Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v svet zavoda Kreativno središče Center Rog. Za predstavnika je bil imenovan Uroš Veber.

Do roka, določenega v javnem pozivu, je prispelo 13 popolnih prijav upravičenih organizacij za sodelovanje in pet kandidatur. Nevladne organizacije so predlagale kandidate, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

Dne 28. 6. 2021 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri pa ni prišlo do imenovanja s soglasjem, zato so bile istega dne razpisane volitve. Na volitvah je najvišje število glasov prejel Uroš Veber, ki je zato bil imenovan za predstavnika NVO v svetu zavoda Kreativno središče Center Rog.

Sklep o imenovanju