predstavniki nvo

NVO predstavniki in poročila o delu

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  

Goran Lukić   

18. 4. 2023

goran.lukic@delavskasvetovalnica.si

Poročila predstavnika NVO

 /

 

 

preprečevanje nasilja Tanja Hrovat Svetičič  31. 3. 2022 tanja.hrovat-sveticic@drustvo-dnk.si
zasvojenost Suzana Puntar  31. 3. 2022 suzana.puntar@projektclovek.si
duševno zdravje Andreja Vučak  31. 3. 2022 andreja.vucak@altra.si
brezdomstvo Bojan Kuljanec  31. 3. 2022 bojan.kuljanac@kraljiulice.org
otroci in mladostniki Marija Vrhovnik  31. 3. 2022 preventiva@misss.org
starejši Katja Krivec  31. 3. 2022 dca@dca-ljubljana.org
podporno bivanje invalidov in mreža drugih programov za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov, socialno vključevanje Romov, specialistična podpora žrtvam kaznivih dejanj in druga področja, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi as. dr. Simona Gerenčar  31. 3. 2022 zdruzenje.dlan@gmail.com
  ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  

Poročila predstavnic_kov

Poročilo predstavnice Katje Krivec, april - oktober-2023 Poročilo predstavnice Marije Vrhovnik, april - oktober-2023 Poročilo predstavnice Tanje Hrovat Svetičič, april - oktober 2023 Skupno poročilo predstavnic/kov, september 2022 - marec 2023 Poročilo predstavnice Andreje Vučak, februar - avgust 2022 Poročilo predstavnika Bojana Kuljanca, februar-avgust 2022 Poročilo predstavnice Katje Krivec, februar-avgust 2022 Poročilo predstavnice Suzane Puntar, februar-avgust 2022 Poročilo predstavnice Marije Vrhovnik, februar-avgust 2022 Poročilo predstavnice as. dr. Simone Gerenčar, februar-avgust 2022 Poročilo predstavnice Tanje Hrovat Svetičič, februar-avgust 2022 

 

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
dr. Peter Merc 6. 2. 2023

peter@lemur.legal

Poročila predstavnika NVO

 /

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Vlasta Nussdorfer  23. 5. 2023

vlasta.nussdorfer@gmail.com

doc. dr. Jasna Podreka  23. 5. 2023

jasnapodreka@gmail.com

Poročila predstavnic NVO

/

 

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Tanja Hrovat Svetičič 17. 4. 2023 tanja.hrovat-sveticic@drustvo-dnk.si

Poročila predstavnice

Poročilo predstavnice Tanje Hrovat Svetičič, april - oktober 2023

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Inga Remeta 15. 11. 2022 inga@glej.si
Ines Kežman 15. 11. 2022 ines.kezman@motovila.si
Borut Pelko 15. 11. 2022 borut.pelko@lokalpatriot.si
dr. Tomaž Simetinger 15. 11. 2022 tomaz.simetinger@gmail.com
Uroš Veber 15. 11. 2022 uveber@gmail.com
Petra Hazabent 15. 11. 2022 petra.hazabent@nagib.si
Mija Aleš 15. 11. 2022 mija.in.ostali@siol.net

Poročila predstavnikov/c NVO

Skupno poročilo predstavnic/kov, september 2022 - marec 2023

 

ARHIV: Delovna skupina za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi

IME IN PRIIMEK PREDSTAVNICE DATUM IMENOVANJA E-POŠTA  
Nika Bezeljak 28. 1. 2019 nika@moment.si
Miha Kosovel 28. 1. 2019 miha.kosovel@razpotja.si
Teja Reba 28. 1. 2019 teja@cityofwomen.org
Tomaž Zaniuk 28. 1. 2019 tomaz.zaniuk@asociacija.si
Tanja Hladnik 13. 12. 2019 tanja.hladnik@isolacinema.org

* Mandat delovne skupine je bil vezan na mandat ministra. Z zamenjavo vlade je zato delovna skupina prenehala delovati. Minister Simoniti je napovedal, da nove skupine ne bo ustanovil.

Poročila predstavnic in predstavnikov NVO

Poročilo predstavnika Tomaža Zaniuka za obdobje od januarja do aprila 2019 Poročilo predstavnika Tomaža Zaniuka za obdobje od maja do septembra 2019Poročilo predstavnika Tomaža Zaniuka za obdobje od oktobra 2019 do januarja 2020 

 

  IME IN PRIIMEK PREDSTAVNICE DATUM IMENOVANJA E-POŠTA  
zaščita živali   predstavnica: Maša Cerjak Kastelic 14. 4. 2023 masa@dzzz.si
namestnica: Tajda Trbovšek 12. 6. 2023 trbovsek.tajda@gmail.com
okolje  predstavnik: Robert Ferlič  14. 4. 2023 robert.ferlic@gmail.com
namestnik: Tomaž Ogrin 12. 6. 2023 Tomaz.Ogrin@ijs.si
narava  predstavnik: Rudi Kraševec  14. 4. 2023 rudi.krasevec1@gmail.com
namestnica: Nevenka Lukić Rojšek 12. 6. 2023 nevenka.roj@gmail.com

Poročila predstavnikov NVO

Poročilo predstavnika za okolje, april - oktober-2023 Poročilo predstavnika za naravo, april - oktober 2023

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Igor Klančnik 20. 2. 2024 igor.klancnik@transparency.si

Poročila predstavnika 

/

 

 

Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Urban Birsa  29. 9. 2015 info@oro3cnc.si
Primož Gril  29. 9. 2015 primoz.gril@triglav.si
Tatjana Rant 7. 10. 2022 tatjana.rant@boreo.si

Poročila predstavnika NVO

Poročilo predstavnice Tatjane Rant, april – oktober 2023 Poročilo predstavnice Tatjane Rant, september 2022 - marec 2023

Poročilo predstavnika Jureta Trbiča, februar - avgust 2022 Poročilo predstavnika Jureta Trbiča, julij 2021 - januar 2022 Poročilo predstavnika Jureta Trbiča, julij 2020 - junij 2021 Poročilo predstavnika Jureta Trbiča, februar - julij 2020 Poročilo predstavnika Jureta Trbiča, oktober 2019 - januar 2020 Poročilo predstavnika Jureta Trbiča, maj - september 2019 


Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti občinskega redarstva Občine Idrija

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Edvard Tratnik  29. 5. 2015 edi.tratnik@gmail.com

Poročila predstavnika NVO 

Poročilo predstavnika Edvarda Tratnika, julij 2021 - januar 2022

 

Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva v Mestni občini Kranj

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Maruša Strniša  14. 5. 2010 marussa.s@gmail.com

 

Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva v Mestni občini Ljubljana

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Goran Forbici   1. 7. 2014 goran.forbici@cnvos.si

Poročila predstavnika

Poročilo predstavnika Gorana Forbicija, februar - julij 2020

 

Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti občinskega redarstva pri Mestni občini Slovenj Gradec

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Matej Jeromel  6. 3. 2015 mjeromel@gmail.com

Poročila predstavnika NVO

Poročilo predstavnika Mateja Jeromla, julij 2021 - januar 2022 Poročilo predstavnika Mateja Jeromla, februar - julij 2020  Poročilo predstavnika Matjaža Jeromla, januar - april 2019  

 

Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Anka Pintar 7. 10. 2022 anka@zavod-tri.org

Poročila predstavnice NVO

Poročilo predstavnice Anke Pintar, april – oktober 2023 Poročilo predstavnice Anke Pintar, september 2022 - marec 2023

 

ARHIV: Poročila predstavnika NVO

Poročilo predstavnika Jureta Trbiča, februar - avgust 2022 Poročilo predstavnika Jureta Trbiča, julij 2021 - januar 2022 Poročilo predstavnika Jureta Trbiča, julij 2020 - junij 2021 Poročilo predstavnika Jureta Trbiča, februar - julij 2020 Poročilo predstavnika Jureta Trbiča, oktober 2019 - januar 2020  Poročilo predstavnika Jureta Trbiča, maj - september 2019 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Katja Zabukovec Kerin 21. 4. 2023 katja.zabukovec@guest.arnes.si
namestnica: Tanja Povšič 21. 4. 2023 tanja.povsic@mzpm-ljubljana.si

Poročila predstavnice in / ali namestnice

Poročilo namestnice Tanje Povšič, april – oktober 2023 

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Katarina Bervar Sternad 15. 11. 2022 katarina.bervar-sternad@pic.si

Poročila predstavnice

/

 

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Tomaž Ogrin 12. 7. 2021 tomaz.ogrin@ijs.si
Namestnik: Martin Ivan Rahten 12. 7. 2021 martin.rahten@yahoo.com

Poročila predstavnika NVO

Poročilo predstavnika Tomaža Ogrina, september 2022 - marec 2023 Prilogi k poročilu: Zapisnik 1. seje Tabela aktivnosti

Poročilo predstavnika Tomaža Ogrina, julij 2021 - januar 2022

  

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Katarina Bervar Sternad  30. 5. 2014 katarina.bervar-sternad@pic.si
Katarina Vučko 4. 5. 2023 katarina.vucko@mirovni-institut.si
namestnik: Jurček Nowakk  30. 5. 2014 jurcek.nowakk@gmail.com

 

Poročila predstavnic in/ali namestnika

Poročilo predstavnice Katarine Bervar Sternad, februar - avgust 2022 Poročilo predstavnice Katarine Bervar Sternad, februar - julij 2020 Poročilo predstavnice Katarine Bervar Sternad in predstavnika Mitje Blažiča, maj - september 2019 

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Štefan Kušar 20. 6. 2022 stefan.kusar@zveza-slepih.si

Poročila predstavnika

Poročilo predstavnika Štefana Kušarja, april-oktober 2023 

Prilogi k poročilu: Nacionalni izvedbeni načrt na področju socialnega varstva 2023 – 2025; Zapisnik 1. seje, 15. 1. 2024

 

ARHIV: Nacionalna koordinacijska skupina za sodelovanje pri pripravi nacionalnega izvedbenega načrta nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2013–2020

IME IN PRIIMEK PREDSTAVNICE/KA DATUM IMENOVANJA E-POŠTA  
Katja Zabukovec Kerin  18. 6. 2013 katja.zabukovec@guest.arnes.si
Suzana Puntar  18. 6. 2013 suzana.puntar@projektclovek.si
Tanja Velkov  18. 6. 2013 tanja.velkov@ozara.org
namestnica: Anja Kozina  18. 6. 2013 anja@svetovalnica.com
namestnica: Darinka Smrke  18. 6. 2013 darinka.smrke@gmail.com
Darko Rudaš (predstavnik romskih organizacij)  9. 7. 2013 darko.rudas@romanokher.si
namestnik predstavnika romskih organizacij: Haris Tahirović  9. 7. 2013 drustvo.angluniupe@gmail.com

Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin, julij 2021 - januar 2022 Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin, julij 2020 - junij 2021Poročilo predstavnice Suzane Puntar, februar - julij 2020 Poročilo predstavnice Tanje Velkov, oktober 2019 - januar 2020 Poročilo predstavnice Suzane Puntar, januar - april 2019 Poročilo predstavnice Tanje Velkov, januar - april 2019 Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin, januar - april 2019 Poročila predstavnic Suzane Puntar in Katje Zabukovec Kerin, september - december 2018 

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Aleš Kranjc Kušlan 16. 2. 2024

akk@ekvilib.org

namestnica: Elena Lunder 23. 4. 2024

elena@focus.si

Poročila predstavnika

/

 

  

IME IN PRIIMEK PREDSTAVNICE/KA DATUM IMENOVANJA E-POŠTA  
Katarina Bervar Sternad    5. 10. 2023 katarina.bervar-sternad@pic.si

Poročila predstavnice:

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Tina Divjak 16. 1. 2023 tina.divjak@cnvos.si

Poročila predstavnice:

Poročilo predstavnice Tine Divjak, april - oktober-2023 Poročilo predstavnice Tine Divjak, september 2022 - marec 2023

 

ARHIV: Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij

IME IN PRIIMEK PREDSTAVNICE/KA DATUM IMENOVANJA E-POŠTA  
Albin Keuc 2. 2. 2022 albin.keuc@sloga-platform.org

 

ARHIV: Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij (2015-2022)

IME IN PRIIMEK PREDSTAVNICE/KA DATUM IMENOVANJA E-POŠTA  
Nataša Posel  21. 4. 2015 natasa.posel@amnesty.si

Poročilo predstavnice Nataše Posel, januar - april 2019 Poročilo predstavnice Nataše Posel, maj - september 2019 Priloga: vabilo na 12. sejo  Priloga: zapisnik 12. seje Poročilo predstavnice Nataše Posel, oktober 2019 - januar 2020

Poročilo predstavnice Nataše Posel, februar - julij 2020

Priloge k poročilu:

 Poročilo predstavnice Nataše Posel, za julij 2020 - junij 2021

Prilogi k poročilu:

 

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Matjaž Radin 5. 1. 2023 matjaz.radin@gmail.com

Poročila predstavnika

 /  

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Matjaž Radin 24. 8. 2022 matjaz.radin@gmail.com

Poročila predstavnika:

/

 

ARHIV: Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za za obdobje 2014-2020
IME IN PRIIMEK PREDSTAVNICE/KA DATUM IMENOVANJA E-POŠTA  
Polona Pengal 11. 2. 2019 polona.pengal@ozivimo.si

Poročila predstavnice NVO

maj - september 2019   oktober 2019 - januar 2020 februar - julij 2020 julij 2020 - junij 2021 julij 2021 - januar 2022 Priloga: Zapisnik seje, 20. 1. 2022

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Tina Divjak 29. 12. 2022 tina.divjak@cnvos.si

Poročila predstavnice

Poročilo predstavnice Tine Divjak, april - oktober-2023 Poročilo predstavnice Tine Divjak, september 2022 - marec 2023

 

ARHIV: Odbor za spremljanje izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 

IME IN PRIIMEK PREDSTAVNICE/KA DATUM IMENOVANJA E-POŠTA  
Alenka Vodončnik  4. 2. 2015 alenka@agencija-ave.si
Tina Divjak  4. 2. 2015 tina.divjak@cnvos.si

* Vlada RS je 30. 4. 2020 sprejela novo Uredbo o ustanovitvi Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, s katero je iz odbora za spremljanje izključila predstavnika in namestnika predstavnika, ki sta izbrana po CNVOS postopku, ter v odbor neposredno imenovala Alpe Adria Green. 

Poročilo predstavnice Alenke Vodočnik za obdobje od januarja do aprila 2019  Poročilo predstavnice Tine Divjak za obdobje od januarja do aprila 2019 Poročilo predstavnice Tine Divjak za obdobje od maja do septembra 2019  Poročilo predstavnice Alenke Vodočnik za obdobje od oktobra 2019 do januarja 2020  Poročilo predstavnice Tine Divjak za obdobje od oktobra 2019 do januarja 2020

 

 

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Bojan Vogrinčič 8. 6. 2022 info@lrf-pomurje.si

Poročila predstavnika NVO:

Poročilo predstavnika Bojana Vogrinčiča, april - oktober-2023 Poročilo predstavnika Bojana Vogrinčiča, september 2022 - marec 2023 Poročilo predstavnika Bojana Vogrinčiča, februar - avgust 2022

 

Arhiv: Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Vesna Erhart  13. 11. 2015 vesna.erhart@EKOmeter.si
namestnik: Borut Ambrožič 13. 11. 2015 borut.ambrozic@triera.net
Poročila predstavnice in / ali namestnika NVO:

Poročilo predstavnice Vesne Erhart, julij 2021 - januar 2022 Poročilo predstavnice Vesne Erhart, oktober 2019 - januar 2020 

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Andreja Pavlin 21. 10. 2022 andreja.pavlin@dobra-druzba.si
namestnik: Bojan Vogrinčič 21. 10. 2022 info@lrf-pomurje.si

Poročila predstavnice in / ali namestnika NVO 

Poročilo predstavnice Andreje Pavlin, april - oktober-2023 Poročilo predstavnice Andreje Pavlin, september 2022 - marec 2023

 

ARHIV: Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Borut Jerman  13. 11. 2015 borut.jerman@pina.si
namestnica: Matilda Škrlj  13. 11. 2015 matilda.skrlj@gmail.com

Poročila predstavnika in / ali namestnice NVO

Poročilo predstavnika Boruta Jermana, julij 2021 - januar 2022 Poročilo predstavnika Boruta Jermana, julij 2020 - junij 2021Poročilo predstavnika Boruta Jermana, januar - april 2019 Poročilo predstavnika Boruta Jermana, september - december 2018

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Nena Bibica  9. 9. 2022 nena.bibica@pina.si

Poročila predstavnice

Poročilo predstavnice Nene Bibica, april - oktober-2023 Poročilo predstavnice Nene Bibica, september 2022 - marec 2023

 

ARHIV: Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Vid Tratnik  13. 11. 2015 vid.tratnik@pina.si
namestnik: Franci Malečkar  13. 11. 2015 franci.maleckar@gmail.com

Poročila predstavnika

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Bojan Vogrinčič  5. 1. 2023 info@lrf-pomurje.si
namestnik: Ivan Kramberger  5. 1. 2023 ivan.kramberger@gmail.com

Poročila predstavnika NVO

Poročilo predstavnika Bojana Vogrinčiča, april - oktober-2023 Poročilo predstavnika Bojana Vogrinčiča, september 2022 - marec 2023

 

ARHIV: Odbor za spremljanje čezmejnega programa Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Bojan Vogrinčič  16. 11. 2015 bojan.vogrincic@gmail.com
namestnik: Ivan Kramberger  16. 11. 2015 ivan.kramberger@gmail.com

Poročilo predstavnika Bojana Vogrinčiča, februar - avgust 2022 Poročilo predstavnika Bojana Vogrinčiča, julij 2021 - januar 2022 Poročilo namestnika Ivana Krambergerja, januar - april 2019  

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
predstavnica: dr. Maja Simoneti  12. 12. 2022 maja.simoneti@ipop.si
predstavnik: dr. Jonas Sonnenschein  21. 3. 2023 jonas@umanotera.org
namestnica: Barbara Kostanjšek  12. 12. 2022 kostanjsek.dkas@gmail.com
namestnik: Taj Zavodnik  12. 12. 2022 taj@focus.si

Poročila predstavnice/ka in namestnice/ka

Poročilo predstavnika Jonasa Sonnenscheina, april - oktober 2023 Poročilo predstavnice Maje Simoneti, april - oktober 2023 Poročilo namestnika Taja Zavodnika, april - oktober 2023 Poročilo predstavnice Maje Simoneti, Podnebni svet, september 2022 - marec 2023 Poročilo predstavnika Jonasa Sonnenscheina, Podnebni svet, september 2022 - marec 2023

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Katja Kotnik 4. 3. 2024 katja.kotnik@adra.si

Poročila predstavnice

 /

 

  ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
pravno sistemska vprašanja s področja okolja in prostora Aljoša Petek 12. 8. 2022 aljosa.petek@pic.si
podporno okolje za NVO s področja okolja in prostora Senka Šifkovič 12. 8. 2022 senka.sifkovic@ipop.si, senka@umanotera.org
vode Dr. Mihael Jožef Toman 12. 8. 2022 MihaelJozef.Toman@bf.uni-lj.si
varstva okolja Tomaž Gorenc 12. 8. 2022 tomaz.gorenc@izo.si
biotska raznovrstnost Damjan Vinko 12. 8. 2022 damjan.vinko@gmail.com
zavarovana območja mag. Tina Mikuš 12. 8. 2022 tina.mikus@gmail.com
urejanje prostora Maja Simoneti 12. 8. 2022 maja.simoneti@ipop.si
graditev Kaja Lipnik Vehovar 12. 8. 2022 velika@t-2.net
krožno gospodarstvu Jaka Kranjc 12. 8. 2022 jaka.kranjc+cnvosizbor@ocistimo.si
podnebne spremembe Barbara Kvac 12. 8. 2022 barbara@focus.si
stanovanja Maša Hawlina 15. 9. 2022 masa@zadrugator.org
energetika Taj Zavodnik  3. 5. 2023 taj@focus.si
trajnostna mobilnost Nela Halilović  3. 5. 2023 nela.halilovic@ipop.si

Poročila predstavnic/kov NVO

biotska raznovrstnost, april - oktober 2023 energetika, april - oktober 2023 podnebne spremembe, april - oktober 2023 podporno okolje za NVO s področja okolja in prostora, april - oktober 2023 krožno gospodarstvo, april - oktober 2023 biotska raznovrstnost, september 2022 - marec 2023 priloga k poročilu - predlog tem s področja biotske raznovrstnosti podnebne spremembe, september 2022 - marec 2023 pravno-sistemska vprašanja s področja okolja, narave in prostora, september 2022 - marec 2023 urejanje prostora, september 2022 - marec 2023 stanovanja, september 2022 - marec 2023 Priloga k poročilu: Prioritete na področju prostora

 

ARHIV

  ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
pravno-sistemska vprašanja s področja okolja, narave in prostora  Senka Šifkovič Vrbica  21. 11. 2018  senka.sifkovic.vrbica@pic.si
podporno okolje za NVO s področja okolja in prostora  Gaja Brecelj  21. 11. 2018  gaja@umanotera.org
varstvo okolja  prof.dr. Mihael Jožef Toman  21. 11. 2018  mihael.toman@bf.uni-lj.si
podnebne spremembe  Barbara Kvac  21. 11. 2018  barbara@focus.si
krožno gospodarstvo  Lenka Puh  21. 11. 2018  lenka.puh@etri.si
biotska raznovrstnost  Damjan Vinko  21. 11. 2018  damjan.vinko@gmail.com
zavarovana območja  Jana Kus Veenvliet  21. 11. 2018  jana.kus@zavod-symbiosis.si
urejanje prostora  Marko Peterlin  21. 11. 2018  marko.peterlin@ipop.si
graditev  Lenka Kavčič  21. 11. 2018  lenka@odprtehiseslovenije.org
stanovanja  Tomaž Banovec  21. 11. 2018  tomaz.banovec@siol.net

Poročila:

pravno-sistemska vprašanja s področja okolja, narave in prostora; september - december 2018    podporno okolje za NVO s področja okolja in prostora; september - december 2018    varstvo okolja; september - decembra 2018    podnebne spremembe; september - december 2018 

podporno okolje za NVO s področja okolja in prostora; januar - april 2019 podnebne spremembe; januar - april 2019 krožno gospodarstvo; januar - april 2019 zavarovana območja; januar - april 2019  biotska raznolikost; januar - april 2019  pravno-sistemska vprašanja s področja okolja, narave in prostora; januar - april 2019 pravno-sistemska vprašanja s področja okolja, narave in prostora; maj - september 2019  okolje in prostor; maj - september 2019  podnebne spremembe; maj - september 2019 zavarovana območja; maj - september 2019 

podnebne spremembe; oktober 2019 - januar 2020  pravno-sistemska vprašanja s področja okolja, narave in prostora; oktober 2019 - januar 2020 stanovanja; oktober 2019 - januar 2020  zavarovana območja; februar - julij 2020 podnebne spremembe; februar - julij 2020

 

  

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Predstavnik: Matej Planko  27. 2. 2019 planko.matej@gmail.com
Namestnica: Inga Remeta  27. 2. 2019 inga@glej.si
Predstavnica: Tina Divjak  27. 2. 2019 tina.divjak@cnvos.si
Namestnik: Bojan Vogrinčič  27. 2. 2019 info@lrf-pomurje.si
Predstavnica: Breda Krašna  27. 2. 2019 breda.krasna@zpms.si
Namestnik: Jaka Matičič  27. 2. 2019 jaka.maticic@gmail.com
Predstavnica: Ema Verbnik  27. 2. 2019 ema.verbnik@rdecikrizljubljana.si
Namestnica: Amalija Šiftar  27. 2. 2019 amalija.siftar@gmail.com
Predstavnik: Igor Miljavec  27. 2. 2019 igor.miljavec@gmail.com
Namestnik: Jurček Nowakk  27. 2. 2019 jurcek.nowakk@gmail.com
Predstavnik: Bojan Golčar  27. 2. 2019 bojan.golcar@zavodpip.si
Namestnica: Spomenka Valušnik  27. 2. 2019 spomenka.valusnik@gmail.com
Predstavnik: Janoš Kern  27. 2. 2019 imago@siol.net
Namestnik: Borut Pelko  27. 2. 2019 borut.pelko@lokalpatriot.si

 

Poročila predstavnic/kov in / ali njihovih namestnic/kov

Poročilo predstavnice Tine Divjak, april - oktober-2023 Poročilo predstavnice Brede Krašna, april - oktober-2023 Poročilo predstavnika Bojana Golčarja, april - oktober 2023 Poročilo predstavnice Tine Divjak, september 2022 - marec 2023 Poročilo predstavnika Bojana Golčarja, september 2022 - marec 2023Poročilo predstavnice Tine Divjak, februar - avgust 2022 Poročilo namestnika Bojana Vogrinčiča, februar - avgust 2022 Poročilo predstavnice Brede Krašna, julij 2021 - januar 2022 Poročilo predstavnika Bojana Golčarja, julij 2021 - januar 2022 Poročilo predstavnice Tine Divjak, julij 2020 - junij 2021  Poročilo predstavnice Tine Divjak, februar - julij 2020 Poročilo predstavnice Tine Divjak, oktober 2019 - januar 2020 Priloga k poročilu: predlog zapisnika 1. sejePoročilo predstavnika Bojana Golčarja, oktober 2019 - januar 2020 Poročilo predstavnice Brede Krašna, oktober 2019 - januar 2020 Poročilo predstavnice Tine Divjak, maj - september 2019Poročilo predstavnice Brede Krašna, maj - september 2019  Poročilo predstavnice Eme Verbnik, maj - september 2019  Poročilo predstavnice Tine Divjak, januar - april 2019 

 

 

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Ajda Bezenšek Špetič 14. 2. 2023 info@drustvo-eksena.si
Barbara Rajgelj 14. 2. 2023 barbara.rajgelj@gmail.com
Brankica Petković 14. 2. 2023 brankica.petkovic@mirovni-institut.si
Katarina Bervar Sternad 14. 2. 2023 katarina.bervar-sternad@pic.si
Tatjana Pirc 14. 2. 2023 tatjana.pirc@rtvslo.si

Poročila predstavnic NVO

Poročilo predstavnice Brankice Petkovič, april - oktober-2023 Poročilo predstavnice Tatjane Pirc, april - oktober 2023 Poročilo predstavnice Brankice Petković, september 2022 - marec 2023 Poročilo predstavnice Tatjane Pirc, september 2022 - marec 2023Poročilo predstavnice Ajde Bezenšek Špetič, september 2022 - marec 2023

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Tomaž Gorenc  21. 12. 2022 tomaz.gorenc@izo.si
Nela Halilović  21. 12. 2022 nela.halilovic@ipop.si
Damjan Vinko  21. 12. 2022 damjan.vinko@gmail.com
Aljoša Petek 17. 1. 2024 aljosa.petek@pic.si

Poročila predstavnikov NVO

Poročilo predstavnice Nele Halilović, april - oktober-2023 Poročilo predstavnice Lidije Živčič, september 2022 - marec 2023

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Robert Križanič 26. 9. 2022 robert@povod.si
namestnica: Mirna Buić 26. 9. 2022 mirna.buic@pina.si

* Predstavnik NVO je ob zadnjem poročanju sporočil, da se Svet še ni sestal, ker se še čaka imenovanje predstavnikov ministrstev.

Poročila predstavnika in namestnice

/

 

Področje preprečevanja nasilja nad ženskami Katja Zabukovec Kerin 21.12.2015 katja.zabukovec@guest.arnes.si
namestnica: Katarina Bervar Sternad  21.12.2015 katarina.bervar-sternad@pic.si
Področje preprečevanja trgovine z ljudmi kot oblike nasilja nad ženskami Polona Kovač  21.12.2015 info@drustvo-kljuc.si
namestnica: Alenka Kukolj  21.12.2015 info@drustvo-kljuc.si
  ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  

* Predstavnica NVO je ob zadnjem poročanju sporočila, da se skupina že več let ni sestala.

 

Poročila predstavnic in / ali namestnic

Poročilo predstavnice Polone Kovač za področje preprečevanja trgovine z ljudmi, februar - avgust 2022 Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin za področje preprečevanja nasilja nad ženskami, februar - avgust 2022Poročilo predstavnice Polone Kovač za področje preprečevanja trgovine z ljudmi, julij 2021 - januar 2022Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin za področje preprečevanja nasilja nad ženskami, julij 2021 - januar 2022 Poročilo predstavnice Polone Kovač za področje preprečevanja trgovine z ljudmi, julij 2020 - junij 2021 Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin za področje preprečevanja nasilja nad ženskami, julij 2020 - junij 2021 Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin za področje preprečevanja nasilja nad ženskami, julij 2020 - junij 2021 Poročilo predstavnice Polone Kovač za področje preprečevanja trgovine z ljudmi, februar - julij 2020 Poročilo predstavnice Polone Kovač za področje preprečevanja trgovine z ljudmi, oktober 2019 - januar 2020 Poročilo predstavnice Polone Kovač za področje preprečevanja trgovine z ljudmi, maj - september 2019 Poročilo predstavnice Polone Kovač za področje preprečevanja trgovine z ljudmi, januar - april 2019 Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin za področje preprečevanja nasilja nad ženskami, januar - april 2019 Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin za področje preprečevanja nasilja nad ženskami, januar - april 2019 Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin za področje preprečevanja nasilja nad ženskami, september - december 2018   Poročilo predstavnice Polone Kovač za področje preprečevanja trgovine z ljudmi, september - december 2018