7. 2014 goran.forbici@cnvos.si

 

Poročila predstavnika NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Tanja Tušek  23. 7. 2010 tanja@tusek.net

 

Poročila predstavnice NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Matej Jeromel  6. 3. 2015 mjeromel@gmail.com

 

Poročila predstavnika NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Jure Trbič  16. 6. 2015 jure.trbic@zavod-up.si

 

Poročila predstavnika NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Marina Uzelac   14. 11. 2017 marina.uzelac@filantropija.org
namestnica: Adriana Aralica 14. 11. 2017 adriana.aralica@pic.si

 

Poročila predstavnice in / ali namestnice

Poročilo predstavnice Marine Uzelac in namestnice Adriane Aralica za obdobje od septembra do decembra

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Dr. Suzana Oreški  21. 4. 2015 suzana.oreski@altra.si

 

Poročila predstavnice NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka
datum imenovanja e-pošta
Franci Zlatar  1. 2. 2019 franci.zlatar@filantropija.org
namestnik: Franci Jazbec  1. 2. 2019 drustvoodnos@gmail.com

 

Poročila predstavnika in / ali namestnika

/

 

Boris Nusdorfer 15.12.2015 boris.nusdorfer@pic.si
namestnik: Borut Ambrožič  15.12.2015 borut.ambrozic@triera.net
ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta

 

Poročila predstavnika in /ali namestnika

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Jernej Tiran  5. 6. 2013 nejc.tiran@gmail.com
namestnik: Igor Ilovar  12. 6. 2013 igor.ilovar@integral-brebus.si

 

Poročila predstavnika in/ali njegovega namestnika

Poročilo predstavnika Jerneja Tirana za obdobje od septembra do decembra 2018  Priloga: zapisnik 17. seje

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Katarina Bervar Sternad  30. 5. 2014 katarina.bervar-sternad@pic.si
Mitja Blažič  30. 5. 2014 mitja.blazic@legebitra.si
namestnik: Jurček Nowakk  30. 5. 2014 jurcek.nowakk@gmail.com
namestnica: Katarina Vučko  30. 5. 2014 katarina.vucko@mirovni-institut.si

Sklep o imenovanju

 

Poročila predstavnice/ka in namestnice/ka

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Katja Zabukovec Kerin  18. 6. 2013 katja.zabukovec@guest.arnes.si
Suzana Puntar  18. 6. 2013 suzana.puntar@projektclovek.si
Tanja Velkov  18. 6. 2013 tanja.velkov@ozara.org
namestnica: Anja Kozina  18. 6. 2013 anja@svetovalnica.com
namestnica: Darinka Smrke  18. 6. 2013 darinka.smrke@gmail.com
Darko Rudaš (predstavnik romskih organizacij)  9. 7. 2013 darko.rudas@romanokher.si
namestnik predstavnika romskih organizacij: Haris Tahirović  9. 7. 2013 drustvo.angluniupe@gmail.com

 

Poročila predstavnic/kov in namestnic/kov

Poročila predstavnic Suzane Puntar in Katje Zabukovec Kerin za obdobje od septembra do decembra

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Edin Behrić   2. 11. 2017 edinbehric@gmail.com
dr. Metka Špes   2. 11. 2017 metka.spes@ff.uni-lj.si

 

Poročila predstavnika/ce NVO

Poročilo predstavnika Edina Behrića za obdobje od septembra do decembra

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Bojan Vogrinčič  28. 10. 2016 bojan.vogrincic@gmail.com
namestnica: Veronika Vodlan  28. 10. 2016 veronika.vodlan@cnvos.si

 

Poročila predstavnika in / ali namestnice NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Nataša Posel  21. 4. 2015 natasa.posel@amnesty.si

 

Poročila predstavnice NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Polona Pengal 11. 2. 2019 polona.pengal@ozivimo.si

 

Poročila predstavnice NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Alenka Vodončnik  4. 2. 2015 alenka@agencija-ave.si
Tina Divjak  4. 2. 2015 tina.divjak@cnvos.si

 

Poročila predstavnic NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Vesna Erhart  13. 11. 2015 vesna.erhart@EKOmeter.si
namestnik: Borut Ambrožič 13. 11. 2015 borut.ambrozic@triera.net

 

Poročila predstavnice in namestnika NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Borut Jerman  13. 11. 2015 borut.jerman@pina.si
namestnica: Matilda Škrlj  13. 11. 2015 matilda.skrlj@gmail.com

 

Poročila predstavnika in / ali namestnice NVO

Poročilo predstavnika Boruta Jermana za obdobje od septembra do decembra 2018

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Vid Tratnik  13. 11. 2015 vid.tratnik@pina.si
namestnik: Franci Malečkar  13. 11. 2015 franci.maleckar@gmail.com

 

Poročila predstavnika in /ali namestnika NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Bojan Vogrinčič  16. 11. 2015 bojan.vogrincic@gmail.com
namestnik: Ivan Kramberger  16. 11. 2015 ivan.kramberger@gmail.com

 

Poročila predstavnika in namestnika

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Andrej Gnezda  4. 1. 2017 andrej@umanotera.org

 

Poročila predstavnika NVO

/

 

  ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
pravno-sistemska vprašanja s področja okolja, narave in prostora  Senka Šifkovič Vrbica  21. 11. 2018  senka.sifkovic.vrbica@pic.si
podporno okolje za NVO s področja okolja in prostora  Gaja Brecelj  21. 11. 2018  gaja@umanotera.org
varstvo okolja  prof.dr. Mihael Jožef Toman  21. 11. 2018  mihael.toman@bf.uni-lj.si
podnebne spremembe  Barbara Kvac  21. 11. 2018  barbara@focus.si
krožno gospodarstvo  Lenka Puh  21. 11. 2018  lenka.puh@etri.si
biotska raznovrstnost  Damjan Vinko  21. 11. 2018  damjan.vinko@gmail.com
zavarovana območja  Jana Kus Veenvliet  21. 11. 2018  jana.kus@zavod-symbiosis.si
urejanje prostora  Marko Peterlin  21. 11. 2018  marko.peterlin@ipop.si
graditev  Lenka Kavčič  21. 11. 2018  lenka@odprtehiseslovenije.org
stanovanja  Tomaž Banovec  21. 11. 2018  tomaz.banovec@siol.net

 

Poročila predstavnic/kov NVO

Poročilo predstavnice s področja pravno-sistemskih vprašanj s področja okolja, narave in prostora Senke Šifkovič Vrbica za obdobje od septembra do decembra 2018    Poročilo predstavnice s področja podpornega okolja za NVO s področja okolja in prostora Gaje Brecelj za obdobje od septembra do decembra 2018    Poročilo predstavnika s področja varstva okolja Mihaela Jožefa Tomana za obdobje od septembra do decembra 2018    Poročilo predstavnice s področja podnebnih sprememb Barbare Kvac za obdobje od septembra do decembra 2018

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Gregor Cerar  13. 1. 2017 gregor.cerar@ekosola.si

 

Poročila predstavnika NVO

Poročilo predstavnika Gregorja Cerarja za obdobje od septembra do decembra 2018

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Bojan Vogričič  22. 12. 2011 bojan.vogrincic@gmail.com
Tina Divjak  22. 12. 2011 tina.divjak@cnvos.si
Goran Forbici  22. 12. 2011 goran.forbici@cnvos.si
Tereza Novak  22. 12. 2011 tereza.novak@filantropija.org
Bojan Golčar  22. 12. 2011 bojan.golcar@zavodpip.si
Tadeja Zajec  22. 12. 2011 tadeja.zajec@skavt.net
Katarina Bervar Sternad  22. 12. 2011 katarina.bervar-sternad@pic.si
mag. Vanja Jus  22. 12. 2011 vanja.jus@umi.si
dr. Slavica Tovšak  22. 12. 2011 slavica.tovsak@pzs.si
Dejan Vidic  22. 12. 2011 dejan.vidic@t-2.net
Tatjana Hvala  28. 1. 2015 tatjana@mcp.si
namestnik: Jurček Nowakk  22. 12. 2011 jurcek.nowakk@gmail.com
namestnik: Kristjan Strojan  22. 12. 2011 kristjan@moneo.si
namestnica: Katja Celin Yere  22. 12. 2011 katja.celin@zavod-voluntariat.si
namestnik: Teodor Goznikar  22. 12. 2011 teodor.goznikar@eunet.si
namestnik: Matjaž Medvešek  22. 12. 2011 matjaz@misss.org
namestnica: Tatjana Gregorc  18. 7. 2013 tatjana@lutra.si
namestnik: Emir Okanović  18. 7. 2013 emir.okanovic@guest.arnes.si
namestnik: Gorazd Marinček  18. 7. 2013 gorazd.marincek@siol.net
namestnik: Damijan Perhavec  18. 7. 2013 damijan.perhavec@siol.net
namestnica: Mateja Prosen   mateja.prosen@faeton.si
namestnik: Ivan Kramberger 28. 1. 2015 ivan.kramberger@gmail.com

 

Poročila predstavnic/kov in / ali njihovih namestnic/kov

Poročilo predstavnice Tine Divjak za obdobje od septembra do decembra 2018   Poročila predstavnika Bojana Golčarja za obdobje od septembra do decembra 2018

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Dušanka Lužar Šajt 6. 8. 2018  

 

Poročilo predstavnice NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Lidija Živčič  8. 1. 2014 lidija@focus.si
Nina Štros  8. 1. 2014 nina.stros@greenpeace.si
Renata Karba  8. 1. 2014 renata@umanotera.org
Tomaž Jančar  8. 1. 2014 tomaz.jancar@dopps.si

 

Poročila predstavnic/kov NVO

Poročilo predstavnice Renate Karba za obdobje od septembra do decembra 2018

 

Področje preprečevanja nasilja nad ženskami Katja Zabukovec Kerin 21.12.2015 katja.zabukovec@guest.arnes.si
namestnica: Katarina Bervar Sternad  21.12.2015 katarina.bervar-sternad@pic.si
Področje preprečevanja trgovine z ljudmi kot oblike nasilja nad ženskami Polona Kovač  21.12.2015 info@drustvo-kljuc.si
namestnica: Alenka Kukolj  21.12.2015 info@drustvo-kljuc.si
  ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta

 

Poročila predstavnic in / ali namestnic

Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin za področje preprečevanja nasilja nad ženskami obdobje od septembra do decembra 2018   Poročilo predstavnice Polone Kovač za področje preprečevanja trgovine z ljudmi obdobje od septembra do decembra 2018

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta
Iztok Suhadolnik 3. 10. 2017 iztok.suhadolnik@soncek.org

 

Poročila predstavnika NVO

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanje e-pošta
Aleš Kranjc Kušlan  9. 7. 2014 akk@ekvilib.org
Mojca Markizeti  9. 7. 2014 mojca.markizeti@iedc.si

 

Poročila predstavnika/ce NVO

/