predstavniki nvo

NVO predstavniki in poročila o delu

  

 

preprečevanje nasilja Tanja Hrovat Svetičič  31. 3. 2022 tanja.hrovat-sveticic@drustvo-dnk.si
zasvojenost Suzana Puntar  31. 3. 2022 suzana.puntar@projektclovek.si
duševno zdravje Andreja Vučak  31. 3. 2022 andreja.vucak@altra.si
brezdomstvo Bojan Kuljanec  31. 3. 2022 bojan.kuljanac@kraljiulice.org
otroci in mladostniki Marija Vrhovnik  31. 3. 2022 preventiva@misss.org
starejši Katja Krivec  31. 3. 2022 dca@dca-ljubljana.org
podporno bivanje invalidov in mreža drugih programov za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov, socialno vključevanje Romov, specialistična podpora žrtvam kaznivih dejanj in druga področja, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi as. dr. Simona Gerenčar  31. 3. 2022 zdruzenje.dlan@gmail.com
  ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  

Poročila predstavnic_kov

/

 

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  

Erik Brecelj 

14. 9. 2021 ebrecelj@yahoo.com

Poročila predstavnika NVO

 /

 

 

Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Urban Birsa  29. 9. 2015 info@oro3cnc.si
Primož Gril  29. 9. 2015 primoz.gril@triglav.si
Jure Trbič  29. 9. 2015 jure.trbic@gmail.com

Poročila predstavnika NVO

Poročilo predstavnika Jureta Trbiča za obdobje od maja do septembra 2019 

Poročilo predstavnika Jureta Trbiča za obdobje od oktobra 2019 do januarja 2020  Poročilo predstavnika Jureta Trbiča za obdobje od februarja do julija 2020 Poročilo predstavnika Jureta Trbiča za obdobje od julija 2020 do junija 2021

Poročilo predstavnika Jureta Trbiča za obdobje od julija 2021 do januarja 2022

Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti občinskega redarstva Občine Idrija

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Edvard Tratnik  29. 5. 2015 edi.tratnik@gmail.com

Poročila predstavnika NVO 

Poročilo predstavnika Edvarda Tratnika za obdobje od julija 2021 do januarja 2022

 

Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva v Mestni občini Kranj

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Maruša Strniša  14. 5. 2010 marussa.s@gmail.com

 

Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva v Mestni občini Ljubljana

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Goran Forbici   1. 7. 2014 goran.forbici@cnvos.si

Poročila predstavnika

Poročilo predstavnika Gorana Forbicija za obdobje od februarja do julija 2020

 

Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti občinskega redarstva pri Mestni občini Slovenj Gradec

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Matej Jeromel  6. 3. 2015 mjeromel@gmail.com

 Poročila predstavnika NVO

Poročilo predstavnika Matjaža Jeromla za obdobje od januarja do aprila 2019  Poročilo predstavnika Mateja Jeromla za obdobje od februarja do julija 2020 Poročilo predstavnika Mateja Jeromla za obdobje od julija 2021 do januarja 2022

 

Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva v Občini Škofja Loka

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Jure Trbič  16. 6. 2015 jure.trbic@gmail.com

Poročila predstavnika NVO

Poročilo predstavnika Jureta Trbiča za obdobje od maja do septembra 2019 

Poročilo predstavnika Jureta Trbiča za obdobje od oktobra 2019 do januarja 2020  Poročilo predstavnika Jureta Trbiča za obdobje od februarja do julija 2020 Poročilo predstavnika Jureta Trbiča za obdobje od julija 2020 do junija 2021 

Poročilo predstavnika Jureta Trbiča za obdobje od julija 2021 do januarja 2022

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Tomaž Ogrin 12. 7. 2021 tomaz.ogrin@ijs.si
Namestnik: Martin Ivan Rahten 12. 7. 2021 martin.rahten@yahoo.com

Poročila predstavnika NVO

 Poročilo predstavnika Tomaža Ogrina za obdobje od julija 2021 do januarja 2022

  

Aida Hadžiahmetović 30. 4. 2019 aida@filantropija.org
namestnica: Irena Zajc 30. 4. 2019 irena.zajc.odnos@gmail.com
ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  

 

Poročila predstavnice in /ali namestnice

Poročilo namestnice Irene Zajc za obdobje od oktobra 2019 do januarja 2020

Poročilo predstavnice Aide Hadžiahmetović za obdobje od februarja do julija 2020

Poročilo namestnice Irene Zajc za obdobje od julija 2021 do januarja 2022

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Katarina Bervar Sternad  30. 5. 2014 katarina.bervar-sternad@pic.si
Mitja Blažič  30. 5. 2014 mitja.blazic@legebitra.si
namestnik: Jurček Nowakk  30. 5. 2014 jurcek.nowakk@gmail.com
namestnica: Katarina Vučko  30. 5. 2014 katarina.vucko@mirovni-institut.si

 

Poročila predstavnice/ka in namestnice/ka

Poročilo predstavnice Katarine Bervar Sternad in predstavnika Mitje Blažiča za obdobje od maja do septembra 2019 Poročilo predstavnice Katarine Bervar Sternad za obdobje od februarja do julija 2020

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Štefan Kušar 20. 6. 2022 stefan.kusar@zveza-slepih.si

Poročila predstavnika

/

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Katja Zabukovec Kerin  18. 6. 2013 katja.zabukovec@guest.arnes.si
Suzana Puntar  18. 6. 2013 suzana.puntar@projektclovek.si
Tanja Velkov  18. 6. 2013 tanja.velkov@ozara.org
namestnica: Anja Kozina  18. 6. 2013 anja@svetovalnica.com
namestnica: Darinka Smrke  18. 6. 2013 darinka.smrke@gmail.com
Darko Rudaš (predstavnik romskih organizacij)  9. 7. 2013 darko.rudas@romanokher.si
namestnik predstavnika romskih organizacij: Haris Tahirović  9. 7. 2013 drustvo.angluniupe@gmail.com

 

Poročila predstavnic/kov in namestnic/kov

Poročila predstavnic Suzane Puntar in Katje Zabukovec Kerin za obdobje od septembra do decembra Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin za obdobje od januarja do aprila 2019 Poročilo predstavnice Suzane Puntar za obdobje od januarja do aprila 2019 Poročilo predstavnice Tanje Velkov za obdobje od januarja do aprila 2019 

Poročilo predstavnice Tanje Velkov za obdobje od oktobra 2019 do januarja 2020 

Poročilo predstavnice Suzane Puntar za obdobje od februarja do julija 2020 Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin za obdobje od julija 2020 do junija 2021 

Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin za obdobje od julija 2021 do januarja 2022

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Bojan Vogrinčič  31. 3. 2022 info@lrf-pomurje.si
namestnica: Tina Divjak 31. 3. 2022 tina.divjak@cnvos.si

Poročila predstavnika in / ali namestnice NVO

/

 

ARHIV: Nacionalni odbor za transnacionalne programe ter medregionalna programa Interreg Europe in Interact

IME IN PRIIMEK PREDSTAVNICE/KA DATUM IMENOVANJA E-POŠTA  
Bojan Vogrinčič  28. 10. 2016 bojan.vogrincic@gmail.com
namestnica: Veronika Vodlan  28. 10. 2016 veronika.vodlan@cnvos.si

 

Poročilo predstavnika Bojana Vogrinčiča za obdobje od julija 2021 do januarja 2022  Poročilo predstavnika Bojana Vogrinčiča za obdobje od julija 2020 do junija 2021 Poročilo predstavnika Bojana Vogrinčiča za obdobje od februarja do julija 2020 Poročilo predstavnika Bojana Vogrinčiča za obdobje od oktobra 2019 do januarja 2020 Poročilo predstavnika Bojana Vogrinčiča za obdobje od maja do septembra 2019 Poročilo predstavnika Bojana Vogrinčiča za obdobje od januarja do aprila 2019 Poročilo predstavnika Bojana Vogrinčiča za obdobje od septembra do decembra 2018

 

 

IME IN PRIIMEK PREDSTAVNICE/KA DATUM IMENOVANJA E-POŠTA  
Albin Keuc 2. 2. 2022 albin.keuc@sloga-platform.org

Poročila predstavnika NVO

 /

 

ARHIV: Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij (2015-2022)

IME IN PRIIMEK PREDSTAVNICE/KA DATUM IMENOVANJA E-POŠTA  
Nataša Posel  21. 4. 2015 natasa.posel@amnesty.si

Poročila predstavnice NVO

Poročilo predstavnice Nataše Posel za obdobje od januarja do aprila 2019 Poročilo predstavnice Nataše Posel za obdobje od maja do septembra 2019 Priloga: vabilo na 12. sejo  Priloga: zapisnik 12. seje 

Poročilo predstavnice Nataše Posel za obdobje od oktobra 2019 do januarja 2020

Poročilo predstavnice Nataše Posel za obdobje od februarja do julija 2020

Priloge k poročilu:

 

Poročilo predstavnice Nataše Posel za obdobje od julija 2020 do junija 2021

Prilogi k poročilu:

 

 

Odbor za spremljanje čezmejnega programa Interreg Slovenija - Avstrija 2021-2027

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Bojan Vogrinčič 8. 6. 2022 info@lrf-pomurje.si

Poročila predstavnika NVO:

/

 

Arhiv: Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020
ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Vesna Erhart  13. 11. 2015 vesna.erhart@EKOmeter.si
namestnik: Borut Ambrožič 13. 11. 2015 borut.ambrozic@triera.net
Poročila predstavnice in / ali namestnika NVO:

Poročilo predstavnice Vesne Erhart za obdobje od oktobra 2019 do januarja 2020  Poročilo predstavnice Vesne Erhart za obdobje od julija 2021 do januarja 2022

 

Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Borut Jerman  13. 11. 2015 borut.jerman@pina.si
namestnica: Matilda Škrlj  13. 11. 2015 matilda.skrlj@gmail.com

Poročila predstavnika in / ali namestnice NVO

Poročilo predstavnika Boruta Jermana za obdobje od septembra do decembra 2018 Poročilo predstavnika Boruta Jermana za obdobje od januarja do aprila 2019 Poročilo predstavnika Boruta Jermana za obdobje od julija 2020 do junija 2021

Poročilo predstavnika Boruta Jermana za obdobje od julija 2021 do januarja 2022

 

Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Vid Tratnik  13. 11. 2015 vid.tratnik@pina.si
namestnik: Franci Malečkar  13. 11. 2015 franci.maleckar@gmail.com

 

Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Bojan Vogrinčič  16. 11. 2015 bojan.vogrincic@gmail.com
namestnik: Ivan Kramberger  16. 11. 2015 ivan.kramberger@gmail.com

Poročila predstavnika NVO

Poročilo namestnika Ivana Krambergerja za obdobje od januarja do aprila 2019  Poročilo predstavnika Bojana Vogrinčiča za obdobje od julija 2021 do januarja 2022

 

  ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
ohranjenje narave Tomaž Ogrin 16. 10. 2019 tomaz.ogrin@ijs.si
Žan Kuralt 16. 10. 2019 zan.kuralt@gmail.com
kmetijstvo Nevenka Lukić Rojšek 16. 10. 2019 nena_lukic@hotmail.com
Tajda Trbovšek 16. 10. 2019 trbovsek.tajda@gmail.com
Aleš Hvalc 16. 10. 2019 ales.hvalc@gmail.com

Poročila predstavnic/kov NVO

* Predstavniki NVO so nas obvestili, da se je skupina z menjavo vlade prenehala sestajati.

Poročilo predstavnic in predstavnikov za obdobje od oktobra 2019 do januarja 2020: Tajda Trbovšek, Nevenka Lukić Rojšek, Žan Kuralt, Tomaž Ogrin 

Priloge:

Temeljna izhodišča novega upravljanja z zvermi Pripombe na smernice Pripombe društva Dinaricum na sejo Interesne skupine 17. 12. 2019 Pripombe na Predlog ZGS za členitev Slovenije na območja upravljanja medveda

Poročilo predstavnika Žana Kuralta za obdobje od februarja do julija 2020 Poročilo predstavnika Žana Kuralta za obdobje od julija 2020 do junija 2021

 

  

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Gregor Cerar  27. 11. 2020 gregor.cerar@ekosola.si

 Poročila predstavnika NVO

Poročilo predstavnika Gregorja Cerarja za obdobje od julija 2021 do januarja 2022 

 

ARHIV: Svet Slovenske akreditacije (2017-2020)

IME IN PRIIMEK PREDSTAVNICE/KA DATUM IMENOVANJA E-POŠTA  
Gregor Cerar  13. 1. 2017 gregor.cerar@ekosola.si

Poročila predstavnika NVO

Poročilo predstavnika Gregorja Cerarja za obdobje od septembra do decembra 2018 Poročilo predstavnika Gregorja Cerarja za obdobje od januarja do aprila 2019 Poročilo predstavnika Gregorja Cerarja za obdobje od maja do septembra 2019 

Poročilo predstavnika Gregorja Cerarja za obdobje od oktobra 2019 do januarja 2020

 

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Predstavnik: Matej Planko  27. 2. 2019 planko.matej@gmail.com
Namestnica: Inga Remeta  27. 2. 2019 inga@glej.si
Predstavnica: Tina Divjak  27. 2. 2019 tina.divjak@cnvos.si
Namestnik: Bojan Vogrinčič  27. 2. 2019 info@lrf-pomurje.si
Predstavnica: Breda Krašna  27. 2. 2019 breda.krasna@zpms.si
Namestnik: Jaka Matičič  27. 2. 2019 jaka.maticic@gmail.com
Predstavnica: Ema Verbnik  27. 2. 2019 ema.verbnik@rdecikrizljubljana.si
Namestnica: Amalija Šiftar  27. 2. 2019 amalija.siftar@gmail.com
Predstavnik: Igor Miljavec  27. 2. 2019 igor.miljavec@gmail.com
Namestnik: Jurček Nowakk  27. 2. 2019 jurcek.nowakk@gmail.com
Predstavnik: Bojan Golčar  27. 2. 2019 bojan.golcar@zavodpip.si
Namestnica: Spomenka Valušnik  27. 2. 2019 spomenka.valusnik@gmail.com
Predstavnik: Janoš Kern  27. 2. 2019 imago@siol.net
Namestnik: Borut Pelko  27. 2. 2019 borut.pelko@lokalpatriot.si

 

Poročila predstavnic/kov in / ali njihovih namestnic/kov

Poročilo predstavnice Tine Divjak za obdobje od januarja do aprila 2019 Poročilo predstavnice Tine Divjak za obdobje od maja do septembra 2019 Poročilo predstavnice Brede Krašna za obdobje od maja do septembra 2019 Poročilo predstavnice Eme Verbnik za obdobje od maja do septembra 2019 

Poročilo predstavnice Brede Krašna za obdobje od oktobra 2019 do januarja 2020  Poročilo predstavnika Bojana Golčarja za obdobje od oktobra 2019 do januarja 2020

Poročilo predstavnice Tine Divjak za obdobje od oktobra 2019 do januarja 2020 Priloga k poročilu: predlog zapisnika 1. seje

Poročilo predstavnice Tine Divjak za obdobje od februarja do julija 2020 Poročilo predstavnice Tine Divjak za obdobje od julija 2020 do junija 2021 Poročilo predstavnika Bojana Golčarja za obdobje od julija 2021 do januarja 2022 Poročilo predstavnice Brede Krašna za obdobje od julija 2021 do januarja 2022

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Uroš Veber   9. 7. 2021 uveber@gmail.com

 

Poročilo predstavnika NVO

Poročilo predstavnika Uroša Vebra za obdobje od julija 2021 do januarja 2022

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Dušanka Lužar Šajt 6. 8. 2018 d.luzarsajt@fundacija-prizma.si 
namestnik: Borut Osonkar  18. 11. 2019 borut.osonkar@zavodpip.si

 

Poročilo predstavnice NVO 

Poročilo predstavnice Dušanke Lužar Šajt za obdobje od februarja do julija 2020 Poročilo predstavnice Dušanke Lužar Šajt za obdobje od julija 2020 do junija 2021  

Poročilo predstavnice Dušanke Lužar Šajt za obdobje od julija 2021 do januarja 2022

 

ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  
Andrej Gnezda 2. 11. 2020 andrej@umanotera.org
Tomaž Gorenc 2. 11. 2020 tomaz.gorenc@imztr.si
Iztok Kamenski 2. 11. 2020 iztok.kamenski@jub.eu
Damjan Vinko 2. 11. 2020 damjan.vinko@gmail.com

Poročila predstavnikov NVO

* Predstavniki NVO so nas obvestili, da skupina še ni pričela formalno delovati.

 

Področje preprečevanja nasilja nad ženskami Katja Zabukovec Kerin 21.12.2015 katja.zabukovec@guest.arnes.si
namestnica: Katarina Bervar Sternad  21.12.2015 katarina.bervar-sternad@pic.si
Področje preprečevanja trgovine z ljudmi kot oblike nasilja nad ženskami Polona Kovač  21.12.2015 info@drustvo-kljuc.si
namestnica: Alenka Kukolj  21.12.2015 info@drustvo-kljuc.si
  ime in priimek predstavnice/ka datum imenovanja e-pošta  

 

Poročila predstavnic in / ali namestnic

Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin za področje preprečevanja nasilja nad ženskami obdobje od septembra do decembra 2018   Poročilo predstavnice Polone Kovač za področje preprečevanja trgovine z ljudmi obdobje od septembra do decembra 2018 

Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin za področje preprečevanja nasilja nad ženskami obdobje od januarja do aprila 2019 Poročilo predstavnice Polone Kovač za področje preprečevanja trgovine z ljudmi obdobje januarja do aprila 2019 Poročilo predstavnice Polone Kovač za področje preprečevanja trgovine z ljudmi obdobje od maja do septembra 2019 

Poročilo predstavnice Polone Kovač za področje preprečevanja trgovine z ljudmi obdobje od oktobra 2019 do januarja 2020 Poročilo predstavnice Polone Kovač za področje preprečevanja trgovine z ljudmi obdobje od februarja do julija 2020 Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin za področje preprečevanja nasilja nad ženskami obdobje od julija 2020 do junija 2021 Poročilo predstavnice Polone Kovač za področje preprečevanja trgovine z ljudmi obdobje od julija 2020 do junija 2021 

Poročilo predstavnice Katje Zabukovec Kerin za področje preprečevanja nasilja nad ženskami obdobje od julija 2021 do januarja 2022 Poročilo predstavnice Polone Kovač za področje preprečevanja trgovine z ljudmi obdobje od julija 2021 do januarja 2022