Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Svet Slovenske akreditacije. Za predstavnika je bil imenovan Gregor Cerar.

Do roka v javnem pozivu (24. 11. 2020) je prispela ena prijava upravičene organizacije in ena kandidatura, in sicer Društvo DOVES - FEE SLOVENIA za predstavnika predlagalo Gregorja Cerarja.  

Ker je bil namen postopka izbor enega predstavnika in je bil tudi predlagan samo en kandidat, je bil ta avtomatično imenovan za predstavnika in se predstavitev kandidatov ali volitve niso izvedle.

Sklep o imenovanju